เนื้อเพลง You Don’t Know คำอ่านไทย Eminem feat 50 Cent, Lloyd Banks, Ca$his

[50 Cent] Yeah…
([ 50 เซ็นท ] เย่)

[Intro: 50 Cent]
([ อินโทร : 50 เซ็นท ])
Who run it?
(ฮู รัน หนิด)
You know, you actin like you don’t know
(ยู โน , ยู แอสติน ไลค ยู ด้อนท์ โน)
We run it
(วี รัน หนิด)
You know but you actin like you don’t know
(ยู โน บัท ยู แอสติน ไลค ยู ด้อนท์ โน)
Who run it?
(ฮู รัน หนิด)
You know, you actin like you don’t know
(ยู โน , ยู แอสติน ไลค ยู ด้อนท์ โน)
We run it
(วี รัน หนิด)
You know but you actin like you don’t know
(ยู โน บัท ยู แอสติน ไลค ยู ด้อนท์ โน)

You know, you actin like you don’t know
(ยู โน , ยู แอสติน ไลค ยู ด้อนท์ โน)
I tear the club up fo sho
(ไอ เทีย เดอะ คลับ อัพ โฟ โช)
This flow is gon bring more dough
(ดีซ ฟโล อีส ก็อน บริง โม โด)
And you know but you actin like you don’t know
(แอ็นด ยู โน บัท ยู แอสติน ไลค ยู ด้อนท์ โน)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Now homie I say I run it run it cause I’m in control
(เนา โฮมี ไอ เซ ไอ รัน หนิด [ รัน หนิด ] คอส แอม อิน ค็อนทโรล)
Hypnotic, Hennessey, a couple shots of Patron
(ฮิพนอทอิค , เฮนเนสซี , อะ คั๊พเพิ่ล ฌ็อท อ็อฝ เพทรัน)
I have you feelin aight, I get you high as a kite
(ไอ แฮ็ฝ ยู ฟีลิน ไอชฺ, ไอ เก็ท ยู ไฮ แอ็ส ซา ไคท)
Party poppin shawty says she comin with me tonight
(พาทิ พอพปิน ชาวดี้ เซ ชี คัมอิน วิฑ มี ทุไนท)
I ain’t shoulder leanin, I ain’t snappin and poppin
(ไอ เอน โฌลเดอะ ลีนิน , ไอ เอน สเนปพิน แอ็นด พอพปิน)
Either I’m bobbin ma head or I’m just stadin their watchin
(อีเฑอะ แอม บอบบิน มา เฮ็ด ออ แอม จัซท stadin แด วันชิน)
I’m a hustler I hustle, you can tell that I’m paid
(แอม มา ฮัซเลอะ ไอ เฮสเซล , ยู แค็น เท็ล แดท แอม เพลด)
And I protect what I got, I’m in the house with my blade
(แอ็นด ดาย พโระเทคท ฮว็อท ไอ ก็อท , แอม อิน เดอะ เฮาซ วิฑ มาย บเลด)
N*gga you front you gone get it, ok now maybe I said it
(เอ็น *gga ยู ฟรันท ยู กอน เก็ท ดิธ , โอเค เนา เมบี ไอ เซ็ด ดิท)
Cause I want you to triddy, yeah I be on that sh*tty
(คอส ไอ ว็อนท ยู ทู triddy , เย่ ไอ บี ออน แดท ฌะ *tty)
You should see when I’m stuntin, I flash the stones to be wantin
(ยู เชิด ซี ฮเว็น แอม สตันดิน , ไอ ฟแล็ฌ เดอะ ซโทน ทู บี วอนทิน)
Push the whip, see me rollin, you can tell that I’m holdin
(พุฌ เดอะ ฮวิพ , ซี มี โรลลิน , ยู แค็น เท็ล แดท แอม โฮดดิน)
I’m just doin ma thang, you know the Units the game
(แอม จัซท โดย มา เตง , ยู โน ดิ ยูนิท เดอะ เกม)
I got my grimy Shady with me you front you gonna have to get me off your ass
(ไอ ก็อท มาย ไกรมอิ เฌดอิ วิฑ มี ยู ฟรันท ยู กอนนะ แฮ็ฝ ทู เก็ท มี ออฟฟ ยุร อาซ)
I pay the lawsuit and laugh haha
(ไอ เพ เดอะ โลวูท แอ็นด ลาฟ [ ฮาฮา ])
It’s not a big deal it’s nothing but some cash let’s go
(อิทซ น็อท ดา บิก ดีล อิทซ นัธอิง บัท ซัม แค็ฌ [ เล็ท โก ])

