เนื้อเพลง Fine Again คำอ่านไทย Seether

It seems like every day’s the same and I’m left to discover on my own,
(อิท ซีม ไลค เอฝริ เด เดอะ เซม แอ็นด แอม เล็ฟท ทู ดิซคัฝเออะ ออน มาย โอน ,)
It seems like everything is gray and there’s no color to behold,
(อิท ซีม ไลค เอ๊วี่ติง อีส กเร แอ็นด แดร์ โน คัลเออะ ทู บิโฮลด ,)
They say it’s over and I’m fine again yeah,
(เด เซ อิทซ โอเฝอะ แอ็นด แอม ไฟน อะเกน เย่ ,)
Try to stay sober feels like I’m dying here,
(ทไร ทู ซเท โซเบอะ ฟีล ไลค แอม ไดอิง เฮียร ,)
And I am aware now of how everything’s is going to be fine one day,
(แอ็นด ดาย แอ็ม อะแว เนา อ็อฝ เฮา เอ๊วี่ติง ซิส โกอิ้ง ทู บี ไฟน วัน เด ,)
Too late I’m in hell,
(ทู เลท แอม อิน เฮ็ล ,)
I am prepeared now seems everything’s going to be fine,
(ไอ แอ็ม prepeared เนา ซีม เอ๊วี่ติง โกอิ้ง ทู บี ไฟน ,)
One day too late just as well,
(วัน เด ทู เลท จัซท แอ็ส เว็ล ,)
I feel the dream in me expire and there’s no one left to blame it on,
(ไอ ฟีล เดอะ ดรีม อิน มี เอ็คซไพร แอ็นด แดร์ โน วัน เล็ฟท ทู บเลม อิท ออน ,)
I hear you label me a liar ’cause I can’t seem to get this through,
(ไอ เฮีย ยู เลเบ็ล มี อะ ไลเออะ คอส ไอ แค็นท ซีม ทู เก็ท ดีซ ธรู ,)
You say it’s over, I can sigh again yeah,
(ยู เซ อิทซ โอเฝอะ , ไอ แค็น ไซ อะเกน เย่ ,)
Why try to say sober when I’m dying here,
(ฮไว ทไร ทู เซ โซเบอะ ฮเว็น แอม ไดอิง เฮียร ,)
And I am aware now of how everything’s is going to be fine one day,
(แอ็นด ดาย แอ็ม อะแว เนา อ็อฝ เฮา เอ๊วี่ติง ซิส โกอิ้ง ทู บี ไฟน วัน เด ,)
Too late I’m in hell,
(ทู เลท แอม อิน เฮ็ล ,)
I am prepeared now seems everything’s going to be fine,
(ไอ แอ็ม prepeared เนา ซีม เอ๊วี่ติง โกอิ้ง ทู บี ไฟน ,)
One day too late just as well,
(วัน เด ทู เลท จัซท แอ็ส เว็ล ,)
And I’m not scared now I must assure you you’re never gonna get away,
(แอ็นด แอม น็อท ซคา เนา ไอ มัซท แอะฌูร ยู ยัวร์ เนฝเออะ กอนนะ เก็ท อะเว ,)
And I’m not scared now And I’m not scared now no,
(แอ็นด แอม น็อท ซคา เนา แอ็นด แอม น็อท ซคา เนา โน ,)
I am aware now of how everything’s is going to be fine one day,
(ไอ แอ็ม อะแว เนา อ็อฝ เฮา เอ๊วี่ติง ซิส โกอิ้ง ทู บี ไฟน วัน เด ,)
Too late I’m in hell,
(ทู เลท แอม อิน เฮ็ล ,)
I am prepeared now seems everything’s going to be fine,
(ไอ แอ็ม prepeared เนา ซีม เอ๊วี่ติง โกอิ้ง ทู บี ไฟน ,)
One day too late just as well,
(วัน เด ทู เลท จัซท แอ็ส เว็ล ,)
I am prepeared now seems everything’s going to be fine for me,
(ไอ แอ็ม prepeared เนา ซีม เอ๊วี่ติง โกอิ้ง ทู บี ไฟน ฟอ มี ,)
For me for myself,
(ฟอ มี ฟอ ไมเซลฟ ,)
For me for me for myself for me for me for myself,
(ฟอ มี ฟอ มี ฟอ ไมเซลฟ ฟอ มี ฟอ มี ฟอ ไมเซลฟ ,)
I am prepared now for myself,
(ไอ แอ็ม พริแพ เนา ฟอ ไมเซลฟ ,)
I am prepared now and I am fine again.
(ไอ แอ็ม พริแพ เนา แอ็นด ดาย แอ็ม ไฟน อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fine Again คำอ่านไทย Seether

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น