เนื้อเพลง Someone That Cannot Love คำอ่านไทย David Fonseca

You lodge your heart
(ยู ล็อจ ยุร ฮาท)
You wake up with tears and stars in your eyes
(ยู เวค อัพ วิฑ เทีย แซน ซทา ซิน ยุร ไอ)
You gave it all to someone that cannot love you back
(ยู เกฝ อิท ดอร์ ทู ซัมวัน แดท แคนน็อท ลัฝ ยู แบ็ค)
Your days are passed
(ยุร เด แซร์ พาซ)
With wishes and hopes for the love that you’ve got
(วิฑ วิซเชรด แซน โฮพ ฟอ เดอะ ลัฝ แดท ยู๊ฟ ก็อท)
You wasted it all to someone that cannot love you back
(ยู ว็อซท ดิท ออล ทู ซัมวัน แดท แคนน็อท ลัฝ ยู แบ็ค)

Someone that cannot love, love
(ซัมวัน แดท แคนน็อท ลัฝ , ลัฝ)
Ain’t this enough?
(เอน ดีซ อินัฟ)
You push yourself down
(ยู พุฌ ยุรเซลฟ เดาน)
You try to take comfort in words, but words
(ยู ทไร ทู เทค คัมเฟิท อิน เวิด , บัท เวิด)
They cannot love
(เด แคนน็อท ลัฝ)
Don’t waste them like that
(ด้อนท์ เวซท เฑ็ม ไลค แดท)
’cause they’ll bruise you more
(คอส เด๊ว บรูส ยู โม)

You secretly made
(ยู ซีคเร็ทลิ เมด)
Castles of sand that you hide in the shame
(แค๊สเซิ่ล อ็อฝ แซ็นด แดท ยู ไฮด อิน เดอะ เฌม)
But you cannot hold tides that break down
(บัท ยู แคนน็อท โฮลด ไทด แดท บเรค เดาน)
And you’re building them all over again
(แอ็นด ยัวร์ บีลดิง เฑ็ม ออล โอเฝอะ อะเกน)

You talk all this words
(ยู ทอค ออล ดีซ เวิด)
You make conversations that cannot be heard
(ยู เมค คอนเฝอะเซฌัน แดท แคนน็อท บี เฮิด)
How long until you notice that
(เฮา ล็อง อันทีล ยู โนทิซ แดท)
No one is answering back?
(โน วัน อีส answerings แบ็ค)

Someone that cannot love, love
(ซัมวัน แดท แคนน็อท ลัฝ , ลัฝ)
Ain’t this enough?
(เอน ดีซ อินัฟ)
You push yourself down
(ยู พุฌ ยุรเซลฟ เดาน)
You try to take comfort in words, but words
(ยู ทไร ทู เทค คัมเฟิท อิน เวิด , บัท เวิด)
They cannot love
(เด แคนน็อท ลัฝ)
Don’t waste them like that
(ด้อนท์ เวซท เฑ็ม ไลค แดท)
’cause they’ll bruise you more
(คอส เด๊ว บรูส ยู โม)

Love, love
(ลัฝ , ลัฝ)
Ain’t this enough?
(เอน ดีซ อินัฟ)
You’re pushing around
(ยัวร์ พุฌอิง อะเรานด)
You try to take comfort in words, but words
(ยู ทไร ทู เทค คัมเฟิท อิน เวิด , บัท เวิด)
They cannot love
(เด แคนน็อท ลัฝ)
Don’t waste them like that
(ด้อนท์ เวซท เฑ็ม ไลค แดท)
’cause they’ll bruise you more
(คอส เด๊ว บรูส ยู โม)

Someone that cannot love
(ซัมวัน แดท แคนน็อท ลัฝ)

Someone that cannot love
(ซัมวัน แดท แคนน็อท ลัฝ)

Someone that cannot love, love
(ซัมวัน แดท แคนน็อท ลัฝ , ลัฝ)
Ain’t this enough?
(เอน ดีซ อินัฟ)
You push yourself down
(ยู พุฌ ยุรเซลฟ เดาน)
You try to take comfort in words, but words
(ยู ทไร ทู เทค คัมเฟิท อิน เวิด , บัท เวิด)
They cannot love
(เด แคนน็อท ลัฝ)

Don’t waste them like that
(ด้อนท์ เวซท เฑ็ม ไลค แดท)
’cause they’ll bruise you more
(คอส เด๊ว บรูส ยู โม)

Love, love
(ลัฝ , ลัฝ)
Ain’t this enough?
(เอน ดีซ อินัฟ)
Pushing around
(พุฌอิง อะเรานด)
To find little comfort in words, but words
(ทู ไฟนด ลิ๊ทเทิ่ล คัมเฟิท อิน เวิด , บัท เวิด)
They cannot love
(เด แคนน็อท ลัฝ)
Don’t waste them like that
(ด้อนท์ เวซท เฑ็ม ไลค แดท)
’cause they’ll bruise you more
(คอส เด๊ว บรูส ยู โม)

Well they’ll bruise you more
(เว็ล เด๊ว บรูส ยู โม)

Words, they’ll hurt you more
(เวิด , เด๊ว เฮิท ยู โม)

Words they’ll hurt you more
(เวิด เด๊ว เฮิท ยู โม)

Yes, they’ll hurt you
(เย็ซ , เด๊ว เฮิท ยู)

Someone that cannot love
(ซัมวัน แดท แคนน็อท ลัฝ)

Someone that cannot love
(ซัมวัน แดท แคนน็อท ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Someone That Cannot Love คำอ่านไทย David Fonseca

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น