เนื้อเพลง When I Need You คำอ่านไทย Rod Stewart

When I need you
(ฮเว็น นาย นีด ยู)
I just close my eyes and I’m with you
(ไอ จัซท คโลส มาย ไอ แซน แอม วิฑ ยู)
And all that I so want to give you
(แอ็นด ออล แดท ไอ โซ ว็อนท ทู กิฝ ยู)
it’s only a heart beat away
(อิทซ โอ๊นลี่ อะ ฮาท บีท อะเว)

When I need love
(ฮเว็น นาย นีด ลัฝ)
I hold out my hand and I touch love
(ไอ โฮลด เอ้า มาย แฮ็นด แอ็นด ดาย ทั๊ช ลัฝ)
I never knew there was so much love
(ไอ เนฝเออะ นยู แดร์ วอส โซ มัช ลัฝ)
keeping me warm night and day
(คีพอิง มี วอม ไนท แอ็นด เด)

Miles and miles of empty space in between us
(ไมล แซน ไมล อ็อฝ เอมทิ ซเพซ อิน บีทวิน อัซ)
A telephone can’t take the place of your smile
(อะ เทลอิโฟน แค็นท เทค เดอะ พเลซ อ็อฝ ยุร ซไมล)
But you know I won’t be traveling forever
(บัท ยู โน ไอ ว็อนท บี แทฝเวอลิงค์ เฟาะเรฝเออะ)
It’s cold out but hold out and do like I do
(อิทซ โคลด เอ้า บัท โฮลด เอ้า แอ็นด ดู ไลค ไก ดู)

When I need you
(ฮเว็น นาย นีด ยู)
I just close my eyes and I’m with you
(ไอ จัซท คโลส มาย ไอ แซน แอม วิฑ ยู)
And all that I so want to give you baby
(แอ็นด ออล แดท ไอ โซ ว็อนท ทู กิฝ ยู เบบิ)
it’s only a heart beat away
(อิทซ โอ๊นลี่ อะ ฮาท บีท อะเว)

It’s not easy when the road is your driver
(อิทซ น็อท อีสอิ ฮเว็น เดอะ โรด อีส ยุร ดไรฝเออะ)
Honey that’s a heavy load that we bear
(ฮันอิ แด๊ท ซา เฮฝอิ โลด แดท วี แบ)
But you know I won’t be traveling a lifetime
(บัท ยู โน ไอ ว็อนท บี แทฝเวอลิงค์ อะ ไลฟ์ไทม์)
It’s cold out so hold out and do like I do
(อิทซ โคลด เอ้า โซ โฮลด เอ้า แอ็นด ดู ไลค ไก ดู)

When I need you
(ฮเว็น นาย นีด ยู)

When I need love
(ฮเว็น นาย นีด ลัฝ)
I hold out my hands and I touch love
(ไอ โฮลด เอ้า มาย แฮ็นด แซน ดาย ทั๊ช ลัฝ)
I never knew there was so much love
(ไอ เนฝเออะ นยู แดร์ วอส โซ มัช ลัฝ)
keeping me warm night and day
(คีพอิง มี วอม ไนท แอ็นด เด)

When I need you
(ฮเว็น นาย นีด ยู)
I close my eyes
(ไอ คโลส มาย ไอ)
I hold out my hand and I’ve got you darlin’
(ไอ โฮลด เอ้า มาย แฮ็นด แอ็นด แอฝ ก็อท ยู ดาร์ลิน)
It’s only a heart beat away
(อิทซ โอ๊นลี่ อะ ฮาท บีท อะเว)
Now listen
(เนา ลิ๊สซึ่น)
When I need you darlin’
(ฮเว็น นาย นีด ยู ดาร์ลิน)
I hold you, feel ya
(ไอ โฮลด ยู , ฟีล ยา)
Give it to me baby
(กิฝ อิท ทู มี เบบิ)

And I miss ya baby
(แอ็นด ดาย มิซ ยา เบบิ)
Just close my eyes and I’m with you
(จัซท คโลส มาย ไอ แซน แอม วิฑ ยู)
And I need you tonight
(แอ็นด ดาย นีด ยู ทุไนท)
You know it’s only a heart beat away
(ยู โน อิทซ โอ๊นลี่ อะ ฮาท บีท อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When I Need You คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น