เนื้อเพลง U.G.L.Y คำอ่านไทย Daphne And Celeste

C – Ok I’m A Cheerleader Now
(ซี โอเค แอม มา Cheerleader เนา)
Chorus
(โครัซ)
D And C – U G L Y
(ดี แอ็นด ซี ยู จี แอล วาย)
You Ain’t Got No Alibi You Ugly
(ยู เอน ก็อท โน แอลอิไบ ยู อักลิ)
Eh Hey You Ugly X4
(เอ เฮ ยู อักลิ X4)

C – I Saw You Walking Down The Street Just The Other Day
(ซี ไอ ซอ ยู วอคกิง เดาน เดอะ ซทรีท จัซท ดิ อัฑเออะ เด)
C – I Didn’t See Your Damage From That Far Away
(ซี ไอ ดิ๊นอิน ซี ยุร แดมอิจ ฟร็อม แดท ฟา อะเว)
C – I Should Have Got A Clue When The Kids Started Screaming
(ซี ไอ เชิด แฮ็ฝ ก็อท ดา คลู ฮเว็น เดอะ คิด ซทาท ซครีมอิง)
C – You Walked Up To Me With Your Buck Teeth A Gleaming
(ซี ยู วอค อัพ ทู มี วิฑ ยุร บัค ทีท อะ กรีมมิง)
C – Your Hair Was All Frizzy And Your Face Was A Mess
(ซี ยุร แฮ วอส ซอร์ ฟรีสสิ แอ็นด ยุร เฟซ วอส ซา เมซ)
C – I Thought It Was A Sack But It’s Your Favourite Dress
(ซี ไอ ธอท ดิธ วอส ซา แซ็ค บัท อิทซ ยุร เฟเฝอะริท ดเรซ)
C – You Hurt The Trees Feelings And The Birds All Flew
(ซี ยู เฮิท เดอะ ทรี ฟีลอิง แซน เดอะ เบิด ซอร์ ฟลู)
C – I Don’t Mean To Insult You
(ซี ไอ ด้อนท์ มีน ทู อีนซัลท ยู)
C – Oh Wait Yes I Do
(ซี โอ เวท เย็ซ ซาย ดู)

D – Your Teeth Are Yellow They’re Covered In Mould
(ดี ยุร ทีท อาร์ เยลโล เดรว คัฝเออะ อิน โมลด)
D – You’re Only Fourteen You Look A Hundred Years Old
(ดี ยัวร์ โอ๊นลี่ โฟทีน ยู ลุค กา ฮันดเร็ด เยีย โอลด)
C – When Looks Were Handed Out You Were Last In Line
(ซี ฮเว็น ลุค เวอ แฮ็นด เอ้า ยู เวอ ลาซท อิน ไลน)
C – Your Face Looks Like Where The Sun Don’t Shine
(ซี ยุร เฟซ ลุค ไลค ฮแว เดอะ ซัน ด้อนท์ ไฌน)
D – Did You Fall Off A Building And Land On Your Head
(ดี ดิด ยู ฟอล ออฟฟ อะ บีลดิง แอ็นด แล็นด ออน ยุร เฮ็ด)
D – Or Did A Truck Run Over Your Face Instead
(ดี ออ ดิด อะ ทรัค รัน โอเฝอะ ยุร เฟซ อินซเทด)
C – There Ain’t No Pill Cos You Ain’t Ill
(ซี แดร์ เอน โน พิล คอซ ยู เอน อิล)

D And C – You’re Ugly
(ดี แอ็นด ซี ยัวร์ อักลิ)
D And C – U G L Y You Ain’t Got No Alibi You Ugly Eh Hey You Ugly X2
(ดี แอ็นด ซี ยู จี แอล วาย ยู เอน ก็อท โน แอลอิไบ ยู อักลิ เอ เฮ ยู อักลิ X2)
D – What You Really Need Is To Wear A Mask
(ดี ฮว็อท ยู ริแอ็ลลิ นีด อีส ทู แว รา มาซค)
D – And Book That Plastic Surgeon Fast Girl
(ดี แอ็นด เบิค แดท พแลซทิค เซอจัน ฟัซท เกิล)
C – You’re Scary You’re Hairy I Heard About You
(ซี ยัวร์ สเกลี่ ยัวร์ แฮริ ไอ เฮิด อะเบาท ยู)
C – You’re The Main Attraction At The City Zoo
(ซี ยัวร์ เดอะ เมน แอ็ทแรคฌัน แอ็ท เดอะ ซีทอิ สู)
D – You’re So Fat And Ugly With A Belly Full Of Flab
(ดี ยัวร์ โซ แฟ็ท แอ็นด อักลิ วิฑ อะ เบลลิ ฟูล อ็อฝ Flab)
D – When You Wear A Yellow Coat People Shout Out Cab
(ดี ฮเว็น ยู แว รา เยลโล โคท พี๊เพิ่ล เฌาท เอ้า แค็บ)
C – So Funny
(ซี โซ ฟันนิ)

