เนื้อเพลง The Shoop Shoop Song คำอ่านไทย Cher

Does he love me I wanna know
(โด ฮี ลัฝ มี ไอ วอนนา โน)
how can I tell if he loves me so?
(เฮา แค็น นาย เท็ล อิฟ ฮี ลัฝ มี โซ)
Is it in his eyes oh no you’ll be deceived
([ อีส ซิท อิน ฮิส ไอ ] โอ โน โยว บี ดิซีฝ)
is it in his sighs oh no he’ll make believe.
([ อีส ซิท อิน ฮิส ไซ ] โอ โน เฮ็ล เมค บิลีฝ)
If you wanna know shoop shoop shoop shoop
(อิฟ ยู วอนนา โน [ shoop shoop shoop shoop)
shoop shoop shoop if he loves you so
(shoop shoop shoop ] อิฟ ฮี ลัฝ ยู โซ)
it’s in his kiss that’s where ist is oh yeah.
(อิทซ ซิน ฮิส คิซ [ แด๊ท ฮแว อิซท อีส โอ เย่ ])

Or is it in his face oh no it’s just his charms
([ ออ อีส ซิท อิน ฮิส เฟซ ] โอ โน อิทซ จัซท ฮิส ชาม)
in his warm embrace oh no that’s just his arms.
([ อิน ฮิส วอม เอ็มบเรซ ] โอ โน แด๊ท จัซท ฮิส อาม)
If you wanna know shoop shoop shoop shoop
(อิฟ ยู วอนนา โน [ shoop shoop shoop shoop)
shoop shoop shoop if he loves you so
(shoop shoop shoop ] อิฟ ฮี ลัฝ ยู โซ)
it’s in his kiss that’s where it is
(อิทซ ซิน ฮิส คิซ [ แด๊ท ฮแว อิท อีส ])
woh-oh it’s in his kiss that’s where it is.
(โว้ โอ อิทซ ซิน ฮิส คิซ [ แด๊ท ฮแว อิท อีส ])

Chorus:
(โครัซ :)
Woh-oh-oh hug him and squeeze him tight
(โว้ โอ โอ ฮัก ฮิม แอ็นด ซควีส ฮิม ไทท)
and find out what you want to know.
(แอ็นด ไฟนด เอ้า ฮว็อท ยู ว็อนท ทู โน)
If it’s love if it really is it’s there in his kiss.
(อิฟ อิทซ ลัฝ อิฟ อิท ริแอ็ลลิ อีส อิทซ แดร์ อิน ฮิส คิซ)
How ’bout the way he acts oh no that’s not the way
([ เฮา เบาท เดอะ เว ฮี แอ็คท ] โอ โน แด๊ท น็อท เดอะ เว)
and you’re not listening to all I say.
(แอ็นด ยัวร์ น็อท ลิเซินนิง ทู ออล ไอ เซ)
If you wanna know shoop shoop shoop shoop
(อิฟ ยู วอนนา โน [ shoop shoop shoop shoop)
shoop shoop shoop shoop if he loves you so
(shoop shoop shoop shoop ] อิฟ ฮี ลัฝ ยู โซ)
it’s in his kiss that’s where it is
(อิทซ ซิน ฮิส คิซ [ แด๊ท ฮแว อิท อีส ])
woh-oh it’s in his kiss that’s where it is.
(โว้ โอ อิทซ ซิน ฮิส คิซ [ แด๊ท ฮแว อิท อีส ])

Chorus
(โครัซ)

Oh yeah it’s in his kiss that’s where it is,
(โอ เย่ อิทซ ซิน ฮิส คิซ [ แด๊ท ฮแว อิท อีส ] ,)
ooh it’s in his kiss that’s where it is,
(อู้ อิทซ ซิน ฮิส คิซ [ แด๊ท ฮแว อิท อีส ] ,)
ooh it’s in his kiss that’s where it is,
(อู้ อิทซ ซิน ฮิส คิซ [ แด๊ท ฮแว อิท อีส ] ,)
ooh it’s in his kiss that’s where it is,
(อู้ อิทซ ซิน ฮิส คิซ [ แด๊ท ฮแว อิท อีส ] ,)
ooh it’s in his kiss that’s where it is,
(อู้ อิทซ ซิน ฮิส คิซ [ แด๊ท ฮแว อิท อีส ] ,)
ooh it’s in his kiss that’s where it is,
(อู้ อิทซ ซิน ฮิส คิซ [ แด๊ท ฮแว อิท อีส ] ,)
ooh it’s in his kiss that’s where it is,
(อู้ อิทซ ซิน ฮิส คิซ [ แด๊ท ฮแว อิท อีส ] ,)
ooh it’s in his kiss that’s where it is.
(อู้ อิทซ ซิน ฮิส คิซ [ แด๊ท ฮแว อิท อีส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Shoop Shoop Song คำอ่านไทย Cher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น