เนื้อเพลง Thank You For The Music คำอ่านไทย Abba

I’m nothing special, in fact I’m a bit of a bore
(แอม นัธอิง ซเพฌแอ็ล , อิน แฟ็คท แอม มา บิท อ็อฝ อะ โบ)
If I tell a joke, you’ve probably heard it before
(อิฟ ฟาย เท็ล อะ โจค , ยู๊ฟ พรอบอับลิ เฮิด ดิท บิโฟ)
But I have a talent, a wonderful thing
(บัท ไอ แฮ็ฝ อะ แทลเอ็นท , อะ วันเดอะฟุล ธิง)
‘Cause everyone listens when I start to sing
(คอส เอ๊วี่วัน ลิ๊สซึ่น ฮเว็น นาย ซทาท ทู ซิง)
I’m so grateful and proud
(แอม โซ กเรทฟุล แอ็นด พเราด)
All I want is to sing it out loud
(ออล ไอ ว็อนท อีส ทู ซิง อิท เอ้า เลาด)

So I say
(โซ ไอ เซ)
Thank you for the music, the songs I’m singing
(แธ็งค ยู ฟอ เดอะ มยูสิค , เดอะ ซ็อง แอม ซิงกิง)
Thanks for all the joy they’re bringing
(แธ็งค ฟอ ออล เดอะ จอย เดรว บริงกิง)
Who can live without it, I ask in all honesty
(ฮู แค็น ไลฝ วิเฑาท ดิธ , ไอ อาซค อิน ออล ออนเอ็ซทิ)
What would life be?
(ฮว็อท เวิด ไลฟ บี)
Without a song or a dance what are we?
(วิเฑาท ดา ซ็อง ออ รา ดานซ ฮว็อท อาร์ วี)
So I say thank you for the music
(โซ ไอ เซ แธ็งค ยู ฟอ เดอะ มยูสิค)
For giving it to me
(ฟอ กีฝวิง อิท ทู มี)

Mother says I was a dancer before I could walk
(ม๊าเธ่อร์ เซ ซาย วอส ซา แดนเซอร์ บิโฟ ไอ เคิด วอค)
She says I began to sing long before I could talk
(ชี เซ ซาย บิแกน ทู ซิง ล็อง บิโฟ ไอ เคิด ทอค)
And I’ve often wondered, how did it all start?
(แอ็นด แอฝ ออฟเอ็น วันเดอะ , เฮา ดิด ดิท ออล ซทาท)
Who found out that nothing can capture a heart
(ฮู เฟานด เอ้า แดท นัธอิง แค็น แคพเชอะ อะ ฮาท)
Like a melody can?
(ไลค เก เมลโอะดิ แค็น)
Well, whoever it was, I’m a fan
(เว็ล , ฮูเอฝเออะ อิท วอส , แอม มา แฟน)

So I say
(โซ ไอ เซ)
Thank you for the music, the songs I’m singing
(แธ็งค ยู ฟอ เดอะ มยูสิค , เดอะ ซ็อง แอม ซิงกิง)
Thanks for all the joy they’re bringing
(แธ็งค ฟอ ออล เดอะ จอย เดรว บริงกิง)
Who can live without it, I ask in all honesty
(ฮู แค็น ไลฝ วิเฑาท ดิธ , ไอ อาซค อิน ออล ออนเอ็ซทิ)
What would life be?
(ฮว็อท เวิด ไลฟ บี)
Without a song or a dance what are we?
(วิเฑาท ดา ซ็อง ออ รา ดานซ ฮว็อท อาร์ วี)
So I say thank you for the music
(โซ ไอ เซ แธ็งค ยู ฟอ เดอะ มยูสิค)
For giving it to me
(ฟอ กีฝวิง อิท ทู มี)

I’ve been so lucky, I am the girl with golden hair
(แอฝ บีน โซ ลัคคิ , ไอ แอ็ม เดอะ เกิล วิฑ โกลเด็น แฮ)
I wanna sing it out to everybody
(ไอ วอนนา ซิง อิท เอ้า ทู เอวี่บอดี้)
What a joy, what a life, what a chance!
(ฮว็อท ดา จอย , ฮว็อท ดา ไลฟ , ฮว็อท ดา ชานซ !)

So I say
(โซ ไอ เซ)
Thank you for the music, the songs I’m singing
(แธ็งค ยู ฟอ เดอะ มยูสิค , เดอะ ซ็อง แอม ซิงกิง)
Thanks for all the joy they’re bringing
(แธ็งค ฟอ ออล เดอะ จอย เดรว บริงกิง)
Who can live without it, I ask in all honesty
(ฮู แค็น ไลฝ วิเฑาท ดิธ , ไอ อาซค อิน ออล ออนเอ็ซทิ)
What would life be?
(ฮว็อท เวิด ไลฟ บี)
Without a song or a dance what are we?
(วิเฑาท ดา ซ็อง ออ รา ดานซ ฮว็อท อาร์ วี)
So I say thank you for the music
(โซ ไอ เซ แธ็งค ยู ฟอ เดอะ มยูสิค)
For giving it to me
(ฟอ กีฝวิง อิท ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thank You For The Music คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น