เนื้อเพลง I’m Gonna Be (500 Miles) คำอ่านไทย Steven Curtis Chapman

When I wake up yeah I know I’m gonna be
(ฮเว็น นาย เวค อัพ เย่ ไอ โน แอม กอนนะ บี)
I’m gonna be the man who wakes up next to you
(แอม กอนนะ บี เดอะ แม็น ฮู เวค อัพ เน็คซท ทู ยู)
When I go out yeah I know I’m gonna be
(ฮเว็น นาย โก เอ้า เย่ ไอ โน แอม กอนนะ บี)
I’m gonna be the man who goes along with you
(แอม กอนนะ บี เดอะ แม็น ฮู โกซ อะลอง วิฑ ยู)

When I’m lonely well I know I’m gonna be
(ฮเว็น แอม โลนลิ เว็ล ไอ โน แอม กอนนะ บี)
I’m gonna be the man whose lonely without you
(แอม กอนนะ บี เดอะ แม็น ฮูส โลนลิ วิเฑาท ยู)
When I’m dreaming well I know I’m gonna dream
(ฮเว็น แอม ดรีมมิง เว็ล ไอ โน แอม กอนนะ ดรีม)
I’m gonna dream about the time when I’m with you
(แอม กอนนะ ดรีม อะเบาท เดอะ ไทม ฮเว็น แอม วิฑ ยู)

But I would walk 500 miles
(บัท ไอ เวิด วอค 500 ไมล)
And I would walk 500 more
(แอ็นด ดาย เวิด วอค 500 โม)
Just to be the man who walked a thousand miles
(จัซท ทู บี เดอะ แม็น ฮู วอค อะ เธาแส็น ไมล)
To fall down at your door
(ทู ฟอล เดาน แอ็ท ยุร โด)

When I’m working yes I know I’m gonna be
(ฮเว็น แอม เวิคกิง เย็ซ ซาย โน แอม กอนนะ บี)
I’m gonna be the man who’s working hard for you
(แอม กอนนะ บี เดอะ แม็น ฮู เวิคกิง ฮาด ฟอ ยู)
And when the money comes in for the work I’ll do
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ มันอิ คัม ซิน ฟอ เดอะ เวิค อิล ดู)
I’ll pass almost every penny on to you
(อิล เพซ ออลโมซท เอฝริ เพนนี ออน ทู ยู)
When I come home yeah I know I’m gonna be
(ฮเว็น นาย คัม โฮม เย่ ไอ โน แอม กอนนะ บี)
I’m gonna be the man who comes back home to you
(แอม กอนนะ บี เดอะ แม็น ฮู คัม แบ็ค โฮม ทู ยู)
And if I grow old well I know I’m gonna be
(แอ็นด อิฟ ฟาย กโร โอลด เว็ล ไอ โน แอม กอนนะ บี)
I’m gonna be the man who’s growing old with you
(แอม กอนนะ บี เดอะ แม็น ฮู กโรอิง โอลด วิฑ ยู)

But I would walk 500 miles
(บัท ไอ เวิด วอค 500 ไมล)
And I would walk 500 more
(แอ็นด ดาย เวิด วอค 500 โม)
Just to be the man who walked a thousand miles
(จัซท ทู บี เดอะ แม็น ฮู วอค อะ เธาแส็น ไมล)
To fall down at your door
(ทู ฟอล เดาน แอ็ท ยุร โด)

[Instrumental]
([ อินซทรุเมนแท็ล ])

When I’m dreaming well I know I’m gonna dream
(ฮเว็น แอม ดรีมมิง เว็ล ไอ โน แอม กอนนะ ดรีม)
Dream about the time when I’m with you
(ดรีม อะเบาท เดอะ ไทม ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
And when I wake up yeah I know I’m gonna be
(แอ็นด ฮเว็น นาย เวค อัพ เย่ ไอ โน แอม กอนนะ บี)
I’m gonna be the man who wakes up next to you
(แอม กอนนะ บี เดอะ แม็น ฮู เวค อัพ เน็คซท ทู ยู)
And when I go out well I know I’m gonna be
(แอ็นด ฮเว็น นาย โก เอ้า เว็ล ไอ โน แอม กอนนะ บี)
I’m gonna be the man who goes along with you
(แอม กอนนะ บี เดอะ แม็น ฮู โกซ อะลอง วิฑ ยู)
When I come home yes I know I’m gonna be
(ฮเว็น นาย คัม โฮม เย็ซ ซาย โน แอม กอนนะ บี)
I’m gonna be the man who comes back home to you
(แอม กอนนะ บี เดอะ แม็น ฮู คัม แบ็ค โฮม ทู ยู)
I’m gonna be the man who comes back home to you
(แอม กอนนะ บี เดอะ แม็น ฮู คัม แบ็ค โฮม ทู ยู)

But I would walk 500 miles
(บัท ไอ เวิด วอค 500 ไมล)
And I would walk 500 more
(แอ็นด ดาย เวิด วอค 500 โม)
Just to be the man who walked a thousand miles
(จัซท ทู บี เดอะ แม็น ฮู วอค อะ เธาแส็น ไมล)
To fall down at your door
(ทู ฟอล เดาน แอ็ท ยุร โด)

But I would walk 500 miles
(บัท ไอ เวิด วอค 500 ไมล)
And I would walk 500 more
(แอ็นด ดาย เวิด วอค 500 โม)
Just to be the man who walked a thousand miles
(จัซท ทู บี เดอะ แม็น ฮู วอค อะ เธาแส็น ไมล)
To fall down at your door
(ทู ฟอล เดาน แอ็ท ยุร โด)
I’ll be at your door
(อิล บี แอ็ท ยุร โด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Gonna Be (500 Miles) คำอ่านไทย Steven Curtis Chapman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น