เนื้อเพลง Black Suits Comin’ (Nod Ya Head) คำอ่านไทย Will Smith

Intro:
(อินโทร :)
Come Come on
([ คัม คัมมอน ])
Come on Come Come on M-I-B
([ คัมมอน คัม คัมมอน เอ็ม ไอ บี ])
The Black Suits Comin
([ เดอะ บแล็ค ซยูท คัมอิน ])
The Black Suits Comin
([ เดอะ บแล็ค ซยูท คัมอิน ])

I’m Comin… I’m Comin… I’m Comin… I’m Comin
(แอม คัมอิน แอม คัมอิน แอม คัมอิน แอม คัมอิน)
I am the man in black I’m back
(ไอ แอ็ม เดอะ แม็น อิน บแล็ค แอม แบ็ค)
Breaking the back of the random attackers
(บเรคคิง เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ แรนดัม attackers)
So can the flak
(โซ แค็น เดอะ ฟแล็ค)
Yo Im dangerous
(โย แอม เดนเจอะรัซ)
I’ve been trained to bust
(แอฝ บีน ทเรน ทู บัซท)
When a stranger fuss try to endanger us
(ฮเว็น อะ ซทเรนเจอะ ฟัซ ทไร ทู เอ็นเดนเจอะ อัซ)
Praise me y’all
(พเรส มี ยอล)
Dont nothing faze me y’all
(ด้อนท์ นัธอิง เฟด มี ยอล)
When they see me their gaze be all crazy y’all
(ฮเว็น เด ซี มี แด เกส บี ออล คเรสิ ยอล)
They say I’m a myth
(เด เซ แอม มา มิธ)
Trust me if somebody riff
(ทรัซท มี อิฟ ซัมบอดี้ riff)
Out of the depth of your imagination appears Will Smith
(เอ้า อ็อฝ เดอะ เด็พธ อ็อฝ ยุร อิแมจิเนฌัน แอ็พเพีย วิล ซมิธ)
Black suit, the black shades, the black shoes
(บแล็ค ซยูท , เดอะ บแล็ค เฌด , เดอะ บแล็ค ฌู)
black tie with the black attitude
(บแล็ค ไท วิฑ เดอะ บแล็ค แอททิทยูด)
New style black Ray-Bans
(นยู ซไทล บแล็ค เร แบ็น)
I’m stunning man
(แอม ซทันนิง แม็น)
New hotness pitch black six hundred man
(นยู ฮอทเน็ซ พิช บแล็ค ซิคซ ฮันดเร็ด แม็น)
Don’t you understand?
(ด้อนท์ ยู อันเดิซแทนด)
What you thought I wouldnt come again?
(ฮว็อท ยู ธอท ไอ วูดดึ่น คัม อะเกน)
Leave you hanging without bringing you the fun again?
(ลีฝ ยู แฮงอิง วิเฑาท บริงกิง ยู เดอะ ฟัน อะเกน)
Tangling with the alien scum again
(Tanglings วิฑ ดิ เอลเย็น ซคัม อะเกน)
Monumental it’s the black suits running in
(มอนิวเมนแท็ล อิทซ เดอะ บแล็ค ซยูท รันนิง อิน)

Chorus 1:
(โครัซ วัน :)
Nod Ya Head! The Black Suits Comin’
([ น็อด ยา เฮ็ด ! เดอะ บแล็ค ซยูท คัมอิน ])
Let me see you Nod Ya Head! The Black Suits Comin’
(เล็ท มี ซี ยู [ น็อด ยา เฮ็ด ! เดอะ บแล็ค ซยูท คัมอิน ])
Like this, let me see you Nod Ya Head! The Black Suits Comin’
(ไลค ดีซ , เล็ท มี ซี ยู [ น็อด ยา เฮ็ด ! เดอะ บแล็ค ซยูท คัมอิน ])
Like this, let me see you bop your head, nod your head, come on!
(ไลค ดีซ , เล็ท มี ซี ยู บอป ยุร เฮ็ด , น็อด ยุร เฮ็ด , คัมมอน !)
Nod Ya Head! The Black Suits Comin’
([ น็อด ยา เฮ็ด ! เดอะ บแล็ค ซยูท คัมอิน ])
Let me see you Nod Ya Head! The Black Suits Comin’
(เล็ท มี ซี ยู [ น็อด ยา เฮ็ด ! เดอะ บแล็ค ซยูท คัมอิน ])
Like this, let me see you Nod Ya Head!The Black Suits Comin’
(ไลค ดีซ , เล็ท มี ซี ยู [ น็อด ยา เฮ็ด ! เดอะ บแล็ค ซยูท คัมอิน ])
Like this Nod Ya Head!
(ไลค ดีซ [ น็อด ยา เฮ็ด ! ])

