เนื้อเพลง Song Cry คำอ่านไทย Jay-Z

The most incredible baby
(เดอะ โมซท อินเคร๊ดิเบิ้ล เบบิ)
Uhh – mmm, mmm, mmm, mmm
(อา อึม , อึม , อึม , อึม)
Yeah, yeah.. uhh
(เย่ , เย่ อา)

I can’t see ’em comin down my eyes
(ไอ แค็นท ซี เอ็ม คัมอิน เดาน มาย ไอ)
So I gotta make the song cry
(โซ ไอ กอททะ เมค เดอะ ซ็อง คไร)
I can’t see ’em comin down my eyes
(ไอ แค็นท ซี เอ็ม คัมอิน เดาน มาย ไอ)
So I gotta make the song cry
(โซ ไอ กอททะ เมค เดอะ ซ็อง คไร)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Good dudes – I know you love me like cooked food
(เกิด ดยูด ซาย โน ยู ลัฝ มี ไลค คุ๊ค ฟูด)
Even though a n*gga got move like a crook move
(อีเฝ็น โธ อะ เอ็น *gga ก็อท มูฝ ไลค เก ครุค มูฝ)
We was together on the block since we lunch
(วี วอส ทุเกฑเออะ ออน เดอะ บล็อค ซินซ วี ลันช)
We shoulda been together havin 4 Seasons brunch
(วี โช๊วดา บีน ทุเกฑเออะ เฮฝวิน โฟว ซี๊ซั่น brunch)
We used to use umbrellas to face the bad weather
(วี ยูซ ทู ยูซ อัมบเรลละ ทู เฟซ เดอะ แบ็ด เวฑเออะ)
So now we travel first class to change the forecast
(โซ เนา วี ทแรฝแอ็ล เฟิซท คลาซ ทู เชนจ เดอะ โฟคาซท)
Never in bunches, just me and you
(เนฝเออะ อิน bunches , จัซท มี แอ็นด ยู)
I loved your point of view cause you held no punches
(ไอ ลัฝ ยุร พอยนท อ็อฝ ฝยู คอส ยู เฮ็ลด โน พันเซด)
Still I left you for months on end
(ซทิล ไอ เล็ฟท ยู ฟอ มันธ ออน เอ็นด)
It’s been months since I checked back in
(อิทซ บีน มันธ ซินซ ไอ เช็ค แบ็ค อิน)
Well somewhere in a small town, somewhere lockin a mall down
(เว็ล ซัมแวร์ อิน อะ ซมอล ทาวน์ , ซัมแวร์ ลอกคิน อะ มอล เดาน)
Woodgrain, four and change, Armor All’d down
(Woodgrain , โฟ แอ็นด เชนจ , อาเมอะ Alld เดาน)
I can understand why you want a divorce now
(ไอ แค็น อันเดิซแทนด ฮไว ยู ว็อนท ดา ดิโฝซ เนา)
Though I can’t let you know it, pride won’t let me show it
(โธ ไอ แค็นท เล็ท ยู โน อิท , พไรด ว็อนท เล็ท มี โฌ อิท)
Pretend to be heroic, that’s just one to grow with
(พริเทนด ทู บี ฮิโรอิค , แด๊ท จัซท วัน ทู กโร วิฑ)
But deep inside a n*gga so sick
(บัท ดีพ อีนไซด อะ เอ็น *gga โซ ซิค)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I can’t see ’em comin down my eyes
(ไอ แค็นท ซี เอ็ม คัมอิน เดาน มาย ไอ)
So I gotta make the song cry
(โซ ไอ กอททะ เมค เดอะ ซ็อง คไร)
I can’t see ’em comin down my eyes
(ไอ แค็นท ซี เอ็ม คัมอิน เดาน มาย ไอ)
So I gotta let the song cry
(โซ ไอ กอททะ เล็ท เดอะ ซ็อง คไร)
I can’t see it comin down my eyes
(ไอ แค็นท ซี อิท คัมอิน เดาน มาย ไอ)
So I gotta make the song cry
(โซ ไอ กอททะ เมค เดอะ ซ็อง คไร)
I can’t see it comin down my eyes
(ไอ แค็นท ซี อิท คัมอิน เดาน มาย ไอ)
So I gotta make the song cry
(โซ ไอ กอททะ เมค เดอะ ซ็อง คไร)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
