เนื้อเพลง Thugz Mansion คำอ่านไทย 2Pac feat Anthony Hamilton

Sh*t, tired of gettin shot at
(ฌะ *ที , ไทร อ็อฝ เกดดิน ฌ็อท แอ็ท)
Tired of gettin chased by the police and arrested
(ไทร อ็อฝ เกดดิน เชซ ไบ เดอะ โพะลีซ แอ็นด แอะเรซท)
N*ggaz need a spot where WE can kick it
(เอ็น *ggaz นีด อะ สพอท ฮแว วี แค็น คิด อิท)
A spot where WE belong, that’s just for us
(อะ สพอท ฮแว วี บิลอง , แด๊ท จัซท ฟอ อัซ)
N*ggaz ain’t gotta get all dressed up and be Hollywood
(เอ็น *ggaz เอน กอททะ เก็ท ดอร์ ดเรซ อัพ แอ็นด บี ฮอลิวูด)
Y’knahmean? Where do n*ggaz go when we die?
(เอนนาเมน ฮแว ดู เอ็น *ggaz โก ฮเว็น วี ได)
Ain’t no heaven for a thug n*gga
(เอน โน เฮฝเอ็น ฟอ รา ธัก เอ็น *gga)
That’s why we go to thug mansion
(แด๊ท ฮไว วี โก ทู ธัก แมนฌัน)
That’s the only place where thugs get in free and you gotta be a G
(แด๊ท ดิ โอ๊นลี่ พเลซ ฮแว ธัก เก็ท อิน ฟรี แอ็นด ยู กอททะ บี อะ จี)
… at thug mansion
(แอ็ท ธัก แมนฌัน)

[Verse One]
([ เฝิซ วัน ])
A place to spend my quiet nights, time to unwind
(อะ พเลซ ทู ซเพ็นด มาย คไวเอ็ท ไนท , ไทม ทู อันไวนด)
So much pressure in this life of mine, I cry at times
(โซ มัช พเรฌเออะ อิน ดีซ ไลฟ อ็อฝ ไมน , ไอ คไร แอ็ท ไทม)
I once contemplated suicide, and woulda tried
(ไอ วันซ คอนเท็มพเลท ซยูอิไซด , แอ็นด วู๊ดดา ทไร)
But when I held that 9, all I could see was my momma’s eyes
(บัท ฮเว็น นาย เฮ็ลด แดท นาย , ออล ไอ เคิด ซี วอส มาย มอมมาไอ)
No one knows my struggle, they only see the trouble
(โน วัน โน มาย สทรั๊กเกิ้ล , เด โอ๊นลี่ ซี เดอะ ทรั๊บเบิ้ล)
Not knowin it’s hard to carry on when no one loves you
(น็อท โนว์อิน อิทซ ฮาด ทู แคริ ออน ฮเว็น โน วัน ลัฝ ยู)
Picture me inside the misery of poverty
(พีคเชอะ มี อีนไซด เดอะ มีสริ อ็อฝ พอฝเออะทิ)
No man alive has ever witnessed struggles I survived
(โน แม็น อะไลฝ แฮ็ส เอฝเออะ วีทเน็ซ สทรั๊กเกิ้ล ซาย เซอะไฝฝ)
Prayin hard for better days, promise to hold on
(เพลย์อิน ฮาด ฟอ เบทเทอะ เด , พรอมอิซ ทู โฮลด ออน)
Me and my dawgs ain’t have a choice but to roll on
(มี แอ็นด มาย ดาว เอน แฮ็ฝ อะ ชอยซ บัท ทู โรล ออน)
We found a family spot to kick it
(วี เฟานด อะ แฟมอิลิ สพอท ทู คิด อิท)
Where we can drink liquor and no one bickers over trick sh*t
(ฮแว วี แค็น ดริงค ลีคเออะ แอ็นด โน วัน บีคเคอะ โอเฝอะ ทริค ฌะ *ที)
A spot where we can smoke in peace, and even though we G’s
(อะ สพอท ฮแว วี แค็น ซโมค อิน พีซ , แอ็นด อีเฝ็น โธ วี จีส)
We still visualize places, that we can roll in peace
(วี ซทิล ฝีฉอัวไลส พเลซ , แดท วี แค็น โรล อิน พีซ)
And in my mind’s eye I see this place, the players go in fast
(แอ็นด อิน มาย ไมนด ไอ ไอ ซี ดีซ พเลซ , เดอะ เพย์เยอร์ โก อิน ฟัซท)
I got a spot for us all, so we can ball, at thug’s mansion
(ไอ ก็อท ดา สพอท ฟอ อัซ ซอร์ , โซ วี แค็น บอล , แอ็ท ธัก แมนฌัน)

