เนื้อเพลง That’s What Friends Are For คำอ่านไทย Louise

I Know That He Hurt You
(ไอ โน แดท ฮี เฮิท ยู)
I Know That He Broke Your Heart In Two
(ไอ โน แดท ฮี บโรค ยุร ฮาท อิน ทู)
For While You Were Loving Him
(ฟอ ฮไวล ยู เวอ ลัฝอิง ฮิม)
He Was Mistreating You Like A Fool
(ฮี วอส Mistreatings ยู ไลค เก ฟูล)
I Can’t Believe He’s Made You Cry
(ไอ แค็นท บิลีฝ อีส เมด ยู คไร)
I Can’t Believe He’s Let You Down Once More
(ไอ แค็นท บิลีฝ อีส เล็ท ยู เดาน วันซ โม)
But Honey You Can Count On Me
(บัท ฮันอิ ยู แค็น เคานท ออน มี)

Because That’s What Friends Are For Yeah
(บิคอส แด๊ท ฮว็อท ฟเร็นด แซร์ ฟอ เย่)
And I’ll Be There When The Rain Starts To Fall
(แอ็นด อิล บี แดร์ ฮเว็น เดอะ เรน ซทาท ทู ฟอล)
Yes I’ll Be There To Comfort You Through It All
(เย็ซ อิล บี แดร์ ทู คัมเฟิท ยู ธรู อิท ดอร์)
And I’ll Be There
(แอ็นด อิล บี แดร์)
‘cos That’s What Friends Are For
(คอซ แด๊ท ฮว็อท ฟเร็นด แซร์ ฟอ)

I’ll Take The Stars Out Of The Sky For You
(อิล เทค เดอะ ซทา เอ้า อ็อฝ เดอะ ซไค ฟอ ยู)
Because That’s What Friends Are For
(บิคอส แด๊ท ฮว็อท ฟเร็นด แซร์ ฟอ)
I’ll File My Life If You Ask Me To
(อิล ไฟล มาย ไลฟ อิฟ ยู อาซค มี ทู)
Because That’s What Friends Are For
(บิคอส แด๊ท ฮว็อท ฟเร็นด แซร์ ฟอ)
You Know Anything You Need I’ll Get For You
(ยู โน เอนอิธิง ยู นีด อิล เก็ท ฟอ ยู)
Because That’s What Friends Are For
(บิคอส แด๊ท ฮว็อท ฟเร็นด แซร์ ฟอ)
All That We’ve Been Through
(ออล แดท หวีบ บีน ธรู)
You Can Count On Me To Stand By You
(ยู แค็น เคานท ออน มี ทู ซแท็นด ไบ ยู)

I Know What Your Thinking
(ไอ โน ฮว็อท ยุร ติ้งกิง)
But You Musn’t Let Him Back Again
(บัท ยู มัสท์ เล็ท ฮิม แบ็ค อะเกน)
You’ve Got Find Another Love
(ยู๊ฟ ก็อท ไฟนด แอะนัธเออะ ลัฝ)
A Love That Wouldn’t Treat You That Way
(อะ ลัฝ แดท วูดดึ่น ทรีท ยู แดท เว)
One Day You’ll Get Over Him
(วัน เด โยว เก็ท โอเฝอะ ฮิม)
One Day All The Pain And The Hurting
(วัน เด ออล เดอะ เพน แอ็นด เดอะ เฮอดิง)
Will Stop Stop
(วิล ซท็อพ ซท็อพ)

But Until Then My Friend
(บัท อันทีล เด็น มาย ฟเร็นด)
You Can Cry Till The Last Tear Drop
(ยู แค็น คไร ทิล เดอะ ลาซท เทีย ดร็อพ)
And I’ll Be There To Wipe Away Your Tears
(แอ็นด อิล บี แดร์ ทู ไวพ อะเว ยุร เทีย)
Yes I’ll Be There Collect Your Shattered Dreams
(เย็ซ อิล บี แดร์ ค็อลเลคท ยุร แฌทเทอะ ดรีม)
And I’ll Be There
(แอ็นด อิล บี แดร์)
I Know What Friendship Means
(ไอ โน ฮว็อท ฟเร็นฌิพ มีน)