On repeat, the CD of Big’s Me and My B*tch
(ออน ริพีท , เดอะ ซีดี อ็อฝ บิก มี แอ็นด มาย บี *tch)
Watchin Bonnie and Clyde, pretendin to be that sh*t
(วันชิน บอนนิ แอ็นด ครายทฺ , พีเทนดิน ทู บี แดท ฌะ *ที)
Empty gun in your hand sayin, Let me see that clip
(เอมทิ กัน อิน ยุร แฮ็นด เซย์อิน , เล็ท มี ซี แดท คลิพ)
Shoppin sprees, pull out your Visa quick
(ชอพพิน ซพรี , พุล เอ้า ยุร ฝีสะ ควิค)
A n*gga had very bad credit, you helped me lease that whip
(อะ เอ็น *gga แฮ็ด เฝริ แบ็ด คเรดอิท , ยู เฮ็ลพ มี ลีซ แดท ฮวิพ)
You helped me get the keys to that V dot 6
(ยู เฮ็ลพ มี เก็ท เดอะ คี ทู แดท วี ด็อท ซิก)
We was so happy poor but when we got rich
(วี วอส โซ แฮพพิ พูร บัท ฮเว็น วี ก็อท ริช)
That’s when our signals got crossed, and we got flipped
(แด๊ท ฮเว็น เอ๊า ซีกแน็ล ก็อท คร็อซ , แอ็นด วี ก็อท ฟริพทฺ)
Rather mine, I don’t know what made me leave that sh*t
(ราฑเออะ ไมน , ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท เมด มี ลีฝ แดท ฌะ *ที)
Made me speed that quick, let me see – that’s it
(เมด มี ซพีด แดท ควิค , เล็ท มี ซี แด๊ท ซิท)
It was the cheese helped them b*tches get amnesia quick
(อิท วอส เดอะ ชีส เฮ็ลพ เฑ็ม บี *tches เก็ท แอ็มนีเฉียะ ควิค)
I used to cut up they buddies, now they sayin they love me
(ไอ ยูซ ทู คัท อัพ เด buddies , เนา เด เซย์อิน เด ลัฝ มี)
Used to tell they friends I was ugly and wouldn’t touch me
(ยูซ ทู เท็ล เด ฟเร็นด ซาย วอส อักลิ แอ็นด วูดดึ่น ทั๊ช มี)
Then I showed up in that dubbed out buggy
(เด็น นาย โฌ อัพ อิน แดท ดับ เอ้า บักกิ)
And then they got fussy and they don’t remember that
(แอ็นด เด็น เด ก็อท ฟัซซิ แอ็นด เด ด้อนท์ ริเมมเบอะ แดท)
And I don’t remember you..
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ริเมมเบอะ ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I can’t see it comin down my eyes
(ไอ แค็นท ซี อิท คัมอิน เดาน มาย ไอ)
So I gotta make the song cry
(โซ ไอ กอททะ เมค เดอะ ซ็อง คไร)
I can’t see it comin down my eyes
(ไอ แค็นท ซี อิท คัมอิน เดาน มาย ไอ)
So I gotta make the song cry
(โซ ไอ กอททะ เมค เดอะ ซ็อง คไร)
Yeah I seen ’em comin down your eyes
(เย่ ไอ ซีน เอ็ม คัมอิน เดาน ยุร ไอ)
But I gotta make the song cry
(บัท ไอ กอททะ เมค เดอะ ซ็อง คไร)
I can’t see it comin down my eyes
(ไอ แค็นท ซี อิท คัมอิน เดาน มาย ไอ)
So I gotta make the song cry
(โซ ไอ กอททะ เมค เดอะ ซ็อง คไร)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
A face of stone, was shocked on the other end of the phone
(อะ เฟซ อ็อฝ ซโทน , วอส ฌ็อค ออน ดิ อัฑเออะ เอ็นด อ็อฝ เดอะ โฟน)
Word back home is that you had a special friend
(เวิด แบ็ค โฮม อีส แดท ยู แฮ็ด อะ ซเพฌแอ็ล ฟเร็นด)
So what was oh so special then?
