เนื้อเพลง It’s You คำอ่านไทย Westlife

There’s a laugh in my eyes
(แดร์ ซา ลาฟ อิน มาย ไอ)
There’s a walls in my walk
(แดร์ ซา วอล ซิน มาย วอค)
And it’s been such a long time
(แอ็นด อิทซ บีน ซัช อะ ล็อง ไทม)
Since there was hope in my talk
(ซินซ แดร์ วอส โฮพ อิน มาย ทอค)
If you never knew what it is thats new
(อิฟ ยู เนฝเออะ นยู ฮว็อท ดิธ อีส แด๊ท นยู)
It’s you
(อิทซ ยู)

‘Cuz when your hands are in mine
(คัซ ฮเว็น ยุร แฮ็นด แซร์ อิน ไมน)
You set the fire that everyone can see
(ยู เซ็ท เดอะ ไฟร แดท เอ๊วี่วัน แค็น ซี)
and it’s burnin’ away
(แอ็นด อิทซ เบินนิน อะเว)
Every bad memory
(เอฝริ แบ็ด เมมโอะริ)
To tell you the truth
(ทู เท็ล ยู เดอะ ทรูธ)
If it’s something new
(อิฟ อิทซ ซัมติง นยู)
Baby it’s you
(เบบิ อิทซ ยู)

Chorus:
(โครัซ :)
[Mark]
([ ม๊าร์ค ])
ohhhh… It’s you in the morning yeah
(โอ้ อิทซ ยู อิน เดอะ มอนิง เย่)
It’s you in the night
(อิทซ ยู อิน เดอะ ไนท)
A beautiful angel came down
(อะ บยูทิฟุล เอนเจล เคม เดาน)
to light up my life
(ทู ไลท อัพ มาย ไลฟ)

[Shane]
([ เชน ])
The worlds are different place
(เดอะ เวิลด แซร์ ดีฟเฟอะเร็นท พเลซ)
When nothings too hard to say
(ฮเว็น นัธอิง ทู ฮาด ทู เซ)
The nothings too hard to do
(เดอะ นัธอิง ทู ฮาด ทู ดู)
Never too much to go through
(เนฝเออะ ทู มัช ทู โก ธรู)

To tell you the truth
(ทู เท็ล ยู เดอะ ทรูธ)
Everthing thats new
(อีเวอร์ติง แด๊ท นยู)
Baby it’s you
(เบบิ อิทซ ยู)

Chorus:
(โครัซ :)

[Shane]
([ เชน ])
It’s you in the morning
(อิทซ ยู อิน เดอะ มอนิง)
It’s you in the night
(อิทซ ยู อิน เดอะ ไนท)
A beautiful angel came down
(อะ บยูทิฟุล เอนเจล เคม เดาน)
to light up my life.. my life ohhh
(ทู ไลท อัพ มาย ไลฟ มาย ไลฟ โอ้)

[Shane]
([ เชน ])
SO if i get to grow oldif i get to grow old
(โซ อิฟ ฟาย เก็ท ทู กโร โอลด [ อิฟ ฟาย เก็ท ทู กโร โอลด ])
With many years behind me many years behind me
(วิฑ เมนอิ เยีย บิไฮนด มี [ เมนอิ เยีย บิไฮนด มี ])
There’s only one thing i want
(แดร์ โอ๊นลี่ วัน ธิง ไอ ว็อนท)
One thing i need beside me
(วัน ธิง ไอ นีด บิไซด มี)

[Mark]
([ ม๊าร์ค ])
Are all that you are
(อาร์ ออล แดท ยู อาร์)
For everything you do
(ฟอ เอ๊วี่ติง ยู ดู)
For all that you’ve than
(ฟอ ออล แดท ยู๊ฟ แฑ็น)
Just for showing me the truth
(จัซท ฟอ โชว์วิง มี เดอะ ทรูธ)

[Shane]
([ เชน ])
It’s you
(อิทซ ยู)
It’s you
(อิทซ ยู)
Baby It’s you
(เบบิ อิทซ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s You คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น