เนื้อเพลง The Way You Like It คำอ่านไทย Adema

I’ll get inside you
(อิล เก็ท อีนไซด ยู)
I’ll get inside you
(อิล เก็ท อีนไซด ยู)

Don’t live ashamed, ’cause feelings change but fame remains
(ด้อนท์ ไลฝ อะเฌมด , คอส ฟีลอิง เชนจ บัท เฟม ริเมน)
The reason why your gonna wanna take me home tonight
(เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ยุร กอนนะ วอนนา เทค มี โฮม ทุไนท)
It’s all the same up in this game, the people change
(อิทซ ซอร์ เดอะ เซม อัพ อิน ดีซ เกม , เดอะ พี๊เพิ่ล เชนจ)
And money claims everyone from everything
(แอ็นด มันอิ คเลม เอ๊วี่วัน ฟร็อม เอ๊วี่ติง)
I can’t believe that you would think that sh*t of me
(ไอ แค็นท บิลีฝ แดท ยู เวิด ธิงค แดท ฌะ *ที อ็อฝ มี)
I was amazed at the torment that you put me through
(ไอ วอส อะเมส แอ็ท เดอะ ทอเม็นท แดท ยู พัท มี ธรู)
If you can see right through the greed and all your needs
(อิฟ ยู แค็น ซี ไรท ธรู เดอะ กรีด แอ็นด ออล ยุร นีด)
You realize that you were just about as bad as me
(ยู รีแอะไลส แดท ยู เวอ จัซท อะเบาท แอ็ส แบ็ด แอ็ส มี)

Sometimes I only remember the days when I was young
(ซัมไทม์ ซาย โอ๊นลี่ ริเมมเบอะ เดอะ เด ฮเว็น นาย วอส ยัง)
Nowadays no one remembers when they were young and stupid
(เนาอะเดส โน วัน ริเมมเบอะ ฮเว็น เด เวอ ยัง แอ็นด ซทยูทิด)
The way you like it
([ เดอะ เว ยู ไลค อิท ])
Come on baby help me, someone to confide in
(คัมมอน เบบิ เฮ็ลพ มี , ซัมวัน ทู ค็อนไฟด อิน)
I’ll get inside you
([ อิล เก็ท อีนไซด ยู ])
Now you’re beggin’ me to stay
(เนา ยัวร์ เบคกินมี ทู ซเท)

My life has changed but f*ck the fame, I’ll stay the same
(มาย ไลฟ แฮ็ส เชนจ บัท เอฟ *ck เดอะ เฟม , อิล ซเท เดอะ เซม)
You can’t complain when you can pay the bills and do your thing
(ยู แค็นท ค็อมพเลน ฮเว็น ยู แค็น เพ เดอะ บิล แซน ดู ยุร ธิง)
Appreciate, don’t player hate, congratulate
(แอ็พรีฌิเอท , ด้อนท์ เพย์เยอร์ เฮท , ค็อนกแรชอิวเลท)
I miss the pain and the torment that you put me through
(ไอ มิซ เดอะ เพน แอ็นด เดอะ ทอเม็นท แดท ยู พัท มี ธรู)
I’ll get inside you
([ อิล เก็ท อีนไซด ยู ])
So what’s to fear when everything is crystal clear
(โซ ฮว็อท ทู เฟีย ฮเว็น เอ๊วี่ติง อีส ครีซแท็ล คเลีย)
You realize that you should do the things you wanna do
(ยู รีแอะไลส แดท ยู เชิด ดู เดอะ ธิง ยู วอนนา ดู)
Don’t give in to what people say, don’t be ashamed
(ด้อนท์ กิฝ อิน ทู ฮว็อท พี๊เพิ่ล เซ , ด้อนท์ บี อะเฌมด)
To separate the feelings on your mind you can’t sedate
(ทู เซพอะริท เดอะ ฟีลอิง ออน ยุร ไมนด ยู แค็นท ซิเดท)
I’ll get inside you
([ อิล เก็ท อีนไซด ยู ])

