เนื้อเพลง You Are My Kind คำอ่านไทย Santana feat Seal

Written by Rob Thomas
(วึ้น ไบ ร็อบ โทมัส)

Stay with me baby
(ซเท วิฑ มี เบบิ)
And that’s all I ask of you
(แอ็นด แด๊ท ซอร์ ไอ อาซค อ็อฝ ยู)
And I know that someday
(แอ็นด ดาย โน แดท ซัมเดย์)
You won’t remember
(ยู ว็อนท ริเมมเบอะ)
The way that this moment feels to you
(เดอะ เว แดท ดีซ โมเม็นท ฟีล ทู ยู)
Don’t let it go
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ โก)
Don’t turn your back on what you think you know
(ด้อนท์ เทิน ยุร แบ็ค ออน ฮว็อท ยู ธิงค ยู โน)
You never know you know
(ยู เนฝเออะ โน ยู โน)
Don’t leave it alone
(ด้อนท์ ลีฝ อิท อะโลน)
Cause I need you to cling to
(คอส ไอ นีด ยู ทู คลิง ทู)

Chorus:
(โครัซ :)
Cause you are my kind
(คอส ยู อาร์ มาย ไคนด)
You’re all that I want
(ยัวร์ ออล แดท ไอ ว็อนท)
Here in this life
(เฮียร อิน ดีซ ไลฟ)
Until we are gone
(อันทีล วี อาร์ กอน)
Our breath and our skin
(เอ๊า บเร็ธ แอ็นด เอ๊า ซคิน)
Our hearts and our minds
(เอ๊า ฮาท แซน เอ๊า ไมนด)
They’re one and the same
(เดรว วัน แอ็นด เดอะ เซม)
You are my kind
(ยู อาร์ มาย ไคนด)

Well call on me baby
(เว็ล คอล ออน มี เบบิ)
If you should ever need someone
(อิฟ ยู เชิด เอฝเออะ นีด ซัมวัน)
To help get your head straight
(ทู เฮ็ลพ เก็ท ยุร เฮ็ด ซทเรท)
I’ll be your resident all night
(อิล บี ยุร เรสอิเด็นท ดอร์ ไนท)
Sure am glad just having you around
(ฌุร แอ็ม กแล็ด จัซท แฮฝวิ่ง ยู อะเรานด)
Well all that I know
(เว็ล ออล แดท ไอ โน)
When you find love you never let it go
(ฮเว็น ยู ไฟนด ลัฝ ยู เนฝเออะ เล็ท ดิธ โก)
You never know you know
(ยู เนฝเออะ โน ยู โน)
Without you I’m lost
(วิเฑาท ยู แอม ล็อซท)
I get scattered
(ไอ เก็ท ซแคทเทอะ)
I’m shattered
(แอม แฌทเทอะ)

Chorus:
(โครัซ :)
Cause you are my kind
(คอส ยู อาร์ มาย ไคนด)
You’re all that I want
(ยัวร์ ออล แดท ไอ ว็อนท)
Here in this life
(เฮียร อิน ดีซ ไลฟ)
Until we are gone
(อันทีล วี อาร์ กอน)
Our breath and our skin
(เอ๊า บเร็ธ แอ็นด เอ๊า ซคิน)
Our hearts and our minds
(เอ๊า ฮาท แซน เอ๊า ไมนด)
They’re one and the same
(เดรว วัน แอ็นด เดอะ เซม)
Cause you are my kind
(คอส ยู อาร์ มาย ไคนด)
We’re one and the same
(เวีย วัน แอ็นด เดอะ เซม)
You are my kind
(ยู อาร์ มาย ไคนด)

Don’t let it go
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ โก)
Don’t turn your back on what you think you know
(ด้อนท์ เทิน ยุร แบ็ค ออน ฮว็อท ยู ธิงค ยู โน)
You never know you know
(ยู เนฝเออะ โน ยู โน)
Don’t leave it alone
(ด้อนท์ ลีฝ อิท อะโลน)
Cause I need you to cling to
(คอส ไอ นีด ยู ทู คลิง ทู)

Chorus:
(โครัซ :)
Cause you are my kind
(คอส ยู อาร์ มาย ไคนด)
You’re all that I want
(ยัวร์ ออล แดท ไอ ว็อนท)
Here in this life
(เฮียร อิน ดีซ ไลฟ)
Until we are gone
(อันทีล วี อาร์ กอน)
Our breath and our skin
(เอ๊า บเร็ธ แอ็นด เอ๊า ซคิน)
Our hearts and our minds
(เอ๊า ฮาท แซน เอ๊า ไมนด)
They’re one and the same
(เดรว วัน แอ็นด เดอะ เซม)
Cause you are my kind
(คอส ยู อาร์ มาย ไคนด)

Bridge
(บริจ)
I love and our life
(ไอ ลัฝ แอ็นด เอ๊า ไลฟ)
My heart and my soul
(มาย ฮาท แอ็นด มาย โซล)
Need you tognight
(นีด ยู tognight)
Your love makes me whole
(ยุร ลัฝ เมค มี โฮล)
And it’s all I can stand
(แอ็นด อิทซ ซอร์ ไอ แค็น ซแท็นด)
Until you come home
(อันทีล ยู คัม โฮม)
I need you tonight
(ไอ นีด ยู ทุไนท)
Cause you are my kind
(คอส ยู อาร์ มาย ไคนด)
I need you tonight
(ไอ นีด ยู ทุไนท)
Cause you are my kind
(คอส ยู อาร์ มาย ไคนด)

Oh, oh, oh ,oh you are my kind
(โอ , โอ , โอ , โอ ยู อาร์ มาย ไคนด)
Oh, oh, oh ,oh you are my kind
(โอ , โอ , โอ , โอ ยู อาร์ มาย ไคนด)

feat Seal
([ ฟีท ซีล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Are My Kind คำอ่านไทย Santana feat Seal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น