เนื้อเพลง Playing God คำอ่านไทย Paramore

Can’t make my own decisions
(แค็นท เมค มาย โอน ดิซีฉอัน)
Or make any with precision
(ออ เมค เอนอิ วิฑ พริซีฉอัน)
Well maybe you should tie me up
(เว็ล เมบี ยู เชิด ไท มี อัพ)
So I don’t go where you don’t want me
(โซ ไอ ด้อนท์ โก ฮแว ยู ด้อนท์ ว็อนท มี)

You say that I been changing
(ยู เซ แดท ไอ บีน เช้งจิ้นส)
that I’m not just simply aging
(แดท แอม น็อท จัซท ซีมพลิ แอคกิ้ง)
Yeah how could that be logical?
(เย่ เฮา เคิด แดท บี ลอจอิแค็ล)
Just keep on cramming ideas down my throat
(จัซท คีพ ออน crammings ไอดีอะ เดาน มาย ธโรท)

You don’t have to believe me
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บิลีฝ มี)
But the way I, way I see it
(บัท เดอะ เว ไอ , เว ไอ ซี อิท)
Next time you point a finger
(เน็คซท ไทม ยู พอยนท ดา ฟีงเกอะ)
I might have to bend it back
(ไอ ไมท แฮ็ฝ ทู เบ็นด ดิท แบ็ค)
Or break it, break it off
(ออ บเรค อิท , บเรค อิท ออฟฟ)
Next time you point a finger
(เน็คซท ไทม ยู พอยนท ดา ฟีงเกอะ)
I’ll point you to the mirror
(อิล พอยนท ยู ทู เดอะ มีเรอะ)

If God’s the game you’re playing
(อิฟ ก็อด เดอะ เกม ยัวร์ พเลนิ่ง)
Well we must get more acquainted
(เว็ล วี มัซท เก็ท โม แอ็คเวนท)
Because it has to be so lonely
(บิคอส อิท แฮ็ส ทู บี โซ โลนลิ)
To be the only one who’s holy
(ทู บี ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู โฮลิ)

It’s just my humble opinion
(อิทซ จัซท มาย ฮั๊มเบิ้ล โอะพีนยัน)
But it’s one that I believe in
(บัท อิทซ วัน แดท ไอ บิลีฝ อิน)
You don’t deserve a point of view
(ยู ด้อนท์ ดิเสิฝ อะ พอยนท อ็อฝ ฝยู)
If the only thing you see is you
(อิฟ ดิ โอ๊นลี่ ธิง ยู ซี อีส ยู)

You don’t have to believe me
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บิลีฝ มี)
But the way I, way I see it
(บัท เดอะ เว ไอ , เว ไอ ซี อิท)
Next time you point a finger
(เน็คซท ไทม ยู พอยนท ดา ฟีงเกอะ)
I might have to bend it back
(ไอ ไมท แฮ็ฝ ทู เบ็นด ดิท แบ็ค)
Or break it, break it off
(ออ บเรค อิท , บเรค อิท ออฟฟ)
Next time you point a finger
(เน็คซท ไทม ยู พอยนท ดา ฟีงเกอะ)
I’ll point you to the mirror
(อิล พอยนท ยู ทู เดอะ มีเรอะ)

This is the last second chance
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท เซคอันด ชานซ)
I’ll point you to the mirror
([ อิล พอยนท ยู ทู เดอะ มีเรอะ ])
I’m half as good as it gets
(แอม ฮาล์ฟ แอ็ส เกิด แอ็ส ซิท เก็ท)
I’ll point you to the mirror
([ อิล พอยนท ยู ทู เดอะ มีเรอะ ])
I’m on both sides of the fence
(แอม ออน โบธ ไซด อ็อฝ เดอะ เฟ็นซ)
I’ll point you to the mirror
([ อิล พอยนท ยู ทู เดอะ มีเรอะ ])
Without a hint of regret
(วิเฑาท ดา ฮินท อ็อฝ ริกเรท)
I’ll hold you to it
(อิล โฮลด ยู ทู อิท)

I know you don’t have to believe me
(ไอ โน ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บิลีฝ มี)
But the way I, way I see it
(บัท เดอะ เว ไอ , เว ไอ ซี อิท)
Next time you point a finger
(เน็คซท ไทม ยู พอยนท ดา ฟีงเกอะ)
I might have to bend it back
(ไอ ไมท แฮ็ฝ ทู เบ็นด ดิท แบ็ค)
Or break it, break it off
(ออ บเรค อิท , บเรค อิท ออฟฟ)
Next time you point a finger
(เน็คซท ไทม ยู พอยนท ดา ฟีงเกอะ)
I’ll point you to the mirror
(อิล พอยนท ยู ทู เดอะ มีเรอะ)

I know you won’t have to believe me
(ไอ โน ยู ว็อนท แฮ็ฝ ทู บิลีฝ มี)
But the way I, way I see it
(บัท เดอะ เว ไอ , เว ไอ ซี อิท)
Next time you point a finger
(เน็คซท ไทม ยู พอยนท ดา ฟีงเกอะ)
I might have to bend it back
(ไอ ไมท แฮ็ฝ ทู เบ็นด ดิท แบ็ค)
Or break it, break it off
(ออ บเรค อิท , บเรค อิท ออฟฟ)
Next time you point a finger
(เน็คซท ไทม ยู พอยนท ดา ฟีงเกอะ)
I’ll point you to the mirror
(อิล พอยนท ยู ทู เดอะ มีเรอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Playing God คำอ่านไทย Paramore

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น