เนื้อเพลง Selfish คำอ่านไทย N’Sync

I just don’t understand
(ไอ จัซท ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
Why you running from a good man baby
(ฮไว ยู รันนิง ฟร็อม มา เกิด แม็น เบบิ)
Why you wanna turn your back on love
(ฮไว ยู วอนนา เทิน ยุร แบ็ค ออน ลัฝ)
And why you’ve already giving up
(แอ็นด ฮไว ยู๊ฟ ออลเรดอิ กีฝวิง อัพ)
See I know you’ve been hurt before
(ซี ไอ โน ยู๊ฟ บีน เฮิท บิโฟ)
But I swear I’ll give you so much more
(บัท ไอ ซแว อิล กิฝ ยู โซ มัช โม)
I swear I’ll never let you down
(ไอ ซแว อิล เนฝเออะ เล็ท ยู เดาน)
‘Cause I swear it’s you that I adore
(คอส ไอ ซแว อิทซ ยู แดท ไอ อะโด)

And I can’t help myself babe
(แอ็นด ดาย แค็นท เฮ็ลพ ไมเซลฟ เบบ)
‘Cause I think about you constantly
(คอส ไอ ธิงค อะเบาท ยู คอนสแท็นทลิ)
And my heart gets no rest over you..you you Yeah
(แอ็นด มาย ฮาท เก็ท โน เร็ซท โอเฝอะ ยู ยู ยู [ เย่ ])

You can call me selfish
(ยู แค็น คอล มี เซลฟิส)
But all I want is your love
(บัท ดอร์ ไอ ว็อนท อีส ยุร ลัฝ)
And you can call me hopeless Hopeless
(แอ็นด ยู แค็น คอล มี โฮพเล็ซ [ โฮพเล็ซ ])
Baby ‘Cause I’m hopelessly in love
(เบบิ คอส แอม โฮพเล็ซลิ อิน ลัฝ)
You can call me un-perfect
(ยู แค็น คอล มี ยูเอ็น เพ๊อร์เฟ็คท)
But who’s perfect
(บัท ฮู เพ๊อร์เฟ็คท)
Tell me what do I gotta do
(เท็ล มี ฮว็อท ดู ไอ กอททะ ดู)
To prove that I’m the only one for you To prove that
(ทู พรูฝ แดท แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอ ยู [ ทู พรูฝ แดท)
I’m the only one
(แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ])
So, what’s wrong with being selfish?
(โซ , ฮว็อท ร็อง วิฑ บีอิง เซลฟิส)
Yeah, yeah, yeah
([ เย่ , เย่ , เย่ ])

I’ll be taking up your time
(อิล บี เทคอิง อัพ ยุร ไทม)
Till the day I make you realize Realize
(ทิล เดอะ เด ไอ เมค ยู รีแอะไลส [ รีแอะไลส ])
That for you there could be no one else
(แดท ฟอ ยู แดร์ เคิด บี โน วัน เอ็ลซ)
I’ve just gotta have you for myself For myself
(แอฝ จัซท กอททะ แฮ็ฝ ยู ฟอ ไมเซลฟ [ ฟอ ไมเซลฟ ])
Baby I would take good care of you
(เบบิ ไอ เวิด เทค เกิด แค อ็อฝ ยู)
No matter what it is your going through
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ดิธ อีส ยุร โกอิ้ง ธรู)
I’ll be there for you when you’re in need
(อิล บี แดร์ ฟอ ยู ฮเว็น ยัวร์ อิน นีด)
Baby believe in me
(เบบิ บิลีฝ อิน มี)
‘Cause if love is a crime Hey yea
(คอส อิฟ ลัฝ อีส ซา คไรม [ เฮ เย ])
Then punish me I would die for you
(เด็น พันอิฌ มี ไอ เวิด ได ฟอ ยู)
‘Cause I don’t want to live without you
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ วิเฑาท ยู)
What can I do?
(ฮว็อท แค็น นาย ดู)

