เนื้อเพลง Ordinary World คำอ่านไทย Duran Duran

Came in from a rainy Thursday on the avenue thought I heard you talking softly
(เคม อิน ฟร็อม มา เรนอิ เธิสดิ ออน ดิ แอฝอินยู ธอท ไอ เฮิด ยู ทอคอิง ซอฟทลิ)
I turned on the lights the TV and the radio but still I can’t escape the ghost of you
(ไอ เทิน ออน เดอะ ไลท เดอะ ทีวี แอ็นด เดอะ เรดิโอ บัท ซทิล ไอ แค็นท เอ็ซเคพ เดอะ โกซท อ็อฝ ยู)
What is happening to me crazy some would say
(ฮว็อท อีส แฮพเพะนิง ทู มี คเรสิ ซัม เวิด เซ)
Where is the life that I recognize, gone away
(ฮแว อีส เดอะ ไลฟ แดท ไอ เรคอ็อกไนส , กอน อะเว)

And I won’t cry for yesterday there’s an ordinary world somehow I have to find
(แอ็นด ดาย ว็อนท คไร ฟอ เยซเทอะดิ แดร์ แอน ออดิเนริ เวิลด ซัมฮาว ไอ แฮ็ฝ ทู ไฟนด)
And as I try to make my way to the ordinary world I will learn to survive
(แอ็นด แอ็ส ซาย ทไร ทู เมค มาย เว ทู ดิ ออดิเนริ เวิลด ดาย วิล เลิน ทู เซอะไฝฝ)

Passion or coincidence once prompted you to say pride will tear us both apart
(แพฌอัน ออ โคะอีนซิเด็นซ วันซ พร็อมท ยู ทู เซ พไรด วิล เทีย อัซ โบธ อะพาท)
Well now pride’s gone out the window cross the rooftops runaway
(เว็ล เนา พไรด กอน เอ้า เดอะ วีนโด คร็อซ เดอะ รูฟทอบ รันนาเวย์)
Left me in the vaccuum of my heart
(เล็ฟท มี อิน เดอะ vaccuum อ็อฝ มาย ฮาท)
What is happening to me crazy some will say where is my friend when I need you most gone away
(ฮว็อท อีส แฮพเพะนิง ทู มี คเรสิ ซัม วิล เซ ฮแว อีส มาย ฟเร็นด ฮเว็น นาย นีด ยู โมซท กอน อะเว)

But I won’t cry for yesterday there’s an ordinary world somehow I have to find
(บัท ไอ ว็อนท คไร ฟอ เยซเทอะดิ แดร์ แอน ออดิเนริ เวิลด ซัมฮาว ไอ แฮ็ฝ ทู ไฟนด)
And as I try to make my way to the ordinary world I will learn to survive
(แอ็นด แอ็ส ซาย ทไร ทู เมค มาย เว ทู ดิ ออดิเนริ เวิลด ดาย วิล เลิน ทู เซอะไฝฝ)

Papers in the roadside tell of suffering and grief
(เพเพอะ ซิน เดอะ โร๊ดไซด์ เท็ล อ็อฝ ซัฟเฟอะริง แอ็นด กรีฟ)
Fear today forgot tomorrow beside the news of holy war and holy need
(เฟีย ทุเด เฟาะกอท ทุมอโร บิไซด เดอะ นยู อ็อฝ โฮลิ วอ แอ็นด โฮลิ นีด)
Our’s is just a little sorrowed talk, just blown away
(เอ๊า ซิส จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซอโร ทอค , จัซท บโลน อะเว)

And I won’t cry for yesterday there’s an ordinary world somehow I have to find
(แอ็นด ดาย ว็อนท คไร ฟอ เยซเทอะดิ แดร์ แอน ออดิเนริ เวิลด ซัมฮาว ไอ แฮ็ฝ ทู ไฟนด)
And as I try to make my way to the ordinary world I will learn to survive
(แอ็นด แอ็ส ซาย ทไร ทู เมค มาย เว ทู ดิ ออดิเนริ เวิลด ดาย วิล เลิน ทู เซอะไฝฝ)
Every world is my world I will learn to survive
(เอฝริ เวิลด อีส มาย เวิลด [ ไอ วิล เลิน ทู เซอะไฝฝ ])
Any world is my world I will learn to survive
(เอนอิ เวิลด อีส มาย เวิลด [ ไอ วิล เลิน ทู เซอะไฝฝ ])
Any world is my world, every world is our world, every world
(เอนอิ เวิลด อีส มาย เวิลด , เอฝริ เวิลด อีส เอ๊า เวิลด , เอฝริ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ordinary World คำอ่านไทย Duran Duran

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น