เนื้อเพลง The Kiss (Skit) คำอ่านไทย Eminem

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
I’m gonna kill this b*tch
(แอม กอนนะ คิล ดีซ บี *tch)
Im’a kill him
(แอมอา คิล ฮิม)
I’m going to f*cking jail
(แอม โกอิ้ง ทู เอฟ *คิง เจล)
Cuz im gonna kill this b*tch
(คัซ แอม กอนนะ คิล ดีซ บี *tch)

Dave:
(เดฝ :)
Yo man
(โย แม็น)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
What
(ฮว็อท)

Dave:
(เดฝ :)
I dont know
(ไอ ด้อนท์ โน)
I gotta realy really bad feelin about this
(ไอ กอททะ เรียวรี่ ริแอ็ลลิ แบ็ด ฟีลิน อะเบาท ดีซ)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Man would u shut the f*ck up dave you always gotta bad feelin man
(แม็น เวิด ยู ฌัท เดอะ เอฟ *ck อัพ เดฝ ยู ออลเว กอททะ แบ็ด ฟีลิน แม็น)
Thats her car right there
(แด๊ท เฮอ คา ไรท แดร์)

Dave:
(เดฝ :)
Aight let me park
(ไอชฺเล็ท มี พาค)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Just park
(จัซท พาค)

Dave:
(เดฝ :)
Im parkin!
(แอม พาคกิน !)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Turn the car off dogg
(เทิน เดอะ คา ออฟฟ ด๊อก)

Dave:
(เดฝ :)
Aight
(ไอชฺ)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Aight we wait
(ไอชฺวี เวท)

Dave:
(เดฝ :)
We wait for what
(วี เวท ฟอ ฮว็อท)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
We wait till she comes out and then im gonna f*ckin kill her
(วี เวท ทิล ชี คัม เอ้า แอ็นด เด็น แอม กอนนะ เอฟ *ckin คิล เฮอ)

Dave:
(เดฝ :)
Man you aint gonna kill no one
(แม็น ยู เอน กอนนะ คิล โน วัน)
What the f*ck did you bring that for
(ฮว็อท เดอะ เอฟ *ck ดิด ยู บริง แดท ฟอ)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Man shut the f*ck up dog
(แม็น ฌัท เดอะ เอฟ *ck อัพ ด็อก)
Just shutup, the f*ckin clip is empty
(จัซท shutup , เดอะ เอฟ *ckin คลิพ อีส เอมทิ)

Dave:
(เดฝ :)
Man dont point that sh*t at me
(แม็น ด้อนท์ พอยนท แดท ฌะ *ที แอ็ท มี)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Its not even loaded b*tch, look
(อิทซ น็อท อีเฝ็น โลด บี *tch , ลุค)

Dave:
(เดฝ :)
Dude, god i f*ckin hate it when you do that sh*t
(ดยูด , ก็อด ดาย เอฟ *ckin เฮท อิท ฮเว็น ยู ดู แดท ฌะ *ที)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Yea but its funny as f*ck
(เย บัท อิทซ ฟันนิ แอ็ส เอฟ *ck)

Dave:
(เดฝ :)
Muthaf*cka im gonna kill you one of these days i swear
(Muthaf*cka แอม กอนนะ คิล ยู วัน อ็อฝ ฑิส เด ซาย ซแว)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Gets you everytime
(เก็ท ยู เอ๊รี่ไทม์)
Is that her?
(อีส แดท เฮอ)

Dave:
(เดฝ :)
where?
(ฮแว)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Right there mothaf*cka
(ไรท แดร์ mothaf*cka)

Dave:
(เดฝ :)
Oohh yeah
(อูเย่)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Aight get down get down
(ไอชฺเก็ท เดาน เก็ท เดาน)

Dave:
(เดฝ :)
F*ck, what u doing to her?
(เอฟ *ck , ฮว็อท ยู ดูอิง ทู เฮอ)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Get Down!
(เก็ท เดาน !)

Dave:
(เดฝ :)
What the f*ck you want me to get under the car?
(ฮว็อท เดอะ เอฟ *ck ยู ว็อนท มี ทู เก็ท อันเดอะ เดอะ คา)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Yo, who she walkin with
(โย , ฮู ชี วอคกิน วิฑ)

Dave:
(เดฝ :)
How the f*ck am i suppose to know, you told me to duck down
(เฮา เดอะ เอฟ *ck แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู โน , ยู โทลด มี ทู ดั๊ค เดาน)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Its the f*ckin bouncer
(อิทซ เดอะ เอฟ *ckin เบานเซอะ)
Did she just kiss him
(ดิด ชี จัซท คิซ ฮิม)

Dave:
(เดฝ :)
I dont think so
(ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Dogg she just f*cken kissed him
(ด๊อก ชี จัซท เอฟ *cken คิซ ฮิม)

Dave:
(เดฝ :)
No she didnt
(โน ชี ดิ๊นอิน)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Shes kissin him
(ชี คิซซิน ฮิม)

Dave:
(เดฝ :)
No shes not
(โน ชี น็อท)

Eminem: Gets out car
(เอมมีนเอม : เก็ท เอ้า คา)

Dave:
(เดฝ :)
Ohh sh*t
(โอ้ ฌะ *ที)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Come on
(คัมมอน)

Screaming & Running
(ซครีมอิง & รันนิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Kiss (Skit) คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น