เนื้อเพลง Makin’ out คำอ่านไทย Mark Owen

I’ll be the one who brings you coffee when you can’t get up
(อิล บี ดิ วัน ฮู บริง ยู คอฟฟิ ฮเว็น ยู แค็นท เก็ท อัพ)
I’ll be the one who turns the light out when you go to sleep
(อิล บี ดิ วัน ฮู เทิน เดอะ ไลท เอ้า ฮเว็น ยู โก ทู ซลีพ)
I’ll be the one who turns your stomach into something else and you say
(อิล บี ดิ วัน ฮู เทิน ยุร ซทัมแอ็ค อีนทุ ซัมติง เอ็ลซ แอ็นด ยู เซ)
Shut up, shut up, every time I say
(ฌัท อัพ , ฌัท อัพ , เอฝริ ไทม ไอ เซ)

I’ll be the one who takes your coat off, one to take the blame
(อิล บี ดิ วัน ฮู เทค ยุร โคท ออฟฟ , วัน ทู เทค เดอะ บเลม)
I’ll be the one you call your lover, every now and then
(อิล บี ดิ วัน ยู คอล ยุร ลัฝเออะ , เอฝริ เนา แอ็นด เด็น)
You’ll be the one who keeps me sober, one to keep me sane and you say
(โยว บี ดิ วัน ฮู คีพ มี โซเบอะ , วัน ทู คีพ มี เซน แอ็นด ยู เซ)
Shut up, shut up, every time I say it
(ฌัท อัพ , ฌัท อัพ , เอฝริ ไทม ไอ เซ อิท)

And I’d cut my fingers to the bone,
(แอ็นด อาย คัท มาย ฟีงเกอะ ทู เดอะ บอน ,)
And I’d split my sides in for you
(แอ็นด อาย ซพลิท มาย ไซด ซิน ฟอ ยู)

Tonight, we throw ourselves away
(ทุไนท , วี ธโร เอารเซลฝส อะเว)
And we make it every time
(แอ็นด วี เมค อิท เอฝริ ไทม)
When I thought I was ok
(ฮเว็น นาย ธอท ไอ วอส โอเค)
You said I was alright
(ยู เซ็ด ดาย วอส ออลไร๊ท)
As the night comes crashing down
(แอ็ส เดอะ ไนท คัม แคร๊ชชิง เดาน)
We catch ourselves a line
(วี แค็ช เอารเซลฝส ซา ไลน)
Yeah we’re only makin’ out
(เย่ เวีย โอ๊นลี่ เมกิน เอ้า)
If we make it out alright
(อิฟ วี เมค อิท เอ้า ออลไร๊ท)

I’ll be the one who stands beside you in the photograph
(อิล บี ดิ วัน ฮู ซแท็นด บิไซด ยู อิน เดอะ โฟโทะกราฟ)
I’ll be the one that’s in your water when you want me there
(อิล บี ดิ วัน แด๊ท ซิน ยุร วอเทอะ ฮเว็น ยู ว็อนท มี แดร์)
I’ll be the one you’re falling over every time you laugh and you say
(อิล บี ดิ วัน ยัวร์ ฟ๊อลิง โอเฝอะ เอฝริ ไทม ยู ลาฟ แอ็นด ยู เซ)
Shut up, shut up, every time I say
(ฌัท อัพ , ฌัท อัพ , เอฝริ ไทม ไอ เซ)

I’ll be the one who keeps you guessing, who swears a lot
(อิล บี ดิ วัน ฮู คีพ ยู เกรสซิง , ฮู ซแว ซา ล็อท)
I’ll be the one that let your colour in the white wash
(อิล บี ดิ วัน แดท เล็ท ยุร คัลเออะ อิน เดอะ ฮไวท ว็อฌ)
You’ll be the one that knocks the man out I was beating up and you say
(โยว บี ดิ วัน แดท น็อค เดอะ แม็น เอ้า ไอ วอส บืดิงสฺ อัพ แอ็นด ยู เซ)
Shut up, shut up, every time I say it
(ฌัท อัพ , ฌัท อัพ , เอฝริ ไทม ไอ เซ อิท)

And you cut my face, I told you so
(แอ็นด ยู คัท มาย เฟซ , ไอ โทลด ยู โซ)
I’d tear my eyes out for you
(อาย เทีย มาย ไอ เอ้า ฟอ ยู)

Tonight, we throw ourselves away
(ทุไนท , วี ธโร เอารเซลฝส อะเว)
And we make it every time
(แอ็นด วี เมค อิท เอฝริ ไทม)
When I thought I was ok
(ฮเว็น นาย ธอท ไอ วอส โอเค)
You said I was alright
(ยู เซ็ด ดาย วอส ออลไร๊ท)
As the night comes crashing down
(แอ็ส เดอะ ไนท คัม แคร๊ชชิง เดาน)
We catch ourselves a line
(วี แค็ช เอารเซลฝส ซา ไลน)
Yeah we’re only makin’ out
(เย่ เวีย โอ๊นลี่ เมกิน เอ้า)
If we make it out alright
(อิฟ วี เมค อิท เอ้า ออลไร๊ท)

And I’d cut my fingers to the bone,
(แอ็นด อาย คัท มาย ฟีงเกอะ ทู เดอะ บอน ,)
And I’d split my sides in for you
(แอ็นด อาย ซพลิท มาย ไซด ซิน ฟอ ยู)

Tonight, we throw ourselves away
(ทุไนท , วี ธโร เอารเซลฝส อะเว)
And we make it every time
(แอ็นด วี เมค อิท เอฝริ ไทม)
When I thought I was ok
(ฮเว็น นาย ธอท ไอ วอส โอเค)
You said I was alright
(ยู เซ็ด ดาย วอส ออลไร๊ท)
As the night comes crashing down
(แอ็ส เดอะ ไนท คัม แคร๊ชชิง เดาน)
We catch ourselves a line
(วี แค็ช เอารเซลฝส ซา ไลน)
Yeah we’re only makin’ out
(เย่ เวีย โอ๊นลี่ เมกิน เอ้า)
If we make it out all right
(อิฟ วี เมค อิท เอ้า ดอร์ ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Makin’ out คำอ่านไทย Mark Owen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น