[Chorus: 50 Cent]
([ โครัซ : 50 เซ็นท ])
Who run it?
(ฮู รัน หนิด)
You know, you actin like you don’t know
(ยู โน , ยู แอสติน ไลค ยู ด้อนท์ โน)
I tear the club up fo sho
(ไอ เทีย เดอะ คลับ อัพ โฟ โช)
This flow is gon bring more dough
(ดีซ ฟโล อีส ก็อน บริง โม โด)
And you know but you actin like you don’t know
(แอ็นด ยู โน บัท ยู แอสติน ไลค ยู ด้อนท์ โน)
Who run it?
(ฮู รัน หนิด)
You know, you actin like you don’t know
(ยู โน , ยู แอสติน ไลค ยู ด้อนท์ โน)
I tear the club up fo sho
(ไอ เทีย เดอะ คลับ อัพ โฟ โช)
This flow is gon bring more dough
(ดีซ ฟโล อีส ก็อน บริง โม โด)
And you know but you actin like you don’t know
(แอ็นด ยู โน บัท ยู แอสติน ไลค ยู ด้อนท์ โน)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
When me and Fif got together to do this music
(ฮเว็น มี แอ็นด Fif ก็อท ทุเกฑเออะ ทู ดู ดีซ มยูสิค)
The more we became enveloped we just developed a fellowship through it
(เดอะ โม วี บิเคม เอ็นเฝลอัพ วี จัซท ดิเฝลอัพ อะ เฟลโละฌิพ ธรู อิท)
It’s no pretend sh*t, it’s friendship, me nemesis is your nemesis
(อิทซ โน พริเทนด ฌะ *ที , อิทซ ฟเร็นฌิพ , มี เนมีซิซ ซิส ยุร เนมีซิซ)
Ain’t for him, it’s just media, see to them it’s just images
(เอน ฟอ ฮิม , อิทซ จัซท มีเดียะ , ซี ทู เฑ็ม อิทซ จัซท อีมอิจ)
But this sh*t is no gimmicks, this is blood in and blood out
(บัท ดีซ ฌะ *ที อีส โน กีมมิค , ดีซ ซิส บลัด อิน แอ็นด บลัด เอ้า)
When there’s beef you jus’ gotta know when to b*tt in and b*tt out
(ฮเว็น แดร์ บีฟ ยู ยูส กอททะ โน ฮเว็น ทู บี *tt อิน แอ็นด บี *tt เอ้า)
If there’s a problem we solve it, if we don’t resolve it
(อิฟ แดร์ ซา พรอบเล็ม วี ซอลฝ อิท , อิฟ วี ด้อนท์ ริสอลฝ อิท)
It usually just evolves into one big brawl and we all get involved in it
(อิท ยูฉัวลิ จัซท อิฝอลฝ อีนทุ วัน บิก บรอล แอ็นด วี ออล เก็ท อินฝอลฝ อิน หนิด)
We should all get a merit, this much beef we inherit
(วี เชิด ออล เก็ท ดา เมริท , ดีซ มัช บีฟ วี อินเฮริท)
And wear it like a badge with honor, pass it around and share it
(แอ็นด แว อิท ไลค เก แบ็จ วิฑ ออนเออะ , เพซ ซิท อะเรานด แอ็นด แฌ อิท)
And let it go to whoever’s holdin the most current people on their shoulders
(แอ็นด เล็ท ดิธ โก ทู ฮูเอฝเออะ โฮดดิน เดอะ โมซท เคอเร็นท พี๊เพิ่ล ออน แด โฌลเดอะ)
And their soldiers got their backs til it’s over
(แอ็นด แด โซลเจอะ ก็อท แด แบ็ค ทิล อิทซ โอเฝอะ)
But tonight, we ain’t comin here to beef with nobody
(บัท ทุไนท , วี เอน คัมอิน เฮียร ทู บีฟ วิฑ โนบอดี้)
We came to party, Banks, Cashis and Mr. Ferrari
(วี เคม ทู พาทิ , แบ็งค , Cashis แซน มีซเทอะ เฟอรารี่)
So it’s Shady Aftermizat back in that ass, you wizzass
(โซ อิทซ เฌดอิ Aftermizat แบ็ค อิน แดท อาซ , ยู wizzass)
Come hizzon what kinda fuzukin quizition is that
(คัม hizzon ฮว็อท กินดา fuzukin quizition อีส แดท)

[Chorus: 50 Cent, Eminem]
([ โครัซ : 50 เซ็นท , เอมมีนเอม ])
Who run it?
(ฮู รัน หนิด)
You know, you actin like you don’t know
(ยู โน , ยู แอสติน ไลค ยู ด้อนท์ โน)
I tear the club up fo sho
(ไอ เทีย เดอะ คลับ อัพ โฟ โช)
This flow is gon bring more dough
(ดีซ ฟโล อีส ก็อน บริง โม โด)
And you know but you actin like you don’t know
(แอ็นด ยู โน บัท ยู แอสติน ไลค ยู ด้อนท์ โน)
Who run it?
(ฮู รัน หนิด)
I say you know, you actin like you don’t know
(ไอ เซ ยู โน , ยู แอสติน ไลค ยู ด้อนท์ โน)
I tear the club up fo sho
(ไอ เทีย เดอะ คลับ อัพ โฟ โช)
This flow is gon bring more dough
(ดีซ ฟโล อีส ก็อน บริง โม โด)
And you know but you actin like you don’t know
(แอ็นด ยู โน บัท ยู แอสติน ไลค ยู ด้อนท์ โน)

