เนื้อเพลง I Believe in Love คำอ่านไทย Kenny Loggins

I see faces!
(ไอ ซี เฟซ !)
Coverin’ an empty ‘I’
(โคเว่อร์ริน แอน เอมทิ ไอ)
Empty spaces
(เอมทิ ซเพซ)
Where there used to be a soul inside
(ฮแว แดร์ ยูซ ทู บี อะ โซล อีนไซด)

Nothin’ and no one ever gets to them
(นอทติน แอ็นด โน วัน เอฝเออะ เก็ท ทู เฑ็ม)
Seems the wind could blow right through them
(ซีม เดอะ วินด เคิด บโล ไรท ธรู เฑ็ม)
Believin’ in gods that never knew them
(บีลิฝวิน อิน ก็อด แดท เนฝเออะ นยู เฑ็ม)
I believe in love
(ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ)

I believe in love, I do!
(ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ , ไอ ดู !)
I believe I’m feelin’ good
(ไอ บิลีฝ แอม ฟีลิน เกิด)
I’m feeling love!
(แอม ฟีลอิง ลัฝ !)
feeling love is feeling good
([ ฟีลอิง ลัฝ อีส ฟีลอิง เกิด ])
I believe in love
(ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ)
Feeling love is feeling good!
(ฟีลอิง ลัฝ อีส ฟีลอิง เกิด !)

Worry!
(เวอริ !)
Climbin’ up your money tree
(แคลมบิน อัพ ยุร มันอิ ทรี)
You’ve got to hide it
(ยู๊ฟ ก็อท ทู ไฮด อิท)
Monkey do what the monkey see
(มังคิ ดู ฮว็อท เดอะ มังคิ ซี)

You’re on a one-way street and you’re speedin’
(ยัวร์ ออน อะ วัน เว ซทรีท แอ็นด ยัวร์ speedin)
Missin’ the signs you should be readin’
(มิซซิน เดอะ ไซน ยู เชิด บี readin)
That’s the things you’ll later be needin’
(แด๊ท เดอะ ธิง โยว เลทเออะ บี นีดิน)
I believe in love
(ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ)

I believe it, nobody sold me
(ไอ บิลีฝ อิท , โนบอดี้ โซลด มี)
Always knew it, nobody told me
(ออลเว นยู อิท , โนบอดี้ โทลด มี)
I believe in someone to hold me
(ไอ บิลีฝ อิน ซัมวัน ทู โฮลด มี)
I believe in love
(ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ)

I believe in love, I do!
(ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ , ไอ ดู !)
I believe I’m feelin’ good
(ไอ บิลีฝ แอม ฟีลิน เกิด)
I’m feeling love!
(แอม ฟีลอิง ลัฝ !)
feeling love is feeling good
([ ฟีลอิง ลัฝ อีส ฟีลอิง เกิด ])
feeling love is feeling good, I believe in love
([ ฟีลอิง ลัฝ อีส ฟีลอิง เกิด , ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ ])
feeling love is feeling good
([ ฟีลอิง ลัฝ อีส ฟีลอิง เกิด ])
I believe in love
(ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ)
feeling love is feeling good, I believe in love
([ ฟีลอิง ลัฝ อีส ฟีลอิง เกิด , ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ ])
Feeling love is feeling good!
(ฟีลอิง ลัฝ อีส ฟีลอิง เกิด !)
I believe in love
([ ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ ])
Feeling love is feeling good!
(ฟีลอิง ลัฝ อีส ฟีลอิง เกิด !)
I believe in love
([ ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ ])

Oh, never be lonely!
(โอ , เนฝเออะ บี โลนลิ !)
Sleepin’ in an empty bed
(สลีฟปิน อิน แอน เอมทิ เบ็ด)
Shouldn’t feel it, just a place to rest my head
(ชูดดึ่น ฟีล อิท , จัซท ดา พเลซ ทู เร็ซท มาย เฮ็ด)

But I don’t want to find myself one day
(บัท ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไฟนด ไมเซลฟ วัน เด)
Wakin’ up and lookin’ at Monday
(เวคกิน อัพ แอ็นด ลุคกิน แอ็ท มันดิ)
With some ‘whats-her-name’ left from Sunday
(วิฑ ซัม ฮว็อท เฮอ เนม เล็ฟท ฟร็อม ซันดิ)
I believe in love
(ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ)

I believe it, nobody sold me
(ไอ บิลีฝ อิท , โนบอดี้ โซลด มี)
Always knew it, nobody told me
(ออลเว นยู อิท , โนบอดี้ โทลด มี)
I believe in someone to hold me
(ไอ บิลีฝ อิน ซัมวัน ทู โฮลด มี)
I believe in love
(ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ)

I believe in love, I do!
(ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ , ไอ ดู !)
I believe I’m feelin’ good
(ไอ บิลีฝ แอม ฟีลิน เกิด)
Everybody should!
(เอวี่บอดี้ เชิด !)
I believe I’m feelin’ good
(ไอ บิลีฝ แอม ฟีลิน เกิด)
Believe in it
(บิลีฝ อิน หนิด)
Believe in, love!
(บิลีฝ อิน , ลัฝ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Believe in Love คำอ่านไทย Kenny Loggins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น