เนื้อเพลง Two Beds And A Coffee Machine คำอ่านไทย Savage Garden

And She Takes Another Step
(แอ็นด ชี เทค แอะนัธเออะ ซเท็พ)
Slowly She Opens The Door
(ซโลลิ ชี โอเพ็น เดอะ โด)
Check That He Is Sleeping
(เช็ค แดท ฮี อีส ซลีพพิง)
Pick Up All The Broken Glass
(พิค อัพ ออล เดอะ บโรเค็น กลัซ)
And Furniture On The Floor
(แอ็นด เฟอนิเชอะ ออน เดอะ ฟโล)
Been Up Half The Night Screaming
(บีน อัพ ฮาล์ฟ เดอะ ไนท ซครีมอิง)
Now It’s Time To Get Away
(เนา อิทซ ไทม ทู เก็ท อะเว)
Pack Up The Kids In The Car
(แพ็ค อัพ เดอะ คิด ซิน เดอะ คา)
Another Bruise To Try And Hide
(แอะนัธเออะ บรูส ทู ทไร แอ็นด ไฮด)
Another Alibi To Write
(แอะนัธเออะ แอลอิไบ ทู ไรท)

Another Ditch In The Road
(แอะนัธเออะ ดิช อิน เดอะ โรด)
You Keep Moving
(ยู คีพ มูฝอิง)
Another Stop Sign
(แอะนัธเออะ ซท็อพ ไซน)
You Keep Moving On
(ยู คีพ มูฝอิง ออน)
And The Years Go By So Fast
(แอ็นด เดอะ เยีย โก ไบ โซ ฟัซท)
Wonder How I Ever Made It Through
(วันเดอะ เฮา ไอ เอฝเออะ เมด อิท ธรู)

And There Are Children To Think Of
(แอ็นด แดร์ อาร์ ชีลดเร็น ทู ธิงค อ็อฝ)
Baby’s Asleep In The Back Seat
(เบบิ อัซลีพ อิน เดอะ แบ็ค ซีท)
Wonder How They’ll Ever Make It
(วันเดอะ เฮา เด๊ว เอฝเออะ เมค อิท)
Through This Living Nightmare
(ธรู ดีซ ลีฝอิง ไนท์แมร์)
But The Mind Is An Amazing Thing
(บัท เดอะ ไมนด อีส แอน อะเมสอิง ธิง)
Full Of Candy Dreams And New Toys
(ฟูล อ็อฝ แคนดิ ดรีม แซน นยู ทอย)
And Another Cheap Hotel
(แอ็นด แอะนัธเออะ ชีพ โฮเทล)
Two Beds And A Coffee Machine
(ทู เบ็ด แซน อะ คอฟฟิ มะฌีน)
But There Are Groceries To Buy
(บัท แดร์ อาร์ โกรเซอรีสฺ ทู ไบ)
And She Knows She’ll Have To Go Home
(แอ็นด ชี โน เฌ็ล แฮ็ฝ ทู โก โฮม)

Another Ditch In The Road
(แอะนัธเออะ ดิช อิน เดอะ โรด)
You Keep Moving
(ยู คีพ มูฝอิง)
Another Stop Sign
(แอะนัธเออะ ซท็อพ ไซน)
You Keep Moving On
(ยู คีพ มูฝอิง ออน)
And The Years Go By So Fast
(แอ็นด เดอะ เยีย โก ไบ โซ ฟัซท)
Wonder How I Ever Made It Through
(วันเดอะ เฮา ไอ เอฝเออะ เมด อิท ธรู)

Another Bruise To Try And Hide
(แอะนัธเออะ บรูส ทู ทไร แอ็นด ไฮด)
Another Alibi To Write
(แอะนัธเออะ แอลอิไบ ทู ไรท)
Another Lonely Highway In The Black Of Night
(แอะนัธเออะ โลนลิ ไฮฮเวย์ อิน เดอะ บแล็ค อ็อฝ ไนท)
There’s Hope In The Darkness
(แดร์ โฮพ อิน เดอะ ดาคเน็ซ)
I Know You’re Gonna Make It
(ไอ โน ยัวร์ กอนนะ เมค อิท)

Another Ditch In The Road
(แอะนัธเออะ ดิช อิน เดอะ โรด)
Keep Moving
(คีพ มูฝอิง)
Another Stop Sign
(แอะนัธเออะ ซท็อพ ไซน)
You Keep Moving On
(ยู คีพ มูฝอิง ออน)
And The Years Go By So Fast
(แอ็นด เดอะ เยีย โก ไบ โซ ฟัซท)
Silent Fortress Built To Last
(ไซเล็นท ฟอทเร็ซ บิลท ทู ลาซท)
Wonder How I Ever Made It
(วันเดอะ เฮา ไอ เอฝเออะ เมด อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Two Beds And A Coffee Machine คำอ่านไทย Savage Garden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น