เนื้อเพลง High School Musical คำอ่านไทย High School Musical Cast

[Troy]: Whoo!
([ ทรอย ] : ฮู !)
[Ryan]: Come On!
([ รายอัน] : คัมมอน !)
[Sharpay]: Alright!
([ ชาปเพย์ ] : ออลไร๊ท !)
[Chad]: Little Louder Now!
([ ชาด ] : ลิ๊ทเทิ่ล ลาวเดอ เนา !)
[Gabriella]: Hey!
([ แร๊บบีเอลล่า ] : เฮ !)

Troy & Gabriella:
([ ทรอย & แร๊บบีเอลล่า ] :)
Lookin’ Forward From Center Stage, Graduation Day, Time To Get The Future Started!
(ลุคกิน ฟอเวิด ฟร็อม เซนเทอะ ซเทจ , กแรจิวเอฌัน เด , ไทม ทู เก็ท เดอะ ฟยูเชอะ ซทาท !)
What We Leave, What We Take With Us,
(ฮว็อท วี ลีฝ , ฮว็อท วี เทค วิฑ อัซ ,)
No Matter What, It’s Somethin’ We’re Apart Of!
(โน แมทเทอะ ฮว็อท , อิทซ ซัมติน เวีย อะพาท อ็อฝ !)
We Learn To Fly.
(วี เลิน ทู ฟไล)
Together Side-By-Side. I Just Want The Rest Of My Life, To Feel As Good As My,
(ทุเกฑเออะ ไซด ไบ ไซด ไอ จัซท ว็อนท เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ , ทู ฟีล แอ็ส เกิด แอ็ส มาย ,)

Everyone:
([ เอ๊วี่วัน ] :)
High School Musical,
(ไฮ ซคูล มยูสิแค็ล ,)
Lets Celebrate Where We Come From!
(เล็ท เซลอิบเรท ฮแว วี คัม ฟร็อม !)
With Friends Who’ve Been There All Along, Just Like,
(วิฑ ฟเร็นด โอฝ บีน แดร์ ออล อะลอง , จัซท ไลค ,)
Our High School, High School Musical!
(เอ๊า ไฮ ซคูล , ไฮ ซคูล มยูสิแค็ล !)

Ryan & Sharpay:
([ รายอัน& ชาปเพย์ ] :)
Improvisation Without A Script, No Ones Written It, And Now We Have The Chance Too!
(อิมพโระไฝเสฌัน วิเฑาท ดา ซคริพท , โน วัน วึ้น หนิด , แอ็นด เนา วี แฮ็ฝ เดอะ ชานซ ทู !)
Someday We’ll Be Lookin’ Back,
(ซัมเดย์ เว็ล บี ลุคกิน แบ็ค ,)
Memories We’ve Had, All The Songs That We Lived Through!
(เมรโมรี หวีบ แฮ็ด , ออล เดอะ ซ็อง แดท วี ไลฝ ธรู !)
The Best Of Times,
(เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ไทม ,)
So Why Leave Them Behind. Why Cant The Rest Of My Life
(โซ ฮไว ลีฝ เฑ็ม บิไฮนด ฮไว แค็นท เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
Be Like My,
(บี ไลค มาย ,)

Everyone:
([ เอ๊วี่วัน ] :)
High School Musical,
(ไฮ ซคูล มยูสิแค็ล ,)
Who Says We Have To Let It Go?
(ฮู เซ วี แฮ็ฝ ทู เล็ท ดิธ โก)
It’s The Best Part We’ve Ever Known, Step Into The Future!
(อิทซ เดอะ เบ็ซท พาท หวีบ เอฝเออะ โนน , ซเท็พ อีนทุ เดอะ ฟยูเชอะ !)
We’ll Hold On to,
(เว็ล โฮลด ออน ทู ,)
High School Musical, Lets Celebrate Where We Come From,
(ไฮ ซคูล มยูสิแค็ล , เล็ท เซลอิบเรท ฮแว วี คัม ฟร็อม ,)
With Friends Who’ve been There All Along, Just Like,
(วิฑ ฟเร็นด โอฝ บีน แดร์ ออล อะลอง , จัซท ไลค ,)
Our High School, High School Musical!
(เอ๊า ไฮ ซคูล , ไฮ ซคูล มยูสิแค็ล !)

