เนื้อเพลง Nothing At All คำอ่านไทย Anastacia

I suppose, for a man like you
(ไอ ซัพโพส , ฟอ รา แม็น ไลค ยู)
To be the love of my life
(ทู บี เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไลฟ)
That’s a lot to ask
(แด๊ท ซา ล็อท ทู อาซค)
But somehow, I feel thr right
(บัท ซัมฮาว , ไอ ฟีล thr ไรท)
So here I am, hey babe, with the tables turned
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม , เฮ เบบ , วิฑ เดอะ เท๊เบิ้ล เทิน)
The feear of getting burned, your hand’s been cold
(เดอะ feear อ็อฝ เกดดดิ้ง เบิน , ยุร แฮ็นด บีน โคลด)
I want everything
(ไอ ว็อนท เอ๊วี่ติง)

Or nothing at all, at all
(ออ นัธอิง แอ็ท ดอร์ , แอ็ท ดอร์)
Every, every, everything
(เอฝริ , เอฝริ , เอ๊วี่ติง)
Now what am I to do?
(เนา ฮว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู)
You made me fall for you
(ยู เมด มี ฟอล ฟอ ยู)
I want everything
(ไอ ว็อนท เอ๊วี่ติง)
Or nothing at all
(ออ นัธอิง แอ็ท ดอร์)

I may be wrong, I’ve been wrong before
(ไอ เม บี ร็อง , แอฝ บีน ร็อง บิโฟ)
But I won’t be a fool
(บัท ไอ ว็อนท บี อะ ฟูล)
Not for you this time
(น็อท ฟอ ยู ดีซ ไทม)
There’s some things I’m not going through
(แดร์ ซัม ธิง แอม น็อท โกอิ้ง ธรู)
So here I stand, hey babe, with a lot to lose
(โซ เฮียร ไอ ซแท็นด , เฮ เบบ , วิฑ อะ ล็อท ทู ลูส)
But I wanna see the truth
(บัท ไอ วอนนา ซี เดอะ ทรูธ)
Through your walls
(ธรู ยุร วอล)
I want everything
(ไอ ว็อนท เอ๊วี่ติง)

Or nothing at all, at all
(ออ นัธอิง แอ็ท ดอร์ , แอ็ท ดอร์)
Every, every, everything
(เอฝริ , เอฝริ , เอ๊วี่ติง)
Now what am I to do?
(เนา ฮว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู)
You made me fall for you
(ยู เมด มี ฟอล ฟอ ยู)
I want everything
(ไอ ว็อนท เอ๊วี่ติง)
Or nothing at all
(ออ นัธอิง แอ็ท ดอร์)

You told me you love me, you told me you need me
(ยู โทลด มี ยู ลัฝ มี , ยู โทลด มี ยู นีด มี)
I hear all the words that you say, what you need to do
(ไอ เฮีย ออล เดอะ เวิด แดท ยู เซ , ฮว็อท ยู นีด ทู ดู)
I’m tired to feeling there’s nothing more to believe in
(แอม ไทร ทู ฟีลอิง แดร์ นัธอิง โม ทู บิลีฝ อิน)
I won’t wait for you to break my heart
(ไอ ว็อนท เวท ฟอ ยู ทู บเรค มาย ฮาท)

So here I am, hey baby, with the tables turned
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม , เฮ เบบิ , วิฑ เดอะ เท๊เบิ้ล เทิน)
And the fear of getting burned
(แอ็นด เดอะ เฟีย อ็อฝ เกดดดิ้ง เบิน)
Your hand’s been cold
(ยุร แฮ็นด บีน โคลด)

I want everything
(ไอ ว็อนท เอ๊วี่ติง)
Or nothing at all, at all
(ออ นัธอิง แอ็ท ดอร์ , แอ็ท ดอร์)
I want everything
(ไอ ว็อนท เอ๊วี่ติง)
I want everything
(ไอ ว็อนท เอ๊วี่ติง)
Now what am I to do?
(เนา ฮว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู)
You made me fall for you
(ยู เมด มี ฟอล ฟอ ยู)
I want everything
(ไอ ว็อนท เอ๊วี่ติง)
Or nothing at all, at all
(ออ นัธอิง แอ็ท ดอร์ , แอ็ท ดอร์)

I want everything, I want everything
(ไอ ว็อนท เอ๊วี่ติง , ไอ ว็อนท เอ๊วี่ติง)
Now what am I to do?
(เนา ฮว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู)
You made me fall for you, you, you, you, you
(ยู เมด มี ฟอล ฟอ ยู , ยู , ยู , ยู , ยู)
Oh, nothing at all
(โอ , นัธอิง แอ็ท ดอร์)
I said nothing at all
(ไอ เซ็ด นัธอิง แอ็ท ดอร์)

I miss ya baby
(ไอ มิซ ยา เบบิ)
You’re my everything
(ยัวร์ มาย เอ๊วี่ติง)
I want everything
(ไอ ว็อนท เอ๊วี่ติง)
I want everything
(ไอ ว็อนท เอ๊วี่ติง)
Everything
(เอ๊วี่ติง)
Everything
(เอ๊วี่ติง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nothing At All คำอ่านไทย Anastacia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น