เนื้อเพลง High Voltage (Remix) คำอ่านไทย Linkin Park

You know what I mean
(ยู โน ฮว็อท ไอ มีน)
You could put a label on a life,
(ยู เคิด พัท ดา เลเบ็ล ออน อะ ไลฟ ,)
Put a label on a lifestyle
(พัท ดา เลเบ็ล ออน อะ ไลฟ์สตายอฺ)

Sometimes…
(ซัมไทม์)

You know
(ยู โน)
Put a label on how you wake up every morning
(พัท ดา เลเบ็ล ออน เฮา ยู เวค อัพ เอฝริ มอนิง)
And go to bed at night
(แอ็นด โก ทู เบ็ด แอ็ท ไนท)

Hybrid
(ไฮบริด)

I’ve been diggin into crates ever since I was livin in space
(แอฝ บีน ดิคกิน อีนทุ คเรท เอฝเออะ ซินซ ไอ วอส ลีฝอิน อิน ซเพซ)
Before the ratrace, before monkeys had human traits
(บิโฟ เดอะ แร๊ดเทรน , บิโฟ มังคิ แฮ็ด ฮยูแม็น ทเรท)
I mastered numerology and bigbang theology
(ไอ มาซเทอะ นิวเมอร์โรโลจี้ แอ็นด บิ๊กแบง ธิออลโอะจิ)
Performed lobotomies with telekinetic psychology
(เพอะฟอม โลโบโดมีสฺ วิฑ เทลเลคคีนีดิค ไซคอลโอะจิ)
Invented the mic so I could start blessin it
(อินเฝนท เดอะ ไมคะ โซ ไอ เคิด ซทาท เบสซิน หนิด)
Chincheckin kids to make my point like an impressionist
(ชินเชคกิน คิด ทู เมค มาย พอยนท ไลค แอน อิมพเรฌอะนิซท)
Many men have tried to shake us
(เมนอิ เม็น แฮ็ฝ ทไร ทู เฌค อัซ)
But I twist mic cords in double helixes and show them what I’m made of
(บัท ไอ ทวิซท ไมคะ คอด ซิน ดั๊บเบิ้ล ฮิวลิกเซซ แซน โฌ เฑ็ม ฮว็อท แอม เมด อ็อฝ)
I buckle knees like leg braces
(ไอ บัคเคิล นี ไลค เล็ก บเรซ)
Cast the spell of instrumental-ness and all of you emcees who hate us
(คาซท เดอะ ซเพ็ล อ็อฝ อินซทรุเมนแท็ล เน็ซ แซน ออล อ็อฝ ยู เอมซี ฮู เฮท อัซ)
So you can try on,
(โซ ยู แค็น ทไร ออน ,)
Leave you without a shoulder to cry on
(ลีฝ ยู วิเฑาท ดา โฌลเดอะ ทู คไร ออน)
From now to infinity let icons be bygones
(ฟร็อม เนา ทู อินฟีนอิทิ เล็ท ไอค็อน บี บายกอน)
I fire bomb ghostly notes haunt this
(ไอ ไฟร บ็อม โกซทลิ โนท ฮอนท ดีซ)
I tried threats but moved on to a promise
(ไอ ทไร ธเร็ท บัท มูฝ ออน ทู อะ พรอมอิซ)
I stomp sh*t with or without an accomplice
(ไอ สตอมพฺฌะ *ที วิฑ ออ วิเฑาท แอน แอ็คคอมพลิซ)
And run the gauntlet with whoever that wants this
(แอ็นด รัน เดอะ กอนทเล็ท วิฑ ฮูเอฝเออะ แดท ว็อนท ดีซ)

High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
The unforgettable sound
(ดิ อันฟอเกทเดเบิล เซานด)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Bringing you up and taking you down
(บริงกิง ยู อัพ แอ็นด เทคอิง ยู เดาน)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Coming at you from every side
(คัมอิง แอ็ท ยู ฟร็อม เอฝริ ไซด)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Making the rhythm and rhyme collide
(เมคอิง เดอะ ริธึ่ม แอ็นด ไรม ค็อลไลด)

Akira, I put a kink in the backbones of clones with microphones
(อากิระ , ไอ พัท ดา คิงค อิน เดอะ แบ็คโบน อ็อฝ โคโลน วิฑ ไมคโระโฟน)
Never satisfy my rhyme jones
(เนฝเออะ แซทอิซไฟ มาย ไรม โจเนส)
Sprayin bright day over what you might say
(สเปยิน ไบร๊ท เด โอเฝอะ ฮว็อท ยู ไมท เซ)
My Blood type’s Krylon Technicolor type A
(มาย บลัด ไทพ โควเริน เทคนิคะเลอะ ไทพ อะ)
On highways ride with road rage
(ออน ไฮฮเวย์ ไรด วิฑ โรด เรจ)
Cages of wind and cages of tin that bounce all around
(เคจ อ็อฝ วินด แอ็นด เคจ อ็อฝ ทิน แดท เบานซ ออล อะเรานด)
Surround sound
(ซะเรานด เซานด)
Devouring the scene
(ดิฝวาวริง เดอะ ซีน)
Subliminal gangrene paintings
(ซับลีมินโนว แกงกรีน เพนทิง)
Over while the same thing
(โอเฝอะ ฮไวล เดอะ เซม ธิง)
Sing song karaoke copy bullsh*t
(ซิง ซ็อง คาราโอเกะ คอพอิ bullsh*ที)
Break bones verbally with sticks and stone tactics
(บเรค บอน เฝอแบ็ลลิ วิฑ ซทิค แซน ซโทน แทคติก)
Fourth dimension, combat convention
(โฟธ ดิเมนฌัน , คอมแบ็ท ค็อนเฝนฌัน)
Write rhymes at ease while the track stands at attention
(ไรท ไรม แอ็ท อีส ฮไวล เดอะ ทแรค ซแท็นด แอ็ท แอ็ทเทนฌัน)
Meant to put you away with the pencil
(เม็นท ทู พัท ยู อะเว วิฑ เดอะ เพนซิล)
Pistol, official, 16 line a rhyme missile
(พิ๊สท่อล , อ๊อฟิซเชี่ยล , 16 ไลน อะ ไรม มีซซิล)
While you risk your all, I pick out all your flaws
(ฮไวล ยู ริซค ยุร ออล , ไอ พิค เอ้า ดอร์ ยุร ฟลอ)
Spin rah, blah blah blah
(ซพิน รา , บลา บลา บลา)
You can say you saw
(ยู แค็น เซ ยู ซอ)

