เนื้อเพลง If Today Was Your Last Day คำอ่านไทย Nickelback

My best friend gave me the best advice
(มาย เบ็ซท ฟเร็นด เกฝ มี เดอะ เบ็ซท แอ็ดไฝซ)
He said each day’s a gift and not a given right
(ฮี เซ็ด อีช เด ซา กิฟท แอ็นด น็อท ดา กีฝเอ็น ไรท)
Leave no stone unturned, leave your fears behind
(ลีฝ โน ซโทน อันเทินด , ลีฝ ยุร เฟีย บิไฮนด)
And try to take the path less traveled by
(แอ็นด ทไร ทู เทค เดอะ พาธ เลซ ทแรฝแอ็ล ไบ)
That first step you take is the longest stride
(แดท เฟิซท ซเท็พ ยู เทค อีส เดอะ ลองเกตชฺ ซทไรด)

If today was your last day
(อิฟ ทุเด วอส ยุร ลาซท เด)
And tomorrow was too late
(แอ็นด ทุมอโร วอส ทู เลท)
Could you say goodbye to yesterday?
(เคิด ยู เซ กู๊ดบาย ทู เยซเทอะดิ)
Would you live each moment like your last?
(เวิด ยู ไลฝ อีช โมเม็นท ไลค ยุร ลาซท)
Leave old pictures in the past
(ลีฝ โอลด พีคเชอะ ซิน เดอะ พาซท)
Donate every dime you have?
(โดเนท เอฝริ ไดม ยู แฮ็ฝ)
If today was your last day
(อิฟ ทุเด วอส ยุร ลาซท เด)

Against the grain should be a way of life
(อะเกนซท เดอะ กเรน เชิด บี อะ เว อ็อฝ ไลฟ)
What’s worth the prize is always worth the fight
(ฮว็อท เวิธ เดอะ พไรส อีส ออลเว เวิธ เดอะ ไฟท)
Every second counts ’cause there’s no second try
(เอฝริ เซคอันด เคานท คอส แดร์ โน เซคอันด ทไร)
So live like you’ll never live it twice
(โซ ไลฝ ไลค โยว เนฝเออะ ไลฝ อิท ทไวซ)
Don’t take the free ride in your own life
(ด้อนท์ เทค เดอะ ฟรี ไรด อิน ยุร โอน ไลฟ)

If today was your last day
(อิฟ ทุเด วอส ยุร ลาซท เด)
And tomorrow was too late
(แอ็นด ทุมอโร วอส ทู เลท)
Could you say goodbye to yesterday?
(เคิด ยู เซ กู๊ดบาย ทู เยซเทอะดิ)
Would you live each moment like your last?
(เวิด ยู ไลฝ อีช โมเม็นท ไลค ยุร ลาซท)
Leave old pictures in the past
(ลีฝ โอลด พีคเชอะ ซิน เดอะ พาซท)
Donate every dime you have?
(โดเนท เอฝริ ไดม ยู แฮ็ฝ)
Would you call old friends you never see?
(เวิด ยู คอล โอลด ฟเร็นด ยู เนฝเออะ ซี)
Reminisce of memories
(ริมมีนิด อ็อฝ เมรโมรี)
Would you forgive your enemies?
(เวิด ยู เฟาะกีฝ ยุร อียีมีสฺ)
Would you find that one you’re dreamin’ of?
(เวิด ยู ไฟนด แดท วัน ยัวร์ ดรีมมิน อ็อฝ)
Swear up and down to God above
(ซแว อัพ แอ็นด เดาน ทู ก็อด อะบัฝ)
That you finally fall in love
(แดท ยู ไฟแน็ลลิ ฟอล อิน ลัฝ)
If today was your last day
(อิฟ ทุเด วอส ยุร ลาซท เด)

If today was your last day
(อิฟ ทุเด วอส ยุร ลาซท เด)
Would you make your mark by mending a broken heart?
(เวิด ยู เมค ยุร ม๊าร์ค ไบ เมนดิง อะ บโรเค็น ฮาท)
You know it’s never too late to shoot for the stars
(ยู โน อิทซ เนฝเออะ ทู เลท ทู ฌูท ฟอ เดอะ ซทา)
Regardless of who you are
(ริกาดเล็ซ อ็อฝ ฮู ยู อาร์)
So do whatever it takes
(โซ ดู ฮว็อทเอฝเออะ อิท เทค)
‘Cause you can’t rewind a moment in this life
(คอส ยู แค็นท รีไวนด อะ โมเม็นท อิน ดีซ ไลฟ)
Let nothin’ stand in your way
(เล็ท นอทติน ซแท็นด อิน ยุร เว)
Cause the hands of time are never on your side
(คอส เดอะ แฮ็นด อ็อฝ ไทม อาร์ เนฝเออะ ออน ยุร ไซด)

If today was your last day
(อิฟ ทุเด วอส ยุร ลาซท เด)
And tomorrow was too late
(แอ็นด ทุมอโร วอส ทู เลท)
Could you say goodbye to yesterday?
(เคิด ยู เซ กู๊ดบาย ทู เยซเทอะดิ)

Would you live each moment like your last?
(เวิด ยู ไลฝ อีช โมเม็นท ไลค ยุร ลาซท)
Leave old pictures in the past
(ลีฝ โอลด พีคเชอะ ซิน เดอะ พาซท)
Donate every dime you have?
(โดเนท เอฝริ ไดม ยู แฮ็ฝ)
Would you call old friends you never see?
(เวิด ยู คอล โอลด ฟเร็นด ยู เนฝเออะ ซี)
Reminisce of memories
(ริมมีนิด อ็อฝ เมรโมรี)
Would you forgive your enemies?
(เวิด ยู เฟาะกีฝ ยุร อียีมีสฺ)
Would you find that one you’re dreamin’ of?
(เวิด ยู ไฟนด แดท วัน ยัวร์ ดรีมมิน อ็อฝ)
Swear up and down to God above
(ซแว อัพ แอ็นด เดาน ทู ก็อด อะบัฝ)
That you finally fall in love
(แดท ยู ไฟแน็ลลิ ฟอล อิน ลัฝ)
If today was your last day
(อิฟ ทุเด วอส ยุร ลาซท เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If Today Was Your Last Day คำอ่านไทย Nickelback

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น