เนื้อเพลง Walk คำอ่านไทย Foo Fighters

A million miles away
(อะ มีลยัน ไมล อะเว)
Your signal in the distance
(ยุร ซีกแน็ล อิน เดอะ ดีซแท็นซ)
To whom it may concern
(ทู ฮูม อิท เม ค็อนเซิน)
I think I lost my way
(ไอ ธิงค ไอ ล็อซท มาย เว)
Getting good at starting over
(เกดดดิ้ง เกิด แอ็ท ซทาททิง โอเฝอะ)
Every time that I return
(เอฝริ ไทม แดท ไอ ริเทิน)

I’m learning to walk again
(แอม เลอนิง ทู วอค อะเกน)
Can’t you see I’ve waited long enough
(แค็นท ยู ซี แอฝ เวท ล็อง อินัฟ)
Where do I begin?
(ฮแว ดู ไอ บีกีน)
I’m learning to talk again
(แอม เลอนิง ทู ทอค อะเกน)
I believe I’ve waited long enough
(ไอ บิลีฝ แอฝ เวท ล็อง อินัฟ)
Where do I begin?
(ฮแว ดู ไอ บีกีน)

Do you remember the day
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ เด)
We built these people mountains
(วี บิลท ฑิส พี๊เพิ่ล เมานทิน)
And sat and watched them burn
(แอ็นด แซ็ท แอ็นด ว็อช เฑ็ม เบิน)
I think I found my pain
(ไอ ธิงค ไอ เฟานด มาย เพน)
Can’t you feel it growing stronger
(แค็นท ยู ฟีล อิท กโรอิง สตองเกอร์)
Little conqueror
(ลิ๊ทเทิ่ล คองเคอะเรอะ)

I’m learning to walk again
(แอม เลอนิง ทู วอค อะเกน)
Can’t you see I’ve waited long enough
(แค็นท ยู ซี แอฝ เวท ล็อง อินัฟ)
Where do I begin?
(ฮแว ดู ไอ บีกีน)
I’m learning to talk again
(แอม เลอนิง ทู ทอค อะเกน)
I believe I’ve waited long enough
(ไอ บิลีฝ แอฝ เวท ล็อง อินัฟ)
Where do I begin?
(ฮแว ดู ไอ บีกีน)

Now
(เนา)
For the very first time
(ฟอ เดอะ เฝริ เฟิซท ไทม)
Don’t you pay no lie
(ด้อนท์ ยู เพ โน ไล)
Set me free again
(เซ็ท มี ฟรี อะเกน)
You keep alive a moment at a time
(ยู คีพ อะไลฝ อะ โมเม็นท แอ็ท ดา ไทม)
But still inside a whisper to a liar
(บัท ซทิล อีนไซด อะ ฮวีซเพอะ ทู อะ ไลเออะ)
To sacrifice but knowing to survive
(ทู แซคริไฟซ บัท โนอิง ทู เซอะไฝฝ)
The first to find another state of mind
(เดอะ เฟิซท ทู ไฟนด แอะนัธเออะ ซเทท อ็อฝ ไมนด)
I’m on my knees, I’m waiting for a sign
(แอม ออน มาย นี , แอม เวททิง ฟอ รา ไซน)
Forever, whenever
(เฟาะเรฝเออะ , ฮเว็นเอฝเออะ)
I never wanna die
(ไอ เนฝเออะ วอนนา ได)
I never wanna die
(ไอ เนฝเออะ วอนนา ได)
I’m on my knees
(แอม ออน มาย นี)
Never wanna die
(เนฝเออะ วอนนา ได)
Dancing on my grave
(แด็นซิง ออน มาย กแรฝ)
Running through the fight
(รันนิง ธรู เดอะ ไฟท)
Forever, whenever
(เฟาะเรฝเออะ , ฮเว็นเอฝเออะ)
Never wanna die
(เนฝเออะ วอนนา ได)
Never wanna leave
(เนฝเออะ วอนนา ลีฝ)
Never say goodbye
(เนฝเออะ เซ กู๊ดบาย)

I’m learning to walk again
(แอม เลอนิง ทู วอค อะเกน)
I believe I’ve waited long enough
(ไอ บิลีฝ แอฝ เวท ล็อง อินัฟ)
Where do I begin?
(ฮแว ดู ไอ บีกีน)
I’m learning to talk again
(แอม เลอนิง ทู ทอค อะเกน)
Can’t you see I’ve waited long enough
(แค็นท ยู ซี แอฝ เวท ล็อง อินัฟ)
Where do I begin?
(ฮแว ดู ไอ บีกีน)

I’m learning to walk again
(แอม เลอนิง ทู วอค อะเกน)
I believe I’ve waited long enough
(ไอ บิลีฝ แอฝ เวท ล็อง อินัฟ)
I’m learning to talk again
(แอม เลอนิง ทู ทอค อะเกน)
Can’t you see I’ve waited long enough
(แค็นท ยู ซี แอฝ เวท ล็อง อินัฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walk คำอ่านไทย Foo Fighters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น