High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
The Unforgettable sound
(ดิ อันฟอเกทเดเบิล เซานด)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Bringing you up and taking you down
(บริงกิง ยู อัพ แอ็นด เทคอิง ยู เดาน)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Coming at you from every side
(คัมอิง แอ็ท ยู ฟร็อม เอฝริ ไซด)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Making the rhythm and rhyme collide
(เมคอิง เดอะ ริธึ่ม แอ็นด ไรม ค็อลไลด)

High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
The Unforgettable sound
(ดิ อันฟอเกทเดเบิล เซานด)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Bringing you up and taking you down
(บริงกิง ยู อัพ แอ็นด เทคอิง ยู เดาน)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Coming at you from every side
(คัมอิง แอ็ท ยู ฟร็อม เอฝริ ไซด)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Making the rhythm and rhyme collide
(เมคอิง เดอะ ริธึ่ม แอ็นด ไรม ค็อลไลด)

And like the rock and rap
(แอ็นด ไลค เดอะ ร็อค แอ็นด แร็พ)
You know what i mean
(ยู โน ฮว็อท ไอ มีน)
People act like you know
(พี๊เพิ่ล แอ็คท ไลค ยู โน)
Wow that’s a new invention
(เวา แด๊ท ซา นยู อินเฝนฌัน)
That sh*ts brand new
(แดท ฌะ *ts บแร็นด นยู)
We’re constantly evolving
(เวีย คอนสแท็นทลิ อีโฟ้ยซิงสฺ)
It is constantly changing
(อิท อีส คอนสแท็นทลิ เช้งจิ้นส)

Sometimes…
(ซัมไทม์)

There’s a lot of change
(แดร์ ซา ล็อท อ็อฝ เชนจ)
Everybody’s always up with labels
(เอวี่บอดี้ ออลเว อัพ วิฑ เลเบ็ล)
There ain’t no label for this sh*t
(แดร์ เอน โน เลเบ็ล ฟอ ดีซ ฌะ *ที)
They’re always gonna try to put a label on it
(เดรว ออลเว กอนนะ ทไร ทู พัท ดา เลเบ็ล ออน หนิด)
Try to create something
(ทไร ทู คริเอท ซัมติง)
So they can water it down
(โซ เด แค็น วอเทอะ อิท เดาน)

Sometimes I feel like a prophet
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค เก พรอฟเอ็ท)
Misunderstood
(มิซันเดิซทูด)
Under the gun like a new disease
(อันเดอะ เดอะ กัน ไลค เก นยู ดิสีส)

Sometimes I feel like a prophet
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค เก พรอฟเอ็ท)
Misunderstood
(มิซันเดิซทูด)
Under the gun like a new disease
(อันเดอะ เดอะ กัน ไลค เก นยู ดิสีส)

High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
The Unforgettable sound
(ดิ อันฟอเกทเดเบิล เซานด)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Bringing you up and taking you down
(บริงกิง ยู อัพ แอ็นด เทคอิง ยู เดาน)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Coming at you from every side
(คัมอิง แอ็ท ยู ฟร็อม เอฝริ ไซด)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Making the rhythm and rhyme collide
(เมคอิง เดอะ ริธึ่ม แอ็นด ไรม ค็อลไลด)

High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
The Unforgettable sound
(ดิ อันฟอเกทเดเบิล เซานด)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Bringing you up and taking you down
(บริงกิง ยู อัพ แอ็นด เทคอิง ยู เดาน)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Coming at you from every side
(คัมอิง แอ็ท ยู ฟร็อม เอฝริ ไซด)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Making the rhythm and rhyme collide
(เมคอิง เดอะ ริธึ่ม แอ็นด ไรม ค็อลไลด)

High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
The Unforgettable sound
(ดิ อันฟอเกทเดเบิล เซานด)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Bringing you up and taking you down
(บริงกิง ยู อัพ แอ็นด เทคอิง ยู เดาน)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Coming at you from every side
(คัมอิง แอ็ท ยู ฟร็อม เอฝริ ไซด)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Making the rhythm and rhyme collide
(เมคอิง เดอะ ริธึ่ม แอ็นด ไรม ค็อลไลด)

High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
The Unforgettable sound
(ดิ อันฟอเกทเดเบิล เซานด)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Bringing you up and taking you down
(บริงกิง ยู อัพ แอ็นด เทคอิง ยู เดาน)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Coming at you from every side
(คัมอิง แอ็ท ยู ฟร็อม เอฝริ ไซด)
High Voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
Making the rhythm and rhyme collide
(เมคอิง เดอะ ริธึ่ม แอ็นด ไรม ค็อลไลด)

You know what I mean, you can put a label on a lifestyle
(ยู โน ฮว็อท ไอ มีน , ยู แค็น พัท ดา เลเบ็ล ออน อะ ไลฟ์สตายอฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง High Voltage (Remix) คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น