เนื้อเพลง Speechless คำอ่านไทย Michael Jackson

Your love is magical, that’s how I feel
(ยุร ลัฝ อีส แมจอิแค็ล , แด๊ท เฮา ไอ ฟีล)
But I have not the words here to explain
(บัท ไอ แฮ็ฝ น็อท เดอะ เวิด เฮียร ทู เอ็คซพเลน)
Gone is the grace for expressions of passion
(กอน อีส เดอะ กเรซ ฟอ เอ็คซพเรฌอัน อ็อฝ แพฌอัน)
But there are worlds and worlds of ways to explain
(บัท แดร์ อาร์ เวิลด แซน เวิลด อ็อฝ เว ทู เอ็คซพเลน)
To tell you how I feel
(ทู เท็ล ยู เฮา ไอ ฟีล)
But I am speechless, speechless
(บัท ไอ แอ็ม ซพีชเล็ซ , ซพีชเล็ซ)
That’s how you make me feel
(แด๊ท เฮา ยู เมค มี ฟีล)
Though I’m with you I am far away and nothing is for real
(โธ แอม วิฑ ยู ไอ แอ็ม ฟา อะเว แอ็นด นัธอิง อีส ฟอ ริแอ็ล)
When I’m with you I am lost for words, I don’t know what to say
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู ไอ แอ็ม ล็อซท ฟอ เวิด , ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู เซ)
My head’s spinning like a carousel, so silently I pray
(มาย เฮ็ด สปินนิ่ง ไลค เก แครระเซิล , โซ ไซเล็นทลิ ไอ พเร)
Helpless and hopeless, that’s how I feel inside
(เฮลพเล็ซ แซน โฮพเล็ซ , แด๊ท เฮา ไอ ฟีล อีนไซด)
Nothing’s real, but all is possible if God is on my side
(นัธอิง ริแอ็ล , บัท ดอร์ อีส พ๊อซซิเบิ้ล อิฟ ก็อด อีส ออน มาย ไซด)
When I’m with you I am in the light where I cannot be found
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู ไอ แอ็ม อิน เดอะ ไลท ฮแว ไอ แคนน็อท บี เฟานด)
It’s as though I am standing in the place called Hallowed Ground
(อิทซ แอ็ส โธ ไอ แอ็ม ซแทนดิง อิน เดอะ พเลซ คอล แฮลโล กเรานด)
Speechless, speechless, that’s how you make me feel
(ซพีชเล็ซ , ซพีชเล็ซ , แด๊ท เฮา ยู เมค มี ฟีล)
Though I’m with you I am far away and nothing is for real
(โธ แอม วิฑ ยู ไอ แอ็ม ฟา อะเว แอ็นด นัธอิง อีส ฟอ ริแอ็ล)
I’ll go anywhere and do anything just to touch your face
(อิล โก เอนอิฮแว แอ็นด ดู เอนอิธิง จัซท ทู ทั๊ช ยุร เฟซ)
There’s no mountain high I cannot climb
(แดร์ โน เมานทิน ไฮ ไอ แคนน็อท คไลม)
I’m humbled in your grace
(แอม ฮั๊มเบิ้ล อิน ยุร กเรซ)
Speechless, speechless, that’s how you make me feel
(ซพีชเล็ซ , ซพีชเล็ซ , แด๊ท เฮา ยู เมค มี ฟีล)
Though I’m with you I am lost for words and nothing is for real
(โธ แอม วิฑ ยู ไอ แอ็ม ล็อซท ฟอ เวิด แซน นัธอิง อีส ฟอ ริแอ็ล)
Speechless, speechless, that’s how you make me feel
(ซพีชเล็ซ , ซพีชเล็ซ , แด๊ท เฮา ยู เมค มี ฟีล)
Though I’m with you I am far away, and nothing is for real
(โธ แอม วิฑ ยู ไอ แอ็ม ฟา อะเว , แอ็นด นัธอิง อีส ฟอ ริแอ็ล)
Speechless, speechless, that’s how you make me feel
(ซพีชเล็ซ , ซพีชเล็ซ , แด๊ท เฮา ยู เมค มี ฟีล)
Though I’m with you I am lost for words and nothing is for real
(โธ แอม วิฑ ยู ไอ แอ็ม ล็อซท ฟอ เวิด แซน นัธอิง อีส ฟอ ริแอ็ล)
Speechless
(ซพีชเล็ซ)
Your love is magical, that’s how I feel
(ยุร ลัฝ อีส แมจอิแค็ล , แด๊ท เฮา ไอ ฟีล)
But in your presence I am lost for words Words like, “I love you.”
(บัท อิน ยุร พเรสเอ็นซ ไอ แอ็ม ล็อซท ฟอ เวิด เวิด ไลค , “I ลัฝ ยู ”)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Speechless คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น