(โซ ฮว็อท วอส โอ โซ ซเพฌแอ็ล เด็น)
You have given away without gettin at me
(ยู แฮ็ฝ กีฝเอ็น อะเว วิเฑาท เกดดิน แอ็ท มี)
That’s your fault, how many times you forgiven me?
(แด๊ท ยุร ฟอลท , เฮา เมนอิ ไทม ยู เฟาะกีฝเอ็น มี)
How was I to know that you was plain sick of me?
(เฮา วอส ซาย ทู โน แดท ยู วอส พเลน ซิค อ็อฝ มี)
I know the way a n*gga livin was whack
(ไอ โน เดอะ เว อะ เอ็น *gga ลีฝอิน วอส ฮแว็ค)
But you don’t get a n*gga back like that!
(บัท ยู ด้อนท์ เก็ท ดา เอ็น *gga แบ็ค ไลค แดท !)
Sh*t I’m a man with pride, you don’t do sh*t like that
(ฌะ *ที แอม มา แม็น วิฑ พไรด , ยู ด้อนท์ ดู ฌะ *ที ไลค แดท)
You don’t just pick up and leave and leave me sick like that
(ยู ด้อนท์ จัซท พิค อัพ แอ็นด ลีฝ แอ็นด ลีฝ มี ซิค ไลค แดท)
You don’t throw away what we had, just like that
(ยู ด้อนท์ ธโร อะเว ฮว็อท วี แฮ็ด , จัซท ไลค แดท)
I was just f*ckin them girls, I was gon’ get right back
(ไอ วอส จัซท เอฟ *ckin เฑ็ม เกิล , ไอ วอส ก็อน เก็ท ไรท แบ็ค)
They say you can’t turn a bad girl good
(เด เซ ยู แค็นท เทิน อะ แบ็ด เกิล เกิด)
But once a good girl’s goin bad, she’s gone forever..
(บัท วันซ อะ เกิด เกิล โกอิน แบ็ด , ชี กอน เฟาะเรฝเออะ)
And more forever
(แอ็นด โม เฟาะเรฝเออะ)
Sh*t I gotta live with the fact I did you wrong forever
(ฌะ *ที ไอ กอททะ ไลฝ วิฑ เดอะ แฟ็คท ไอ ดิด ยู ร็อง เฟาะเรฝเออะ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I can’t see ’em comin down my eyes
(ไอ แค็นท ซี เอ็ม คัมอิน เดาน มาย ไอ)
So I gotta make the song cry
(โซ ไอ กอททะ เมค เดอะ ซ็อง คไร)
I can’t see ’em comin down my eyes
(ไอ แค็นท ซี เอ็ม คัมอิน เดาน มาย ไอ)
So I gotta let the song cry
(โซ ไอ กอททะ เล็ท เดอะ ซ็อง คไร)
I know I seen ’em comin down your eyes
(ไอ โน ไอ ซีน เอ็ม คัมอิน เดาน ยุร ไอ)
But I gotta make the song cry
(บัท ไอ กอททะ เมค เดอะ ซ็อง คไร)
I can’t see ’em comin down my eyes
(ไอ แค็นท ซี เอ็ม คัมอิน เดาน มาย ไอ)
So I gotta make the song cry
(โซ ไอ กอททะ เมค เดอะ ซ็อง คไร)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
It’s f*cked up girl..
(อิทซ เอฟ *cked อัพ เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Song Cry คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น