เนื้อเพลง Deck The Halls คำอ่านไทย Aly & Aj

Deck the halls with boughs of holly,
(เด็ค เดอะ ฮอล วิฑ เบา อ็อฝ ฮอลลิ ,)
Fa la la la la, la la la la.
(ฟา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา)
Tis the season to be jolly,
(Tis เดอะ ซี๊ซั่น ทู บี จอลลิ ,)
Fa la la la la, la la la la.
(ฟา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา)

Don we now our gay apparel,
(ด็อน วี เนา เอ๊า เก แอ็พแพเร็ล ,)
Fa la la, la la la, la la la.
(ฟา ลา ลา , ลา ลา ลา , ลา ลา ลา)
Troll the ancient Yule tide carol,
(ทโรล ดิ เอนเฌ็นท ยูล ไทด แครัล ,)
Fa la la la la, la la la la.
(ฟา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา)

See the blazing Yule before us,
(ซี เดอะ บเลสอิง ยูล บิโฟ อัซ ,)
Fa la la la la, la la la la.
(ฟา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา)
Strike the harp and join the chorus.
(ซทไรค เดอะ ฮาพ แอ็นด จอยน เดอะ โครัซ)
Fa la la la la, la la la la.
(ฟา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา)

Follow me in merry measure,
(ฟอลโล มี อิน เมริ เมฉเออะ ,)
Fa la la la la, la la la la.
(ฟา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา)
While I tell of Yule tide treasure,
(ฮไวล ไอ เท็ล อ็อฝ ยูล ไทด ทเรฉเออะ ,)
Fa la la la la, la la la la.
(ฟา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา)

All these stars have come out to shine so bright
(ออล ฑิส ซทา แฮ็ฝ คัม เอ้า ทู ไฌน โซ ไบร๊ท)
On this Christmas night Christmas night
(ออน ดีซ ครีซมัซ ไนท [ ครีซมัซ ไนท ])
We can share this special night
(วี แค็น แฌ ดีซ ซเพฌแอ็ล ไนท)
So
(โซ)

Deck the halls with boughs of holly,
(เด็ค เดอะ ฮอล วิฑ เบา อ็อฝ ฮอลลิ ,)
Fa la la la la, la la la la.
(ฟา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา)
Tis the season to be jolly,
(Tis เดอะ ซี๊ซั่น ทู บี จอลลิ ,)
Fa la la la la, la la la la.
(ฟา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา)

Sing we joyous, all together,
(ซิง วี จอยอัซ , ออล ทุเกฑเออะ ,)
Fa la la la la, la la la la.
(ฟา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา)
Hold the noise for gets my letter
(โฮลด เดอะ นอยส ฟอ เก็ท มาย เลทเทอะ)
Fa la la la la, la la la la.
(ฟา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา)

Deck the halls deck the halls
(เด็ค เดอะ ฮอล [ เด็ค เดอะ ฮอล ])
Deck the halls deck the halls
(เด็ค เดอะ ฮอล [ เด็ค เดอะ ฮอล ])
Fa la la la la, la la la la.
(ฟา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Deck The Halls คำอ่านไทย Aly & Aj

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น