เนื้อเพลง White Room คำอ่านไทย Cream

Ah, Ah, Ah, Ah
(อา , อา , อา , อา)
Ah, Ah, Ah, Ah, Ah
(อา , อา , อา , อา , อา)

In the white room with black curtains near the station.
(อิน เดอะ ฮไวท รุม วิฑ บแล็ค เคอทิน เนีย เดอะ ซเทฌัน)
Black-roof country, no gold pavements, tired starlings.
(บแล็ค รูฟ คันทริ , โน โกลด เพฝเมนท , ไทร ซทาลิง)
Silver horses run down moonbeams in your dark eyes.
(ซีลเฝอะ ฮอซ รัน เดาน มูนบีมสฺ ซิน ยุร ดาค ไอ)
Dawnlight smiles on you leaving, my contentment.
(Dawnlight ซไมล ออน ยู ลีฝอิงส , มาย ค็อนเทนทเม็นท)

And I’ll wait in this place where the sun never shines
(แอ็นด อิล เวท อิน ดีซ พเลซ ฮแว เดอะ ซัน เนฝเออะ ไฌน)
Wait in this place where the shadows run from themselves.
(เวท อิน ดีซ พเลซ ฮแว เดอะ แฌดโอ รัน ฟร็อม เฑ็มเซลฝส)
You said no strings could secure you at the station.
(ยู เซ็ด โน ซทริง เคิด ซิคยูร ยู แอ็ท เดอะ ซเทฌัน)
Platform ticket, restless diesels, goodbye windows.
(พแลทฟอม ทีคเคท , เรซทเล็ซ ดีเส็ล , กู๊ดบาย วีนโด)
I walked into such a sad time at the station.
(ไอ วอค อีนทุ ซัช อะ แซ็ด ไทม แอ็ท เดอะ ซเทฌัน)
As I walked out, felt my own needs just beginning.
(แอ็ส ซาย วอค เอ้า , เฟ็ลท มาย โอน นีด จัซท บีกีนนิง)
And I’ll wait in the queue when the trains come back;
(แอ็นด อิล เวท อิน เดอะ คยู ฮเว็น เดอะ ทเรน คัม แบ็ค 😉
Lie with you where the shadows run from themselves.
(ไล วิฑ ยู ฮแว เดอะ แฌดโอ รัน ฟร็อม เฑ็มเซลฝส)

Ah, Ah, Ah, Ah
(อา , อา , อา , อา)
Ah, Ah, Ah, Ah, Ah
(อา , อา , อา , อา , อา)

At the party she was kindness in the hard crowd.
(แอ็ท เดอะ พาทิ ชี วอส ไคนดเน็ซ ซิน เดอะ ฮาด คเราด)
Consolation for the old wound now forgotten.
(ค็อนโซะเลฌัน ฟอ ดิ โอลด วูนด เนา ฟอร์กอทเดน)
Yellow tigers crouched in jungles in her dark eyes.
(เยลโล ไทเกอะ คเราช อิน จั๊งเกิ้ล ซิน เฮอ ดาค ไอ)
She’s just dressing, goodbye windows, tired starlings.
(ชี จัซท ดเรซซิง , กู๊ดบาย วีนโด , ไทร ซทาลิง)

I’ll sleep in this place with the lonely crowd.
(อิล ซลีพ อิน ดีซ พเลซ วิฑ เดอะ โลนลิ คเราด)
Lie in the dark where the shadows run from themselves.
(ไล อิน เดอะ ดาค ฮแว เดอะ แฌดโอ รัน ฟร็อม เฑ็มเซลฝส)

Ah, Ah, Ah, Ah
(อา , อา , อา , อา)
Ah, Ah, Ah, Ah, Ah
(อา , อา , อา , อา , อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง White Room คำอ่านไทย Cream

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น