You can call me selfish
(ยู แค็น คอล มี เซลฟิส)
But all I want is your love
(บัท ดอร์ ไอ ว็อนท อีส ยุร ลัฝ)
And you can call me hopeless Hopeless
(แอ็นด ยู แค็น คอล มี โฮพเล็ซ [ โฮพเล็ซ ])
Baby ‘Cause I’m hopelessly in love
(เบบิ คอส แอม โฮพเล็ซลิ อิน ลัฝ)
You can call me un-perfect
(ยู แค็น คอล มี ยูเอ็น เพ๊อร์เฟ็คท)
But who’s perfect
(บัท ฮู เพ๊อร์เฟ็คท)
Tell me what do I gotta do
(เท็ล มี ฮว็อท ดู ไอ กอททะ ดู)
To prove that I’m the only one for you To prove that
(ทู พรูฝ แดท แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอ ยู [ ทู พรูฝ แดท)
I’m the only one
(แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ])

Why do you keep us apart?
(ฮไว ดู ยู คีพ อัซ อะพาท)
Why won’t you give up your heart?
(ฮไว ว็อนท ยู กิฝ อัพ ยุร ฮาท)
You know that we’re meant to be together
(ยู โน แดท เวีย เม็นท ทู บี ทุเกฑเออะ)
And why do you push me away?
(แอ็นด ฮไว ดู ยู พุฌ มี อะเว)
All that I want is to give you love
(ออล แดท ไอ ว็อนท อีส ทู กิฝ ยู ลัฝ)
Forever and ever and ever Forever and ever and ever
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ [ เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ ])

You can call me selfish
(ยู แค็น คอล มี เซลฟิส)
But all I want is your love
(บัท ดอร์ ไอ ว็อนท อีส ยุร ลัฝ)
And you can call me hopeless Hopeless Hopeless
(แอ็นด ยู แค็น คอล มี โฮพเล็ซ [ โฮพเล็ซ ] [ โฮพเล็ซ ])
Because I’m hopelessly in love
(บิคอส แอม โฮพเล็ซลิ อิน ลัฝ)
You can call me un-perfect
(ยู แค็น คอล มี ยูเอ็น เพ๊อร์เฟ็คท)
But who’s perfect?
(บัท ฮู เพ๊อร์เฟ็คท)
Tell me what do I gotta do? Baby
(เท็ล มี ฮว็อท ดู ไอ กอททะ ดู [ เบบิ ])
To prove that I’m the only one for you To prove that
(ทู พรูฝ แดท แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอ ยู [ ทู พรูฝ แดท)
I’m the only one
(แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ])

Oh Selfishly I’m in love with you
([ โอ ] เซลฟิฌลิ แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Yeah yeah
([ เย่ เย่ ])
Oh
([ โอ ])
‘Cause I’ve search my soul Searched my soul baby
(คอส แอฝ เซิช มาย โซล [ เซิช มาย โซล เบบิ ])
You know that it’s you
(ยู โน แดท อิทซ ยู)
Selfishly I’m in love with you Selfishly I’m
(เซลฟิฌลิ แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู [ เซลฟิฌลิ แอม ])
‘Cause I’ve searched my soul I’ve searched my soul
(คอส แอฝ เซิช มาย โซล [ แอฝ เซิช มาย โซล)
down inside
(เดาน อีนไซด ])
You know that it’s you
(ยู โน แดท อิทซ ยู)
Selfishly I’m in love with you
(เซลฟิฌลิ แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
I’ve search my soul So in love with you
(แอฝ เซิช มาย โซล [ โซ อิน ลัฝ วิฑ ยู ])
And I know that it’s you
(แอ็นด ดาย โน แดท อิทซ ยู)

To prove that I’m the only one for you
(ทู พรูฝ แดท แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอ ยู)
So, What’s wrong with being selfish, selfish, selfish
(โซ , ฮว็อท ร็อง วิฑ บีอิง เซลฟิส , เซลฟิส , เซลฟิส)
So what’s wrong with being selfish? Yeah…
(โซ ฮว็อท ร็อง วิฑ บีอิง เซลฟิส เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Selfish คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น