D – You Got Eyes Like A Pig And Your Nose Is Big
(ดี ยู ก็อท ไอ ไลค เก พิก แอ็นด ยุร โนส อีส บิก)
D – And With Hair Like That You Should Be Wearing A Wig
(ดี แอ็นด วิฑ แฮ ไลค แดท ยู เชิด บี เวียริง อะ วิก)
C – Uncle Fester Remember Him I Never Knew That You Had A Twin
(ซี อั๊งเคิ่ล เฟซเทอะ ริเมมเบอะ ฮิม ไอ เนฝเออะ นยู แดท ยู แฮ็ด อะ ทวิน)
D – You Can’t Disguise Your Googly Eyes
(ดี ยู แค็นท ดิซไกส ยุร Googly ไอ)
D – In The Miss Ugly Pageant You Win First Prize
(ดี อิน เดอะ มิซ อักลิ แพจเอ็นท ยู วิน เฟิซท พไรส)
C – Yo Mama Says You Ugly
(ซี โย มามะ เซ ยู อักลิ)
D And C – You Ugly
(ดี แอ็นด ซี ยู อักลิ)
D And C – U G L Y You Ain’t Got No Alibi You Ugly Eh Hey You Ugly X2
(ดี แอ็นด ซี ยู จี แอล วาย ยู เอน ก็อท โน แอลอิไบ ยู อักลิ เอ เฮ ยู อักลิ X2)
D – Get Busy X9
(ดี เก็ท บีสอิ X9)
C – Yo Mama Says Your Ugly
(ซี โย มามะ เซ ยุร อักลิ)
D – Get Busy
(ดี เก็ท บีสอิ)
C – Yo Mama Says Your Ugly
(ซี โย มามะ เซ ยุร อักลิ)
D – Get Busy
(ดี เก็ท บีสอิ)
C – Yo Mama Says Your Ugly
(ซี โย มามะ เซ ยุร อักลิ)
D – Get Busy
(ดี เก็ท บีสอิ)
D And C – Your Ugly
(ดี แอ็นด ซี ยุร อักลิ)

D And C – U U U U
(ดี แอ็นด ซี ยู ยู ยู ยู)
D – Now I Feel Like Blondie
(ดี เนา ไอ ฟีล ไลค Blondie)
D And C – U G L Y You Ain’t Got No Alibi You Ugly Eh Hey You Ugly X2
(ดี แอ็นด ซี ยู จี แอล วาย ยู เอน ก็อท โน แอลอิไบ ยู อักลิ เอ เฮ ยู อักลิ X2)

D – Quasimodo
(ดี Quasimodo)
C – Camel Breath
(ซี แคมเอ็ม บเร็ธ)
D – Squarehead
(ดี Squarehead)
D And C – Ugly
(ดี แอ็นด ซี อักลิ)

C – Chicken Legs
(ซี ชีคเค็น เล็ก)
D – Pig Face
(ดี พิก เฟซ)
C – Chin Like Bubba
(ซี ชิน ไลค Bubba)
D And C – Ugly
(ดี แอ็นด ซี อักลิ)

D – Fish Lips
(ดี ฟิฌ ลิพ)
C – Toad Licker
(ซี โทด Licker)
D – Poindexter
(ดี Poindexter)
D And C – Ugly
(ดี แอ็นด ซี อักลิ)

C – Spaghetti Arms
(ซี ซพะเกททิ อาม)
D – Limp B*tt
(ดี ลิมพ บี *tt)
D And C – Freak Show Ugly
(ดี แอ็นด ซี ฟรีค โฌ อักลิ)

D And C – U G L Y You Ain’t Got No Alibi You Ugly Eh Hey You Ugly X1
(ดี แอ็นด ซี ยู จี แอล วาย ยู เอน ก็อท โน แอลอิไบ ยู อักลิ เอ เฮ ยู อักลิ X1)

D And C – U G L Y
(ดี แอ็นด ซี ยู จี แอล วาย)
C – You Could Make An Onion Cry
(ซี ยู เคิด เมค แอน อั๊นยั่น คไร)

D And C – U G L Y
(ดี แอ็นด ซี ยู จี แอล วาย)
D – Like An Alien Chased By The F B I
(ดี ไลค แอน เอลเย็น เชซ ไบ เดอะ เอฟ บี ไอ)

D And C – U G L Y X6
(ดี แอ็นด ซี ยู จี แอล วาย X6)
U G L Y You Ain’t Got No Alibi You Ugly
(ยู จี แอล วาย ยู เอน ก็อท โน แอลอิไบ ยู อักลิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U.G.L.Y คำอ่านไทย Daphne And Celeste

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น