เนื้อเพลง Give In To Me คำอ่านไทย Michael Jackson

She Always Takes It With A Heart Of Stone
(ชี ออลเว เทค ซิท วิฑ อะ ฮาท อ็อฝ ซโทน)
’cause All She Does Is Throw It Back To Me
(คอส ออล ชี โด ซิส ธโร อิท แบ็ค ทู มี)
I’ve Spend A Lifetime
(แอฝ ซเพ็นด อะ ไลฟ์ไทม์)
Looking For Someone
(ลุคอิง ฟอ ซัมวัน)
Don’t Try To Understand Me
(ด้อนท์ ทไร ทู อันเดิซแทนด มี)
Just Simply Do The
(จัซท ซีมพลิ ดู เดอะ)
Things I Say
(ธิง ซาย เซ)

Love Is A Feeling
(ลัฝ อีส ซา ฟีลอิง)
Give It When I Want It
(กิฝ อิท ฮเว็น นาย ว็อนท ดิธ)
’cause I’m On Fire
(คอส แอม ออน ไฟร)
Quench My Desire
(คเว็นช มาย ดิไสร)
Give It When I Want It
(กิฝ อิท ฮเว็น นาย ว็อนท ดิธ)
Talk To Me Woman
(ทอค ทู มี วูมเอิน)
Give In To Me
(กิฝ อิน ทู มี)
Give In To Me
(กิฝ อิน ทู มี)

You Always Knew Just How To Make Me Cry
(ยู ออลเว นยู จัซท เฮา ทู เมค มี คไร)
And Never Did I Ask You Questions Why
(แอ็นด เนฝเออะ ดิด ดาย อาซค ยู คเวซชัน ฮไว)
It Seems You Get Your Kicks From Hurting Me
(อิท ซีม ยู เก็ท ยุร คิด ฟร็อม เฮอดิง มี)
Don’t Try To Understand Me
(ด้อนท์ ทไร ทู อันเดิซแทนด มี)
Because Your Words Just Aren’t Enough
(บิคอส ยุร เวิด จัซท อเร้น อินัฟ)

Love Is A Feeling
(ลัฝ อีส ซา ฟีลอิง)
Quench My Desire
(คเว็นช มาย ดิไสร)
Give It When I Want It
(กิฝ อิท ฮเว็น นาย ว็อนท ดิธ)
Takin’ Me Higher
(ทอคกิ่น มี ไฮเออะ)
Love Is A Woman
(ลัฝ อีส ซา วูมเอิน)
I Don’t Wanna Hear It
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย อิท)
Give In To Me
(กิฝ อิน ทู มี)
Give In To Me
(กิฝ อิน ทู มี)

You And Your Friends
(ยู แอ็นด ยุร ฟเร็นด)
Were Laughing At Me In Town
(เวอ ลาฟอิง แอ็ท มี อิน ทาวน์)
But It’s Okay
(บัท อิทซ โอเค)
And It’s Okay
(แอ็นด อิทซ โอเค)
You Wont Be Laughing Girl
(ยู ว็อนท บี ลาฟอิง เกิล)
When I’m Not Around
(ฮเว็น แอม น็อท อะเรานด)
I’ll Be Okay
(อิล บี โอเค)
And I’ll I’ll Not Find
(แอ็นด อิล อิล น็อท ไฟนด)
Gotta The Peace Of Mind No
(กอททะ เดอะ พีซ อ็อฝ ไมนด โน)

Don’t Try To Tell Me
(ด้อนท์ ทไร ทู เท็ล มี)
Because Your Words
(บิคอส ยุร เวิด)
Just Aren’t Enough
(จัซท อเร้น อินัฟ)

Love Is A Feeling
(ลัฝ อีส ซา ฟีลอิง)
Quench My Desire
(คเว็นช มาย ดิไสร)
Give It When I Want It
(กิฝ อิท ฮเว็น นาย ว็อนท ดิธ)
Takin’ Me Higher
(ทอคกิ่น มี ไฮเออะ)
Talk To Me Woman
(ทอค ทู มี วูมเอิน)
Love Is A Feeling
(ลัฝ อีส ซา ฟีลอิง)
Give In To Me
(กิฝ อิน ทู มี)
Give In To Me
(กิฝ อิน ทู มี)
Give In To Me
(กิฝ อิน ทู มี)

Love Is The Feeling
(ลัฝ อีส เดอะ ฟีลอิง)
I Don’t Wanna Hear It
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย อิท)
Quench My Desire
(คเว็นช มาย ดิไสร)
Takin’ Me Higher
(ทอคกิ่น มี ไฮเออะ)
Tell It To The Preacher
(เท็ล อิท ทู เดอะ พิทเชอร์)
Satisfy The Feeling
(แซทอิซไฟ เดอะ ฟีลอิง)
Give In To Me
(กิฝ อิน ทู มี)
Give In To Me
(กิฝ อิน ทู มี)

I Don’t Wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา)
I Don’t Wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา)
I Don’t Wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา)
Hear It
(เฮีย อิท)
Give It To The Fire
(กิฝ อิท ทู เดอะ ไฟร)
Talk To Me Woman
(ทอค ทู มี วูมเอิน)
Quench My Desire
(คเว็นช มาย ดิไสร)
I Don’t Like A Lady
(ไอ ด้อนท์ ไลค เก เลดิ)
Talk To Me Baby
(ทอค ทู มี เบบิ)
Give In To Me
(กิฝ อิน ทู มี)

Give In To The Fire
(กิฝ อิน ทู เดอะ ไฟร)
Give In To Me
(กิฝ อิน ทู มี)
Give In To Me
(กิฝ อิน ทู มี)
Give In To Me
(กิฝ อิน ทู มี)

Love Is A Woman
(ลัฝ อีส ซา วูมเอิน)
Give In To Me
(กิฝ อิน ทู มี)
Give In To Me
(กิฝ อิน ทู มี)
Give In To Me
(กิฝ อิน ทู มี)
Give In To Me
(กิฝ อิน ทู มี)

’cause I’m On Fire
(คอส แอม ออน ไฟร)
Talk To Me Woman
(ทอค ทู มี วูมเอิน)
Quench My Desire
(คเว็นช มาย ดิไสร)
Give It To The Feeling
(กิฝ อิท ทู เดอะ ฟีลอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Give In To Me คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น