เนื้อเพลง Rain คำอ่านไทย Madonna

I feel it, it’s coming
(ไอ ฟีล อิท , อิทซ คัมอิง)

Chorus:
(โครัซ :)

Rain, feel it on my finger tips
(เรน , ฟีล อิท ออน มาย ฟีงเกอะ ทิพ)
Hear it on my window pane
(เฮีย อิท ออน มาย วีนโด เพน)
Your love’s coming down like
(ยุร ลัฝ คัมอิง เดาน ไลค)
Rain, wash away my sorrow
(เรน , ว็อฌ อะเว มาย ซอโร)
Take away my pain
(เทค อะเว มาย เพน)
Your love’s coming down like rain
(ยุร ลัฝ คัมอิง เดาน ไลค เรน)

When your lips are burning mine
(ฮเว็น ยุร ลิพ แซร์ เบรินนิง ไมน)
And you take the time to tell me how you feel
(แอ็นด ยู เทค เดอะ ไทม ทู เท็ล มี เฮา ยู ฟีล)
When you listen to my words
(ฮเว็น ยู ลิ๊สซึ่น ทู มาย เวิด)
And I know you’ve heard, I know it’s real
(แอ็นด ดาย โน ยู๊ฟ เฮิด , ไอ โน อิทซ ริแอ็ล)
Rain is what this thunder brings
(เรน อีส ฮว็อท ดีซ ธันเดอะ บริง)
For the first time I can hear my heart sing
(ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม ไอ แค็น เฮีย มาย ฮาท ซิง)
Call me a fool but I know I’m not
(คอล มี อะ ฟูล บัท ไอ โน แอม น็อท)
I’m gonna stand out here on the mountain top
(แอม กอนนะ ซแท็นด เอ้า เฮียร ออน เดอะ เมานทิน ท็อพ)
Till I feel your
(ทิล ไอ ฟีล ยุร)

chorus
([ โครัซ ])

When you looked into my eyes
(ฮเว็น ยู ลุค อีนทุ มาย ไอ)
And you said goodbye could you see my tears
(แอ็นด ยู เซ็ด กู๊ดบาย เคิด ยู ซี มาย เทีย)
When I turned the other way
(ฮเว็น นาย เทิน ดิ อัฑเออะ เว)
Did you hear me say
(ดิด ยู เฮีย มี เซ)
I’d wait for all the dark clouds bursting in a perfect sky
(อาย เวท ฟอ ออล เดอะ ดาค คเลาด บรัซติง อิน อะ เพ๊อร์เฟ็คท ซไค)
You promised me when you said goodbye
(ยู พรอมอิซ มี ฮเว็น ยู เซ็ด กู๊ดบาย)
That you’d return when the storm was done
(แดท ยูต ริเทิน ฮเว็น เดอะ ซทอม วอส ดัน)
And now I’ll wait for the light, I’ll wait for the sun
(แอ็นด เนา อิล เวท ฟอ เดอะ ไลท , อิล เวท ฟอ เดอะ ซัน)
Till I feel your
(ทิล ไอ ฟีล ยุร)

chorus
([ โครัซ ])

Here comes the sun, here comes the sun
(เฮียร คัม เดอะ ซัน , เฮียร คัม เดอะ ซัน)
And I say, never go away
(แอ็นด ดาย เซ , เนฝเออะ โก อะเว)

Spoken:
([ ซโพเค็น : ])
Waiting is the hardest thing
(เวททิง อีส เดอะ ฮาร์เดท ธิง)
[It’s strange I feel like I’ve known you before]
([ อิทซ ซทเรนจ ไอ ฟีล ไลค แอฝ โนน ยู บิโฟ ])
I tell myself that if I believe in you
(ไอ เท็ล ไมเซลฟ แดท อิฟ ฟาย บิลีฝ อิน ยู)
[And I want to understand you]
([ แอ็นด ดาย ว็อนท ทู อันเดิซแทนด ยู ])
In the dream of you
(อิน เดอะ ดรีม อ็อฝ ยู)
[More and more]
([ โม แอ็นด โม ])
With all my heart and all my soul
(วิฑ ออล มาย ฮาท แอ็นด ออล มาย โซล)
[When I’m with you]
([ ฮเว็น แอม วิฑ ยู ])
That by sheer force of will
(แดท ไบ เฌีย โฟซ อ็อฝ วิล)
[I feel like a magical child]
([ ไอ ฟีล ไลค เก แมจอิแค็ล ไชล ])
I will raise you from the ground
(ไอ วิล เรส ยู ฟร็อม เดอะ กเรานด)
[Everything strange]
([ เอ๊วี่ติง ซทเรนจ ])
And without a sound you’ll appear
(แอ็นด วิเฑาท ดา เซานด โยว แอ็พเพีย)
[Everything wild]
([ เอ๊วี่ติง ไวลด ])
And surrender to me, to love
(แอ็นด ซะเรนเดอะ ทู มี , ทู ลัฝ)

Rain is what the thunder brings
(เรน อีส ฮว็อท เดอะ ธันเดอะ บริง)
For the first time I can hear my heart sing
(ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม ไอ แค็น เฮีย มาย ฮาท ซิง)
Call me a fool but I know I’m not
(คอล มี อะ ฟูล บัท ไอ โน แอม น็อท)
I’m gonna stand out here on the mountain top
(แอม กอนนะ ซแท็นด เอ้า เฮียร ออน เดอะ เมานทิน ท็อพ)
Till I feel your
(ทิล ไอ ฟีล ยุร)

Rain, I feel it, it’s coming
(เรน , ไอ ฟีล อิท , อิทซ คัมอิง)
Your love’s coming down like
(ยุร ลัฝ คัมอิง เดาน ไลค)
repeat
([ ริพีท ])

chorus
([ โครัซ ])

Rain, I feel it, it’s coming
(เรน , ไอ ฟีล อิท , อิทซ คัมอิง)
Your love’s coming down like
(ยุร ลัฝ คัมอิง เดาน ไลค)
repeat
([ ริพีท ])

Rain
(เรน)
[I’ll stand out on the mountaintop
([ อิล ซแท็นด เอ้า ออน เดอะ เม้าเทนทอพ)
And wait for you to call my name]
(แอ็นด เวท ฟอ ยู ทู คอล มาย เนม ])
Rain
(เรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rain คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น