เนื้อเพลง The Best Deceptions คำอ่านไทย Dashboard Confessional

I heard about your trip.
(ไอ เฮิด อะเบาท ยุร ทริพ)
I heard about your souvenirs.
(ไอ เฮิด อะเบาท ยุร ซูเฝอะเนีย)
I heard about the cool breeze, in the cool nights,
(ไอ เฮิด อะเบาท เดอะ คูล บรีส , อิน เดอะ คูล ไนท ,)
and the cool guys that you spent them with.
(แอ็นด เดอะ คูล ไก แดท ยู ซเพ็นท เฑ็ม วิฑ)
Well I guess I should have heard of them from you.
(เว็ล ไอ เก็ซ ซาย เชิด แฮ็ฝ เฮิด อ็อฝ เฑ็ม ฟร็อม ยู)
I guess I should have heard of them from you.
(ไอ เก็ซ ซาย เชิด แฮ็ฝ เฮิด อ็อฝ เฑ็ม ฟร็อม ยู)

Don’t you see, don’t you see,
(ด้อนท์ ยู ซี , ด้อนท์ ยู ซี ,)
that the charade is over?
(แดท เดอะ ฌะเรด อีส โอเฝอะ)
And all the”Best Deceptions”and”Clever Cover Story”awards go to you.
(แอ็นด ออล เดอะ”เบ็ซท ดิเซพฌัน”แอ็นด”คเลฝเออะ คัฝเออะ ซโทริ”อะวอด โก ทู ยู)
So kiss me hard
(โซ คิซ มี ฮาด)
’cause this will be the last time that I let you.
(คอส ดีซ วิล บี เดอะ ลาซท ไทม แดท ไอ เล็ท ยู)
You will be back someday
(ยู วิล บี แบ็ค ซัมเดย์)
and this awkward kiss that tells of other people’s lips will be of service
(แอ็นด ดีซ ออคเวิด คิซ แดท เท็ล อ็อฝ อัฑเออะ พี๊เพิ่ล ลิพ วิล บี อ็อฝ เซอฝิซ)
to keeping you away.
(ทู คีพอิง ยู อะเว)

I heard about your regrets.
(ไอ เฮิด อะเบาท ยุร ริกเรท)
I heard that you were feeling sorry.
(ไอ เฮิด แดท ยู เวอ ฟีลอิง ซอริ)
I heard from someone that you wish you could set things right between us.
(ไอ เฮิด ฟร็อม ซัมวัน แดท ยู วิฌ ยู เคิด เซ็ท ธิง ไรท บีทวิน อัซ)
Well I guess I should have heard of them from you.
(เว็ล ไอ เก็ซ ซาย เชิด แฮ็ฝ เฮิด อ็อฝ เฑ็ม ฟร็อม ยู)
I guess I should have heard of them from you.
(ไอ เก็ซ ซาย เชิด แฮ็ฝ เฮิด อ็อฝ เฑ็ม ฟร็อม ยู)

I’m waiting for blood to flow to my fingers,
(แอม เวททิง ฟอ บลัด ทู ฟโล ทู มาย ฟีงเกอะ ,)
I’ll be all right when my hands get warm.Ignoring the phone, I’d rather say nothing. I’d rather you’d never heard my voice. too late to be graciousand you do not warrant long good-byes.You’re calling too late
(อิล บี ออล ไรท ฮเว็น มาย แฮ็นด เก็ท วอม เอ๊กนอลิงค์เดอะ โฟน , อาย ราฑเออะ เซ นัธอิง อาย ราฑเออะ ยูต เนฝเออะ เฮิด มาย ฝอยซ ทู เลท ทู บี graciousand ยู ดู น็อท วอแร็นท ล็อง เกิด ไบ ยัวร์ คอลลิง ทู เลท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Best Deceptions คำอ่านไทย Dashboard Confessional

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น