I’ll Take The Stars Out Of The Sky For You
(อิล เทค เดอะ ซทา เอ้า อ็อฝ เดอะ ซไค ฟอ ยู)
Because That’s What Friends Are For
(บิคอส แด๊ท ฮว็อท ฟเร็นด แซร์ ฟอ)
I’ll File My Life If You Ask Me To
(อิล ไฟล มาย ไลฟ อิฟ ยู อาซค มี ทู)
Because That’s What Friends Are For
(บิคอส แด๊ท ฮว็อท ฟเร็นด แซร์ ฟอ)
You Know Anything You Need I’ll Get For You
(ยู โน เอนอิธิง ยู นีด อิล เก็ท ฟอ ยู)
Because That’s What Friends Are For
(บิคอส แด๊ท ฮว็อท ฟเร็นด แซร์ ฟอ)
All That We’ve Been Through
(ออล แดท หวีบ บีน ธรู)
You Can Count On Me To Stand By You
(ยู แค็น เคานท ออน มี ทู ซแท็นด ไบ ยู)

And When I Think About All The Bad Stuff That He Put You Through
(แอ็นด ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ดอร์ เดอะ แบ็ด ซทัฟ แดท ฮี พัท ยู ธรู)
Why Didn’t You Tell Me That He Was Lying And Cheating On You
(ฮไว ดิ๊นอิน ยู เท็ล มี แดท ฮี วอส ลายยิง แอ็นด ชีดิง ออน ยู)
Just Promise Me This Time This Time
(จัซท พรอมอิซ มี ดีซ ไทม ดีซ ไทม)
That You Won’t Back Down
(แดท ยู ว็อนท แบ็ค เดาน)
Never Come Around
(เนฝเออะ คัม อะเรานด)
Don’t Wanna See You Hurt No More
(ด้อนท์ วอนนา ซี ยู เฮิท โน โม)
Cos That’s What Friends Are For
(คอซ แด๊ท ฮว็อท ฟเร็นด แซร์ ฟอ)

Because That’s What Friends Are For
(บิคอส แด๊ท ฮว็อท ฟเร็นด แซร์ ฟอ)
I Don’t Deny Don’t Deny It
(ไอ ด้อนท์ ดิไน ด้อนท์ ดิไน อิท)
Because That’s What Friends Are For
(บิคอส แด๊ท ฮว็อท ฟเร็นด แซร์ ฟอ)
Cos That’s What Friends Are
(คอซ แด๊ท ฮว็อท ฟเร็นด แซร์)
Oh Yeah
(โอ เย่)

I’ll Take The Stars Out Of The Sky For You
(อิล เทค เดอะ ซทา เอ้า อ็อฝ เดอะ ซไค ฟอ ยู)
Because That’s What Friends Are For
(บิคอส แด๊ท ฮว็อท ฟเร็นด แซร์ ฟอ)
I’ll File My Life If You Ask Me To
(อิล ไฟล มาย ไลฟ อิฟ ยู อาซค มี ทู)
Because That’s What Friends Are For
(บิคอส แด๊ท ฮว็อท ฟเร็นด แซร์ ฟอ)
You Know Anything You Need I’ll Get For You
(ยู โน เอนอิธิง ยู นีด อิล เก็ท ฟอ ยู)
Because That’s What Friends Are For
(บิคอส แด๊ท ฮว็อท ฟเร็นด แซร์ ฟอ)
All That We’ve Been Through
(ออล แดท หวีบ บีน ธรู)
You Can Count On Me To Stand By You
(ยู แค็น เคานท ออน มี ทู ซแท็นด ไบ ยู)

Oh Yeah Ooh Yeah
(โอ เย่ อู้ เย่)
Oh Yeah Ooh Yeah
(โอ เย่ อู้ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That’s What Friends Are For คำอ่านไทย Louise

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น