[Chorus: Anthony Hamilton]
([ โครัซ : แอนโตนี Hamilton ])
Ain’t no place I’d rather be
(เอน โน พเลซ อาย ราฑเออะ บี)
Chillin’ with homies and family
(ชิลลินวิฑ โฮมี แซน แฟมอิลิ)
Sky high, iced out paradise
(ซไค ไฮ , ไอซ เอ้า แพระไดส)
In the skyyyyyyyyyy..
(อิน เดอะ skyyyyyyyyyy)
Ain’t no place I’d rather be
(เอน โน พเลซ อาย ราฑเออะ บี)
Only place that’s right for me
(โอ๊นลี่ พเลซ แด๊ท ไรท ฟอ มี)
Chromed out mansion in paradise
(คโรม เอ้า แมนฌัน อิน แพระไดส)
In the skyyyyyyyyyy..
(อิน เดอะ skyyyyyyyyyy)

[Verse Two]
([ เฝิซ ทู ])
Will I survive all the fights and the darkness?
(วิล ไอ เซอะไฝฝ ออล เดอะ ไฟท แซน เดอะ ดาคเน็ซ)
Trouble sparks, they tell me home is where the heart is, dear departed
(ทรั๊บเบิ้ล ซพาค , เด เท็ล มี โฮม อีส ฮแว เดอะ ฮาท อีส , เดีย ดิพาท)
I shed tattooed tears and couldn’t sleep good
(ไอ ชี แท็ททู เทีย แซน คูดซึ่น ซลีพ เกิด)
for multiple years, witness peers catch gunshots
(ฟอ มัลทิพล เยีย , วีทเน็ซ เพีย แค็ช กันชอทพฺ)
Nobody cares, seen the politicians ban us
(โนบอดี้ แค , ซีน เดอะ พอลิทีฌแอ็น แบ็น อัซ)
They’d rather see us locked in chains, please explain
(เดยฺ ราฑเออะ ซี อัซ ล็อค อิน เชน , พลีส เอ็คซพเลน)
why they can’t stand us, is there a way for me to change?
(ฮไว เด แค็นท ซแท็นด อัซ , อีส แดร์ อะ เว ฟอ มี ทู เชนจ)
Or am I just a victim of things I did to maintain?
(ออ แอ็ม ไอ จัซท ดา ฝิคทิม อ็อฝ ธิง ซาย ดิด ทู เมนเทน)
I need a place to rest my head
(ไอ นีด อะ พเลซ ทู เร็ซท มาย เฮ็ด)
with the little bit of homeboys that remains, cause all the rest dead
(วิฑ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ โฮมบอย แดท ริเมน , คอส ออล เดอะ เร็ซท เด็ด)
Is there a spot for us to roll, if you find it
(อีส แดร์ อะ สพอท ฟอ อัซ ทู โรล , อิฟ ยู ไฟนด ดิท)
I’ll be right behind ya, show me and I’ll go
(อิล บี ไรท บิไฮนด ยา , โฌ มี แอ็นด อิล โก)
How can I be peaceful? I’m comin from the bottom
(เฮา แค็น นาย บี พีซฟุล แอม คัมอิน ฟร็อม เดอะ บอตตัม)
Watch my daddy scream peace while the other man shot him
(ว็อช มาย แดดดิ ซครีม พีซ ฮไวล ดิ อัฑเออะ แม็น ฌ็อท ฮิม)
I need a house that’s full of love when I need to escape
(ไอ นีด อะ เฮาซ แด๊ท ฟูล อ็อฝ ลัฝ ฮเว็น นาย นีด ทู เอ็ซเคพ)
the deadly places slingin drugs, in thug’s mansion
(เดอะ เดดลิ พเลซ slingin ดรัก , อิน ธัก แมนฌัน)