Sometimes I only remember the days when I was young
(ซัมไทม์ ซาย โอ๊นลี่ ริเมมเบอะ เดอะ เด ฮเว็น นาย วอส ยัง)
Nowadays no one remembers when they were young and stupid
(เนาอะเดส โน วัน ริเมมเบอะ ฮเว็น เด เวอ ยัง แอ็นด ซทยูทิด)
The way you like it
([ เดอะ เว ยู ไลค อิท ])
Come on baby help me, someone to confide in
(คัมมอน เบบิ เฮ็ลพ มี , ซัมวัน ทู ค็อนไฟด อิน)
I’ll get inside you
([ อิล เก็ท อีนไซด ยู ])
Now you’re beggin’ me to stay
(เนา ยัวร์ เบคกินมี ทู ซเท)
I’ll get inside you
(อิล เก็ท อีนไซด ยู)
Now you’re beggin’ me to stay
(เนา ยัวร์ เบคกินมี ทู ซเท)

I’ll get inside you
(อิล เก็ท อีนไซด ยู)

You would always say I’d never be sh*t
(ยู เวิด ออลเว เซ อาย เนฝเออะ บี ฌะ *ที)
They would always say I’d never be sh*t
(เด เวิด ออลเว เซ อาย เนฝเออะ บี ฌะ *ที)
But look at me now, look at me now
(บัท ลุค แกท มี เนา , ลุค แกท มี เนา)
Now you’re beggin’ me to stay
(เนา ยัวร์ เบคกินมี ทู ซเท)
I’ll get inside you
(อิล เก็ท อีนไซด ยู)
Now you’re beggin’ me to stay
(เนา ยัวร์ เบคกินมี ทู ซเท)

The way you like it
(เดอะ เว ยู ไลค อิท)

Sometimes I only remember the days when I was young
(ซัมไทม์ ซาย โอ๊นลี่ ริเมมเบอะ เดอะ เด ฮเว็น นาย วอส ยัง)
Nowadays no one remembers when they were young and stupid
(เนาอะเดส โน วัน ริเมมเบอะ ฮเว็น เด เวอ ยัง แอ็นด ซทยูทิด)
The way you like it
([ เดอะ เว ยู ไลค อิท ])
Come on baby help me, someone to confide in
(คัมมอน เบบิ เฮ็ลพ มี , ซัมวัน ทู ค็อนไฟด อิน)
I’ll get inside you
([ อิล เก็ท อีนไซด ยู ])
Now you’re beggin’ me to stay
(เนา ยัวร์ เบคกินมี ทู ซเท)
Sometimes I only remember the days when I was young
(ซัมไทม์ ซาย โอ๊นลี่ ริเมมเบอะ เดอะ เด ฮเว็น นาย วอส ยัง)
I’ll get inside you
([ อิล เก็ท อีนไซด ยู ])
Nowadays no one remembers when they were young and stupid
(เนาอะเดส โน วัน ริเมมเบอะ ฮเว็น เด เวอ ยัง แอ็นด ซทยูทิด)
The way you like it
([ เดอะ เว ยู ไลค อิท ])
Come on baby help me, someone to confide in
(คัมมอน เบบิ เฮ็ลพ มี , ซัมวัน ทู ค็อนไฟด อิน)
I’ll get inside you
([ อิล เก็ท อีนไซด ยู ])
Now you’re beggin’ me to stay
(เนา ยัวร์ เบคกินมี ทู ซเท)
I’ll get inside you
([ อิล เก็ท อีนไซด ยู ])
Now you’re beggin’ me to stay
(เนา ยัวร์ เบคกินมี ทู ซเท)
I’ll get inside you
([ อิล เก็ท อีนไซด ยู ])
Now you’re beggin’ me to stay
(เนา ยัวร์ เบคกินมี ทู ซเท)
The way you like it
([ เดอะ เว ยู ไลค อิท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Way You Like It คำอ่านไทย Adema

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น