Check it
(เช็ค อิท)
Yo it’s this chick right
(โย อิทซ ดีซ ชิค ไรท)
Serlena, making me sick right
(Serlena , เมคอิง มี ซิค ไรท)
Earth is worthless to her she be tripping like
(เอิธ อีส เวิธเล็ซ ทู เฮอ ชี บี ทริพพิง ไลค)
Threatening me and my mens
(ธเรทนิง มี แอ็นด มาย เม็น)
Trying to get the light
(ทไรอิง ทู เก็ท เดอะ ไลท)
Thinking she’s superwoman
(ติ้งกิง ชี ซุปเปอร์โวแมน)
But black kryptonite finishing whatever you start son
(บัท บแล็ค คริพทูไน finishings ฮว็อทเอฝเออะ ยู ซทาท ซัน)
The best looking crime fighter since myself in part one
(เดอะ เบ็ซท ลุคอิง คไรม ไฟทเออะ ซินซ ไมเซลฟ อิน พาท วัน)
Better act right and play nice and sing along
(เบทเทอะ แอ็คท ไรท แอ็นด พเล ไน๊ซ์ แอ็นด ซิง อะลอง)
‘Cause K is back and he hype
(คอส เค อีส แบ็ค แอ็นด ฮี เฮฝ)
What? Bring it on!
(ฮว็อท บริง อิท ออน !)
Wanna brawl with me? Trying to brawl with me?
(วอนนา บรอล วิฑ มี ทไรอิง ทู บรอล วิฑ มี)
Unh Unh What What
(Unh Unh ฮว็อท ฮว็อท)
Yo… what what… then… lemme… see you just…
(โย ฮว็อท ฮว็อท เด็น เลมมี ซี ยู จัซท)
Come on… just come on and
(คัมมอน จัซท คัมมอน แอ็นด)

Chorus 2:
(โครัซ ทู :)
Nod Ya Head! The Black Suits Comin’
([ น็อด ยา เฮ็ด ! เดอะ บแล็ค ซยูท คัมอิน ])
Like this, let me see you Nod Ya Head! The Black Suits Comin’
(ไลค ดีซ , เล็ท มี ซี ยู [ น็อด ยา เฮ็ด ! เดอะ บแล็ค ซยูท คัมอิน ])
Let me see you Nod Ya Head! The Black Suits Comin’
(เล็ท มี ซี ยู [ น็อด ยา เฮ็ด ! เดอะ บแล็ค ซยูท คัมอิน ])
Like this, let me see youNod Ya Head! M-I-B
(ไลค ดีซ , เล็ท มี ซี ยู [ น็อด ยา เฮ็ด ! เอ็ม ไอ บี ])
Let me see you Nod Ya Head! The Black Suits Comin’
(เล็ท มี ซี ยู [ น็อด ยา เฮ็ด ! เดอะ บแล็ค ซยูท คัมอิน ])
Let me see you Nod Ya Head!
(เล็ท มี ซี ยู [ น็อด ยา เฮ็ด ! ])
Come on! Come on! Let me see you Nod Ya Head! The Black Suits Comin’
(คัมมอน ! คัมมอน ! เล็ท มี ซี ยู [ น็อด ยา เฮ็ด ! เดอะ บแล็ค ซยูท คัมอิน ])
Like this, let me see you Nod Ya Head!
(ไลค ดีซ , เล็ท มี ซี ยู [ น็อด ยา เฮ็ด ! ])

