เนื้อเพลง Do You Want Me? คำอ่านไทย Hilary Duff

I cry like a baby when I don’t get my way
(ไอ คไร ไลค เก เบบิ ฮเว็น นาย ด้อนท์ เก็ท มาย เว)
Do you want me?
(ดู ยู ว็อนท มี)
I won’t apologize when I make a mistake
(ไอ ว็อนท อะพอลโอะไจส ฮเว็น นาย เมค เก มิซเทค)
Do you want me?
(ดู ยู ว็อนท มี)
I got scars on my heart and they won’t go away
(ไอ ก็อท ซคา ออน มาย ฮาท แอ็นด เด ว็อนท โก อะเว)
Looking for someone to take them from me
(ลุคอิง ฟอ ซัมวัน ทู เทค เฑ็ม ฟร็อม มี)
Everybody knows I’m a little insane
(เอวี่บอดี้ โน แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล อินเซน)
Do you want me?
(ดู ยู ว็อนท มี)

Oh I try to be normal
(โอ ไอ ทไร ทู บี นอแม็ล)
I try to put one foot in front of the other
(ไอ ทไร ทู พัท วัน ฟุท อิน ฟรันท อ็อฝ ดิ อัฑเออะ)
And I fail
(แอ็นด ดาย เฟล)
You don’t even know I’m alive
(ยู ด้อนท์ อีเฝ็น โน แอม อะไลฝ)
I open my mouth cause I’m waiting for your love to fall from the sky
(ไอ โอเพ็น มาย เมาธ คอส แอม เวททิง ฟอ ยุร ลัฝ ทู ฟอล ฟร็อม เดอะ ซไค)
And I fail
(แอ็นด ดาย เฟล)
You think that I’m out of my mind
(ยู ธิงค แดท แอม เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)
And maybe your scared to be right
(แอ็นด เมบี ยุร ซคา ทู บี ไรท)
But you’ll never know till you get me alone
(บัท โยว เนฝเออะ โน ทิล ยู เก็ท มี อะโลน)

Do you want me?
(ดู ยู ว็อนท มี)
I tell it to you straight so we can’t get worse
(ไอ เท็ล อิท ทู ยู ซทเรท โซ วี แค็นท เก็ท เวิซ)
Do you want me?
(ดู ยู ว็อนท มี)
I want to show you me but first things first
(ไอ ว็อนท ทู โฌ ยู มี บัท เฟิซท ธิง เฟิซท)
Do you want me?
(ดู ยู ว็อนท มี)
Looking for a saviour to save my soul
(ลุคอิง ฟอ รา เซฝเยอะ ทู เซฝ มาย โซล)
All the damage I have done has left a big hole
(ออล เดอะ แดมอิจ ไอ แฮ็ฝ ดัน แฮ็ส เล็ฟท ดา บิก โฮล)
Everybody knows I just want someone to hold
(เอวี่บอดี้ โน ซาย จัซท ว็อนท ซัมวัน ทู โฮลด)
Do you want me?
(ดู ยู ว็อนท มี)

Oh I try to be easy
(โอ ไอ ทไร ทู บี อีสอิ)
I try to put one foot in back of the other
(ไอ ทไร ทู พัท วัน ฟุท อิน แบ็ค อ็อฝ ดิ อัฑเออะ)
And I fail
(แอ็นด ดาย เฟล)
You don’t even know i’m alive
(ยู ด้อนท์ อีเฝ็น โน แอม อะไลฝ)
I open my mouth cause I’m waiting for your love to fall from the sky
(ไอ โอเพ็น มาย เมาธ คอส แอม เวททิง ฟอ ยุร ลัฝ ทู ฟอล ฟร็อม เดอะ ซไค)
And I fail
(แอ็นด ดาย เฟล)
You think that I’m out of my mind
(ยู ธิงค แดท แอม เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)
And maybe your scared to be right
(แอ็นด เมบี ยุร ซคา ทู บี ไรท)
But you’ll never know till you get me alone
(บัท โยว เนฝเออะ โน ทิล ยู เก็ท มี อะโลน)

You’re looking at me strange like you don’t know my name my name
(ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท มี ซทเรนจ ไลค ยู ด้อนท์ โน มาย เนม [ มาย เนม ])
You’re looking at me strange like you don’t know my name
(ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท มี ซทเรนจ ไลค ยู ด้อนท์ โน มาย เนม)
You’re looking at me strange like it’s some kind of fake
(ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท มี ซทเรนจ ไลค อิทซ ซัม ไคนด อ็อฝ เฟค)
You’re looking at me strange like you want me to change
(ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท มี ซทเรนจ ไลค ยู ว็อนท มี ทู เชนจ)

And I fail
(แอ็นด ดาย เฟล)
You don’t even know I’m alive
(ยู ด้อนท์ อีเฝ็น โน แอม อะไลฝ)
I open my mouth cause I’m waiting for your love to fall from the sky
(ไอ โอเพ็น มาย เมาธ คอส แอม เวททิง ฟอ ยุร ลัฝ ทู ฟอล ฟร็อม เดอะ ซไค)
And I fail
(แอ็นด ดาย เฟล)
You think that I’m out of my mind
(ยู ธิงค แดท แอม เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)
And maybe your scared to be right
(แอ็นด เมบี ยุร ซคา ทู บี ไรท)
But you’ll never know till you get me alone
(บัท โยว เนฝเออะ โน ทิล ยู เก็ท มี อะโลน)

Do you
(ดู ยู)
Do you
(ดู ยู)
Do you want me?
(ดู ยู ว็อนท มี)
Do you
(ดู ยู)
Do you
(ดู ยู)
Do you want me?
(ดู ยู ว็อนท มี)
You’ll never know till you get me alone
(โยว เนฝเออะ โน ทิล ยู เก็ท มี อะโลน)

Do you
(ดู ยู)
Do you
(ดู ยู)
Do you want me? [x3]
(ดู ยู ว็อนท มี [ x3 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do You Want Me? คำอ่านไทย Hilary Duff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น