เนื้อเพลง I Wish I Wasn’t คำอ่านไทย Heather Headly

I wish I wasn’t Heather Headly
(ไอ วิฌ ไอ วอสซึ้น เฮฑเออะ Headly)
I’m home alone again
(แอม โฮม อะโลน อะเกน)
And you’re out, hangin’ with your friends
(แอ็นด ยัวร์ เอ้า , แฮนจิ้นวิฑ ยุร ฟเร็นด)
So you say, somehow I know it’s not quite that way
(โซ ยู เซ , ซัมฮาว ไอ โน อิทซ น็อท คไวท แดท เว)
It’s getting pretty late and you haven’t checked on me all day
(อิทซ เกดดดิ้ง พรีททิ เลท แอ็นด ยู แฮฟเวน เช็ค ออน มี ออล เด)
When I called you didn’t answer
(ฮเว็น นาย คอล ยู ดิ๊นอิน อานเซอะ)
Now I’m feeling like you’re ignoring me
(เนา แอม ฟีลอิง ไลค ยัวร์ เอ๊กนอลิงค์มี)

I wish that you were home
(ไอ วิฌ แดท ยู เวอ โฮม)
holding me, tight in your arms
(โฮลดิง มี , ไทท อิน ยุร อาม)
and I wish, I could go back
(แอ็นด ดาย วิฌ , ไอ เคิด โก แบ็ค)
To the day before we met and skip my regret
(ทู เดอะ เด บิโฟ วี เม็ท แอ็นด ซคิพ มาย ริกเรท)

Chorus
(โครัซ)
I wish I wasn’t in love with you
(ไอ วิฌ ไอ วอสซึ้น อิน ลัฝ วิฑ ยู)
so you couldn’t hurt me
(โซ ยู คูดซึ่น เฮิท มี)
It just ain’t fair the way you treat me
(อิท จัซท เอน แฟ เดอะ เว ยู ทรีท มี)
No you don’t deserve me
(โน ยู ด้อนท์ ดิเสิฝ มี)
Wasted my time thinking ’bout you and you ain’t never gone change
(ว็อซท มาย ไทม ติ้งกิง เบาท ยู แอ็นด ยู เอน เนฝเออะ กอน เชนจ)
I wish I wasn’t in love with you
(ไอ วิฌ ไอ วอสซึ้น อิน ลัฝ วิฑ ยู)
so I wouldn’t feel this way
(โซ ไอ วูดดึ่น ฟีล ดีซ เว)

When you touch me my heart melts
(ฮเว็น ยู ทั๊ช มี มาย ฮาท เม็ลท)
and everything you did wrong I forgive
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ดิด ร็อง ไอ เฟาะกีฝ)
so you play me and take advantage
(โซ ยู พเล มี แอ็นด เทค แอ็ดฝานทิจ)
of the love that I feel for you
(อ็อฝ เดอะ ลัฝ แดท ไอ ฟีล ฟอ ยู)
Why you wanna hurt me so bad
(ฮไว ยู วอนนา เฮิท มี โซ แบ็ด)
I believed in you that’s why I’m so mad
(ไอ บิลีฝ อิน ยู แด๊ท ฮไว แอม โซ แม็ด)
now I’m drowning in disappointment, and its hard for me to even look at you
(เนา แอม ดเรานอิง อิน ดิแซ็พพอยนทเม็นท , แอ็นด อิทซ ฮาด ฟอ มี ทู อีเฝ็น ลุค แกท ยู)

I wish that you were home oh yes I do
(ไอ วิฌ แดท ยู เวอ โฮม โอ เย็ซ ซาย ดู)
Holding me tight in your arms ooh baby
(โฮลดิง มี ไทท อิน ยุร อาม อู้ เบบิ)
and I wish I could go back
(แอ็นด ดาย วิฌ ไอ เคิด โก แบ็ค)
To the day before we met and skip my regret
(ทู เดอะ เด บิโฟ วี เม็ท แอ็นด ซคิพ มาย ริกเรท)
I wish I wasn’t in love with you
(ไอ วิฌ ไอ วอสซึ้น อิน ลัฝ วิฑ ยู)
so you couldn’t hurt me- I don’t wanna hurt no more
(โซ ยู คูดซึ่น เฮิท มี ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮิท โน โม)
It just ain’t fair the way you treat me
(อิท จัซท เอน แฟ เดอะ เว ยู ทรีท มี)
No you don’t deserve me
(โน ยู ด้อนท์ ดิเสิฝ มี)
Wasted my time thinking ’bout you and you ain’t never gone change
(ว็อซท มาย ไทม ติ้งกิง เบาท ยู แอ็นด ยู เอน เนฝเออะ กอน เชนจ)
I wish I wasn’t in love with you
(ไอ วิฌ ไอ วอสซึ้น อิน ลัฝ วิฑ ยู)
so I wouldn’t feel this way
(โซ ไอ วูดดึ่น ฟีล ดีซ เว)

Bridge
(บริจ)
Said you care about me, but from what I see
(เซ็ด ยู แค อะเบาท มี , บัท ฟร็อม ฮว็อท ไอ ซี)
I ain’t feeling that, so I disagree
(ไอ เอน ฟีลอิง แดท , โซ ไอ ดิซักริ)
gave you all my love and understanding and you treated me like your enemy
(เกฝ ยู ออล มาย ลัฝ แอ็นด อันเดิซแทนดิง แอ็นด ยู ทีอี มี ไลค ยุร เอนอิมิ)
so leave me alone, don’t want nothing from you
(โซ ลีฝ มี อะโลน , ด้อนท์ ว็อนท นัธอิง ฟร็อม ยู)
just go back where you came from this house is no longer your home
(จัซท โก แบ็ค ฮแว ยู เคม ฟร็อม ดีซ เฮาซ อีส โน ลองเงอ ยุร โฮม)
you you are not welcome no no no more nooooo nooooo
(ยู ยู อาร์ น็อท เวลคัม โน โน โน โม โน โน)

Chorus repeat 2x
(โครัซ [ ริพีท 2x ])

I hear you knocking at my door again
(ไอ เฮีย ยู นอคกิง แอ็ท มาย โด อะเกน)
I’m wondering should I let you in
(แอม วันเดอะริง เชิด ดาย เล็ท ยู อิน)
I open up the door and see the flowers for me so beautiful in your hands
(ไอ โอเพ็น อัพ เดอะ โด แอ็นด ซี เดอะ ฟเลาเออะ ฟอ มี โซ บยูทิฟุล อิน ยุร แฮ็นด)
You start begging me to take you back,
(ยู ซทาท เบกกิง มี ทู เทค ยู แบ็ค ,)
I’ve always been a s*cker for romance
(แอฝ ออลเว บีน อะ เอส *cker ฟอ โระแมนซ)
and before you know it I can see, you’re all over me
(แอ็นด บิโฟ ยู โน อิท ไอ แค็น ซี , ยัวร์ ออล โอเฝอะ มี)
oh no here I go again
(โอ โน เฮียร ไอ โก อะเกน)

I wish I wasn’t in love with you so you couldn’t hurt me
(ไอ วิฌ ไอ วอสซึ้น อิน ลัฝ วิฑ ยู โซ ยู คูดซึ่น เฮิท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wish I Wasn’t คำอ่านไทย Heather Headly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น