[Chorus w/ minor ad lib variations]
([ โครัซ ดับบิว / ไมเนอะ แอ็ด lib แฝริเอฌัน ])

[Verse Three]
([ เฝิซ ธรี ])
Dear momma don’t cry, your baby boy’s doin good
(เดีย มอมมาด้อนท์ คไร , ยุร เบบิ บอย โดย เกิด)
Tell the homies I’m in heaven and they ain’t got hoods
(เท็ล เดอะ โฮมี แอม อิน เฮฝเอ็น แอ็นด เด เอน ก็อท ฮุด)
Seen a show with Marvin Gaye last night, it had me shook
(ซีน อะ โฌ วิฑ มาร์วิน เก๋ ลาซท ไนท , อิท แฮ็ด มี ฌุค)
Drippin peppermint Schnapps, with Jackie Wilson, and Sam Cooke
(ดริพปิน เพพเพอร์มิน ฌแน็พซ , วิฑ แจ็กกี้ วิลสัน , แอ็นด แซม คุ๊ก)
Then some lady named Billie Holiday
(เด็น ซัม เลดิ เนม บิลลี่ ฮอลอิเด)
Sang sittin there kickin it with Malcolm, ’til the day came
(แซ็ง ซิทดิน แดร์ คิคคินหนิด วิฑ มัลคอล์ , ทิล เดอะ เด เคม)
Little LaTasha sho’ grown
(ลิ๊ทเทิ่ล ลาทาสชา โช กโรน)
Tell the lady in the liquor that she’s forgiven, so come home
(เท็ล เดอะ เลดิ อิน เดอะ ลีคเออะ แดท ชี เฟาะกีฝเอ็น , โซ คัม โฮม)
Maybe in time you’ll understand only God can save us
(เมบี อิน ไทม โยว อันเดิซแทนด โอ๊นลี่ ก็อด แค็น เซฝ อัซ)
When Miles Davis cuttin lose with the band
(ฮเว็น ไมล เดวิส คัทดิน ลูส วิฑ เดอะ แบ็นด)
Just think of all the people that you knew in the past
(จัซท ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ พี๊เพิ่ล แดท ยู นยู อิน เดอะ พาซท)
that passed on, they in heaven, found peace at last
(แดท พาซ ออน , เด อิน เฮฝเอ็น , เฟานด พีซ แอ็ท ลาซท)
Picture a place that they exist, together
(พีคเชอะ อะ พเลซ แดท เด เอ็กสีซท , ทุเกฑเออะ)
There has to be a place better than this, in heaven
(แดร์ แฮ็ส ทู บี อะ พเลซ เบทเทอะ แฑ็น ดีซ , อิน เฮฝเอ็น)
So right before I sleep, dear God, what I’m askin
(โซ ไรท บิโฟ ไอ ซลีพ , เดีย ก็อด , ฮว็อท แอม แอสกิน)
Remember this face, save me a place, in thug’s mansion
(ริเมมเบอะ ดีซ เฟซ , เซฝ มี อะ พเลซ , อิน ธัก แมนฌัน)

[Chorus – repeat 2X w/ ad libs]
([ โครัซ ริพีท 2X [ ดับบิว / แอ็ด ลิบสฺ ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thugz Mansion คำอ่านไทย 2Pac feat Anthony Hamilton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น