Chad & Taylor:
([ ชาด & เทเลอร์ ] :)
Now We Finally Realize
(เนา วี ไฟแน็ลลิ รีแอะไลส)
Who We Are, It Just Took Some Time
(ฮู วี อาร์ , อิท จัซท ทุค ซัม ไทม)
That You Learn And To Live To See The Truth
(แดท ยู เลิน แอ็นด ทู ไลฝ ทู ซี เดอะ ทรูธ)
Everyone:
([ เอ๊วี่วัน ] :)
Can’t You See The Truth?
(แค็นท ยู ซี เดอะ ทรูธ)
Chad & Taylor:
([ ชาด & เทเลอร์ ] :)
Nothing’s Ever Impossible, Into The Future With Every Fall. Until Forever We’ll Always Have High School!
(นัธอิง เอฝเออะ อิมพ๊อซซิเบิ้ล , อีนทุ เดอะ ฟยูเชอะ วิฑ เอฝริ ฟอล อันทีล เฟาะเรฝเออะ เว็ล ออลเว แฮ็ฝ ไฮ ซคูล !)

Troy:
([ ทรอย ] :)
Turn the Party, Lets Celebrate!
(เทิน เดอะ พาทิ , เล็ท เซลอิบเรท !)
Troy & Gabriella:
([ ทรอย & แร๊บบีเอลล่า ] :)
Cause The Worlds One Big Stage, And In It What You Want, It Can Be Yours!
(คอส เดอะ เวิลด วัน บิก ซเทจ , แอ็นด อิน หนิด ฮว็อท ยู ว็อนท , อิท แค็น บี ยุร !)

Everyone:
([ เอ๊วี่วัน ] :)
Everybody Sing, Yeah!
(เอวี่บอดี้ ซิง , เย่ !)
Troy:
([ ทรอย ] :)
Can You Show Us, Now We’re Wanna Go?
(แค็น ยู โฌ อัซ , เนา เวีย วอนนา โก)
Gabriella:
([ แร๊บบีเอลล่า ] :)
It’s Where The Status Is Here, Oh.
(อิทซ ฮแว เดอะ ซเททัซ ซิส เฮียร , โอ)
Everyone:
([ เอ๊วี่วัน ] :)
High School, Lives On Forever More! High School, High School Musical!
(ไฮ ซคูล , ไลฝ ออน เฟาะเรฝเออะ โม ! ไฮ ซคูล , ไฮ ซคูล มยูสิแค็ล !)

Everyone:
([ เอ๊วี่วัน ] :)
High School Musical,
(ไฮ ซคูล มยูสิแค็ล ,)
Who Says We Have To Let It Go?
(ฮู เซ วี แฮ็ฝ ทู เล็ท ดิธ โก)
It’s The Best Part We’ve Ever Known, Step Into The Future,
(อิทซ เดอะ เบ็ซท พาท หวีบ เอฝเออะ โนน , ซเท็พ อีนทุ เดอะ ฟยูเชอะ ,)
We’ll Hold On to,
(เว็ล โฮลด ออน ทู ,)
High School Musical, Lets Celebrate Where We Come From,
(ไฮ ซคูล มยูสิแค็ล , เล็ท เซลอิบเรท ฮแว วี คัม ฟร็อม ,)
With Friends Who’ve Been There All Along, Oh Yeah!
(วิฑ ฟเร็นด โอฝ บีน แดร์ ออล อะลอง , โอ เย่ !)

Gabriella:
([ แร๊บบีเอลล่า ] :)
I Wish My Life Could Feel Like A,
(ไอ วิฌ มาย ไลฟ เคิด ฟีล ไลค เก ,)

Everyone:
([ เอ๊วี่วัน ] :)
High School Musical,
(ไฮ ซคูล มยูสิแค็ล ,)
Who Says We Have To Let It Go?
(ฮู เซ วี แฮ็ฝ ทู เล็ท ดิธ โก)
It’s The Best Part We’ve Ever Known,Step Into The Future!
(อิทซ เดอะ เบ็ซท พาท หวีบ เอฝเออะ โนน , ซเท็พ อีนทุ เดอะ ฟยูเชอะ !)
We’ll Hold On to,
(เว็ล โฮลด ออน ทู ,)
High School Musical, Lets Celebrate Where We Come From,
(ไฮ ซคูล มยูสิแค็ล , เล็ท เซลอิบเรท ฮแว วี คัม ฟร็อม ,)
With Friends Who’ve been There All Along, Just Like,
(วิฑ ฟเร็นด โอฝ บีน แดร์ ออล อะลอง , จัซท ไลค ,)

High School Musical!
(ไฮ ซคูล มยูสิแค็ล !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง High School Musical คำอ่านไทย High School Musical Cast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น