เนื้อเพลง Here I Am คำอ่านไทย Marion Raven

I’ll protect you, don’t be scared
(อิล พโระเทคท ยู , ด้อนท์ บี ซคา)
No matter what, I will be there
(โน แมทเทอะ ฮว็อท , ไอ วิล บี แดร์)
I’ll be gentle, I’ll be light
(อิล บี เจ๊นเทิ่ล , อิล บี ไลท)
These are the words you whispered in the night.
(ฑิส อาร์ เดอะ เวิด ยู ฮวีซเพอะ อิน เดอะ ไนท)

Here I am, here I am
(เฮียร ไอ แอ็ม , เฮียร ไอ แอ็ม)

Now I’m standing in the cold
(เนา แอม ซแทนดิง อิน เดอะ โคลด)
Everything is said and done
([ เอ๊วี่ติง อีส เซ็ด แอ็นด ดัน ])
Atomic winter in my soul
(แอะทอมอิค วีนเทอะ อิน มาย โซล)
From the absence of the sun
([ ฟร็อม ดิ แอบเซ็นซ อ็อฝ เดอะ ซัน ])
The only remedy I know
(ดิ โอ๊นลี่ เรมอิดิ ไอ โน)
Is I gotta let you go
(อีส ซาย กอททะ เล็ท ยู โก)
So here I am
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม)
Everything is said and done
([ เอ๊วี่ติง อีส เซ็ด แอ็นด ดัน ])

Yeah
(เย่)

From the absence of the sun
([ ฟร็อม ดิ แอบเซ็นซ อ็อฝ เดอะ ซัน ])
The only remedy I know
(ดิ โอ๊นลี่ เรมอิดิ ไอ โน)
Is I gotta let you go
(อีส ซาย กอททะ เล็ท ยู โก)
So here I am, here I am.
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม , เฮียร ไอ แอ็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Here I Am คำอ่านไทย Marion Raven

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น