เนื้อเพลง The Day That I Die คำอ่านไทย Good Charlotte

One day i woke up
(วัน เด ไอ โวค อัพ)
I woke up knowin
(ไอ โวค อัพ โนว์อิน)
Today is the day i will die
(ทุเด อีส เดอะ เด ไอ วิล ได)
Cashdogg was barkin
(Cashdogg วอส barkin)
wen to the park and enjoyed it one last time
(wen ทู เดอะ พาค แอ็นด เอ็นจอย ดิท วัน ลาซท ไทม)

I called ma mother.
(ไอ คอล มา ม๊าเธ่อร์)
told her i loved her
(โทลด เฮอ ไอ ลัฝ เฮอ)
and i begged her not to cry
(แอ็นด ดาย เบก เฮอ น็อท ทู คไร)
i wrote a letter
(ไอ โรท อะ เลทเทอะ)
that said id miss her
(แดท เซ็ด อาย มิซ เฮอ)
and i signedd that goodbye
(แอ็นด ดาย signedd แดท กู๊ดบาย)

You kno the happiest day of ma life
(ยู โน เดอะ แฮพปีเอ็ด เด อ็อฝ มา ไลฟ)
i swear the happiest day of ma life
(ไอ ซแว เดอะ แฮพปีเอ็ด เด อ็อฝ มา ไลฟ)
is the day that i died
(อีส เดอะ เด แดท ไอ ได)

Can you Feel tha cold tonight
(แค็น ยู ฟีล ท่า โคลด ทุไนท)
it sets in but its alright
(อิท เซ็ท ซิน บัท อิทซ ออลไร๊ท)
darkness falls im lettin go
(ดาคเน็ซ ฟอล แอม เลทดิน โก)
all alone but i feel jus fine
(ออล อะโลน บัท ไอ ฟีล ยูส ไฟน)

We took a drive and we drove to D.C
(วี ทุค กา ดไรฝ แอ็นด วี ดโรฝ ทู ดี ซี)
to see the places we lived
(ทู ซี เดอะ พเลซ วี ไลฝ)
long conversations
(ล็อง คอนเฝอะเซฌัน)
we talked of old frends
(วี ทอค อ็อฝ โอลด frends)
and all the things that we did
(แอ็นด ออล เดอะ ธิง แดท วี ดิด)
summer nights, drunken fights
(ซัมเมอะ ไนท , ดรังคเอ็น ไฟท)
the mistakes we made did we live it rite
(เดอะ มิซเทค วี เมด ดิด วี ไลฝ อิท ไรท)

yea k no tha happiest day of ma life
(เย เค โน ท่า แฮพปีเอ็ด เด อ็อฝ มา ไลฟ)
i swear tha happiest day of ma life
(ไอ ซแว ท่า แฮพปีเอ็ด เด อ็อฝ มา ไลฟ)
is tha day that i died
(อีส ท่า เด แดท ไอ ได)

can you feel tha cold tonight
(แค็น ยู ฟีล ท่า โคลด ทุไนท)
it sets in but its alrite
(อิท เซ็ท ซิน บัท อิทซ alrite)
darkness falls im letting go
(ดาคเน็ซ ฟอล แอม เลทดิง โก)
all alone but i feel just fine
(ออล อะโลน บัท ไอ ฟีล จัซท ไฟน)

You kno the happiest day of ma life
(ยู โน เดอะ แฮพปีเอ็ด เด อ็อฝ มา ไลฟ)
i kno the happiest day of my life
(ไอ โน เดอะ แฮพปีเอ็ด เด อ็อฝ มาย ไลฟ)
i swear the happiest day of ma life
(ไอ ซแว เดอะ แฮพปีเอ็ด เด อ็อฝ มา ไลฟ)
is the day that i died
(อีส เดอะ เด แดท ไอ ได)

can you feel tha cold tonite
(แค็น ยู ฟีล ท่า โคลด ทูไนท์)
it sets iin but its alrite
(อิท เซ็ท iin บัท อิทซ alrite)
darkness falls im lettin go
(ดาคเน็ซ ฟอล แอม เลทดิน โก)
all alone but i feel jus fine
(ออล อะโลน บัท ไอ ฟีล ยูส ไฟน)

did i live it rite
(ดิด ดาย ไลฝ อิท ไรท)
i hope i lived it rite
(ไอ โฮพ ไอ ไลฝ ดิท ไรท)
i kno i lived it rite
(ไอ โน ไอ ไลฝ ดิท ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Day That I Die คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น