Check it, Check it
(เช็ค อิท , เช็ค อิท)
Yo, case closed
(โย , เคซ คโลส)
Erase my foes
(อิเรซ มาย โฟ)
Chased away by the black suits, shades, and clothes
(เชซ อะเว ไบ เดอะ บแล็ค ซยูท , เฌด , แอ็นด คโลฑ)
We above the law
(วี อะบัฝ เดอะ ลอ)
Feds can’t touch me y’all
(เฟ็ด แค็นท ทั๊ช มี ยอล)
Highly ranked black blank I.D. card
(ไฮลิ แร็งค บแล็ค บแลงค ไอ ดี คาด)
So disregard what you think you saw
(โซ ดิซริกาด ฮว็อท ยู ธิงค ยู ซอ)
Put that phone down now
(พัท แดท โฟน เดาน เนา)
Who you think you calling huh?
(ฮู ยู ธิงค ยู คอลลิง ฮู)
One little flash then good night there
(วัน ลิ๊ทเทิ่ล ฟแล็ฌ เด็น เกิด ไนท แดร์)
Just open your eyes honey look right there
(จัซท โอเพ็น ยุร ไอ ฮันอิ ลุค ไรท แดร์)
Thank you mission completed
(แธ็งค ยู มีฌอัน ค็อมพลีท)
I mean it we won’t be defeated
(ไอ มีน หนิด วี ว็อนท บี ดิฟีท)
You seen it we did it even with weapons depleted
(ยู ซีน หนิด วี ดิด ดิท อีเฝ็น วิฑ เวพอัน ดิพลีท)
Galaxy defenders don’t act like you don’t remember
(แกลแอ็คซิ defenders ด้อนท์ แอ็คท ไลค ยู ด้อนท์ ริเมมเบอะ)
Taking contenders and proving they only pretenders
(เทคอิง contenders แซน พรูฝวิ่ง เด โอ๊นลี่ พริเทนเดอะ)
Ladies and gentlemen, boys and girls
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน , บอย แซน เกิล)
The Men In Black is back to protect the world
(เดอะ เม็น อิน บแล็ค อีส แบ็ค ทู พโระเทคท เดอะ เวิลด)
When the enemy is near the elite is hear
(ฮเว็น ดิ เอนอิมิ อีส เนีย ดิ เอลีท อีส เฮีย)
So have no fear just let me see you
(โซ แฮ็ฝ โน เฟีย จัซท เล็ท มี ซี ยู)

Chorus 3:
(โครัซ ที :)
Nod Ya Head! the Black Suits Comin’
([ น็อด ยา เฮ็ด ! เดอะ บแล็ค ซยูท คัมอิน ])
Come on! Nod Ya Head! the Black Suits Comin’
(คัมมอน ! [ น็อด ยา เฮ็ด ! เดอะ บแล็ค ซยูท คัมอิน ])
Like this, let me see you Nod Ya Head! the Black Suits Comin’
(ไลค ดีซ , เล็ท มี ซี ยู [ น็อด ยา เฮ็ด ! เดอะ บแล็ค ซยูท คัมอิน ])
Like this, let me see you Nod Ya Head! M-I-B
(ไลค ดีซ , เล็ท มี ซี ยู [ น็อด ยา เฮ็ด ! เอ็ม ไอ บี ])
Nod Ya Head! M-I-B Woo!
([ น็อด ยา เฮ็ด ! เอ็ม ไอ บี ] วู !)
Nod Ya Head! The Black Suits Comin’ Unh!
([ น็อด ยา เฮ็ด ! เดอะ บแล็ค ซยูท คัมอิน ] Unh !)
Nod Ya Head! M-I-B
([ น็อด ยา เฮ็ด ! เอ็ม ไอ บี ])
Yo, yo Nod Ya Head!
(โย , โย [ น็อด ยา เฮ็ด ! ])

Yo, Yo
(โย , โย)
If you want to rock just say Ooo-oh!
(อิฟ ยู ว็อนท ทู ร็อค จัซท เซ [ อู้ โอ ! ])
Tell me if you want to rock just say Ooo-oh!
(เท็ล มี อิฟ ยู ว็อนท ทู ร็อค จัซท เซ [ อู้ โอ ! ])
If you want to rock just say Ooo-oh!
(อิฟ ยู ว็อนท ทู ร็อค จัซท เซ [ อู้ โอ ! ])
Come on if you want to rock jusy say Ooo-oh!
(คัมมอน อิฟ ยู ว็อนท ทู ร็อค jusy เซ [ อู้ โอ ! ])
Yo if you want to rock just say Ooo-oh!
(โย อิฟ ยู ว็อนท ทู ร็อค จัซท เซ [ อู้ โอ ! ])
Tell me if you want to rock just say Ooo-oh!
(เท็ล มี อิฟ ยู ว็อนท ทู ร็อค จัซท เซ [ อู้ โอ ! ])
If you want to nod just say Ooo-oh!
(อิฟ ยู ว็อนท ทู น็อด จัซท เซ [ อู้ โอ ! ])
Tell me if you want to rock just say Ooo-oh!
(เท็ล มี อิฟ ยู ว็อนท ทู ร็อค จัซท เซ [ อู้ โอ ! ])
Ha!
(ฮา !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Suits Comin’ (Nod Ya Head) คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น