[Ca$his]
([ Ca$ฮิส ])
Pistol play ricochet, see where the victim lay
(พิ๊สท่อล พเล ริโคะเฌ , ซี ฮแว เดอะ ฝิคทิม เล)
Slumped over bleeding J.F.K
(ซลัมพ โอเฝอะ บรีดดิ้ง เจ เอฟ เค)
Hays K to your chest plate cave
(เฮ เค ทู ยุร เช็ซท เพล๊ท เคฝ)
I ride to the death, do you rep that way?
(ไอ ไรด ทู เดอะ เด็ธ , ดู ยู เร็พ แดท เว)
Forever ima be a Shady 7-4 gangsta
(เฟาะเรฝเออะ แอมอา บี อะ เฌดอิ เซฝเว่น โฟว แก๊งซดา)
Plus I survive everything you got in that chamber
(พลัซ ซาย เซอะไฝฝ เอ๊วี่ติง ยู ก็อท อิน แดท เชมเบอะ)
I thrive off of danger, jumpin in all beef
(ไอ ธไรฝ ออฟฟ อ็อฝ เดนเจอะ , จัมปิน อิน ออล บีฟ)
You keep talking sh*t now the squad called me
(ยู คีพ ทอคอิง ฌะ *ที เนา เดอะ ซคว็อด คอล มี)

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ็งค ])
Enough holdin back the steam, Em let off a magazine
(อินัฟ โฮดดิน แบ็ค เดอะ ซทีม , เอ็ม เล็ท ออฟฟ อะ แมกอะสีน)
Dappadon Cappa queen mixed in with Cashis creams
(Dappadon Cappa ควีน มิคซ อิน วิฑ Cashis ครีม)
Started off with half a dream, developed into what you see
(ซทาท ออฟฟ วิฑ ฮาล์ฟ อะ ดรีม , ดิเฝลอัพ อีนทุ ฮว็อท ยู ซี)
Telling ain’t my cup of tea, can’t tell I’m a f*ckin G
(เทลลิง เอน มาย คัพ อ็อฝ ที , แค็นท เท็ล แอม มา เอฟ *ckin จี)
I’m on automatic when I’m at it, start static
(แอม ออน ออโทะแมทอิค ฮเว็น แอม แอ็ท ดิธ , ซทาท ซแททอิค)
And you splattered, sh*t shattered, I’m a walkin b*tch magnet
(แอ็นด ยู ซพแลทเทอะ , ฌะ *ที แฌทเทอะ , แอม มา วอคกิน บี *tch แมกเน็ท)
Spit it how I love it, live it all the way to the limit
(ซพิท ดิธ เฮา ไอ ลัฝ อิท , ไลฝ อิท ดอร์ เดอะ เว ทู เดอะ ลีมอิท)
And I’m always on my pivot for my digits, you dig it?
(แอ็นด แอม ออลเว ออน มาย พีฝอัท ฟอ มาย ดีจอิท , ยู ดิก อิท)

[Chorus: 50 Cent]
([ โครัซ : 50 เซ็นท ])
Who run it?
(ฮู รัน หนิด)
You know, you actin like you don’t know
(ยู โน , ยู แอสติน ไลค ยู ด้อนท์ โน)
I tear the club up fo sho
(ไอ เทีย เดอะ คลับ อัพ โฟ โช)
This flow is gon bring more dough
(ดีซ ฟโล อีส ก็อน บริง โม โด)
And you know but you actin like you don’t know
(แอ็นด ยู โน บัท ยู แอสติน ไลค ยู ด้อนท์ โน)
Who run it?
(ฮู รัน หนิด)
You know, you actin like you don’t know
(ยู โน , ยู แอสติน ไลค ยู ด้อนท์ โน)
I tear the club up fo sho
(ไอ เทีย เดอะ คลับ อัพ โฟ โช)
This flow is gon bring more dough
(ดีซ ฟโล อีส ก็อน บริง โม โด)
And you know but you actin like you don’t know
(แอ็นด ยู โน บัท ยู แอสติน ไลค ยู ด้อนท์ โน)
Who run it?
(ฮู รัน หนิด)

[Tony Yayo]
([ โทนี่ Yayo ])
You know who this is
(ยู โน ฮู ดีซ ซิส)
Shady, G-Unit, Aftermath
(เฌดอิ , จี ยูนิท , แอฟเตอร์แมท)
Lloyd Bands, Cashis, Marshall Mathers, Ferrari F-50
(ลอยด แบ็นด , Cashis , มาร์แชลล์ แมตเดอสฺ , เฟอรารี่ เอฟ 50)
It’s a movement, you can’t stop it
(อิทซ ซา มูฝเม็นท , ยู แค็นท ซท็อพ อิท)
Talk of New York, Tony Yayo…
(ทอค อ็อฝ นยู ยอค , โทนี่ Yayo)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Don’t Know คำอ่านไทย Eminem feat 50 Cent, Lloyd Banks, Ca$his

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น