เนื้อเพลง Little Moments คำอ่านไทย Brad Paisley

Well I’ll never forget the first time that I heard
(เว็ล อิล เนฝเออะ เฟาะเกท เดอะ เฟิซท ไทม แดท ไอ เฮิด)
that pretty mouth say that dirty word
(แดท พรีททิ เมาธ เซ แดท เดอทิ เวิด)
And I can’t even remember now
(แอ็นด ดาย แค็นท อีเฝ็น ริเมมเบอะ เนา)
what she backed my truck into
(ฮว็อท ชี แบ็ค มาย ทรัค อีนทุ)
but she covered her mouth
(บัท ชี คัฝเออะ เฮอ เมาธ)
and her face got red
(แอ็นด เฮอ เฟซ ก็อท เร็ด)
and she just looked so darn cute
(แอ็นด ชี จัซท ลุค โซ ดาน คยูท)
That I couldn’t
(แดท ไอ คูดซึ่น)
Even act like
(อีเฝ็น แอ็คท ไลค)
I was mad
(ไอ วอส แม็ด)
Yeah I live for
(เย่ ไอ ไลฝ ฟอ)
little moments
(ลิ๊ทเทิ่ล โมเม็นท)
like that
(ไลค แดท)

That’s like just last year on my birthday
(แด๊ท ไลค จัซท ลาซท เยีย ออน มาย เบริ์ดเดย์)
She lost all track of time and burnt the cake
(ชี ล็อซท ดอร์ ทแรค อ็อฝ ไทม แอ็นด เบินท เดอะ เคค)
And every smoke detector
(แอ็นด เอฝริ ซโมค ดิเทคเทอะ)
in the house was going off
(อิน เดอะ เฮาซ วอส โกอิ้ง ออฟฟ)
And she was just about to cry until I took her in my arms
(แอ็นด ชี วอส จัซท อะเบาท ทู คไร อันทีล ไอ ทุค เฮอ อิน มาย อาม)
And I tried not
(แอ็นด ดาย ทไร น็อท)
To let her see
(ทู เล็ท เฮอ ซี)
me laugh
(มี ลาฟ)
Yeah I live for
(เย่ ไอ ไลฝ ฟอ)
little moments
(ลิ๊ทเทิ่ล โมเม็นท)
like that
(ไลค แดท)

I know she’s not perfect but she tries so hard for me
(ไอ โน ชี น็อท เพ๊อร์เฟ็คท บัท ชี ทรายส์ โซ ฮาด ฟอ มี)
And I thank God that she isn’t
(แอ็นด ดาย แธ็งค ก็อด แดท ชี อีสซึ่น)
cause how boring would that be
(คอส เฮา โบริง เวิด แดท บี)
It’s the little imperfections
(อิทซ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล อิมเพอะเฟคฌัน)
It’s the sudden change of plans
(อิทซ เดอะ ซัดดน เชนจ อ็อฝ แพล็น)
when she misreads the directions
(ฮเว็น ชี มิซเรด เดอะ ดิเรคฌัน)
and we’re lost but holding hands
(แอ็นด เวีย ล็อซท บัท โฮลดิง แฮ็นด)
Yeah I live for little moments like that
(เย่ ไอ ไลฝ ฟอ ลิ๊ทเทิ่ล โมเม็นท ไลค แดท)

When she’s layin on my shoulder
(ฮเว็น ชี เลย์อิน ออน มาย โฌลเดอะ)
on the sofa in the dark
(ออน เดอะ โซฟะ อิน เดอะ ดาค)
and about the time she falls asleep
(แอ็นด อะเบาท เดอะ ไทม ชี ฟอล อัซลีพ)
so does my right arm
(โซ โด มาย ไรท อาม)
and I want so bad to move it cause it’s tingling and it’s numb
(แอ็นด ดาย ว็อนท โซ แบ็ด ทู มูฝ อิท คอส อิทซ ทิงงิง แอ็นด อิทซ นัม)
she looks so much like an angel
(ชี ลุค โซ มัช ไลค แอน เอนเจล)
that I don’t wanna wake her up
(แดท ไอ ด้อนท์ วอนนา เวค เฮอ อัพ)
yeah I live for little moments
(เย่ ไอ ไลฝ ฟอ ลิ๊ทเทิ่ล โมเม็นท)
when she steals my heart again and doesn’t even know it
(ฮเว็น ชี ซทีล มาย ฮาท อะเกน แอ็นด ดัสอินท อีเฝ็น โน อิท)
Yeah I live for little moments like that
(เย่ ไอ ไลฝ ฟอ ลิ๊ทเทิ่ล โมเม็นท ไลค แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Little Moments คำอ่านไทย Brad Paisley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น