เนื้อเพลง Kissin’ U คำอ่านไทย Miranda Cosgrove

Sparks fly it’s like electricity
(ซพาค ฟไล อิทซ ไลค อิเลคทรีซอิทิ)
I might die when I forget how to breath
(ไอ ไมท ได ฮเว็น นาย เฟาะเกท เฮา ทู บเร็ธ)
You get closer and there’s no where in this world I’d rather be
(ยู เก็ท โคลเซอร์ แอ็นด แดร์ โน ฮแว อิน ดีซ เวิลด อาย ราฑเออะ บี)
Time stops like everything around me is frozen
(ไทม ซท็อพ ไลค เอ๊วี่ติง อะเรานด มี อีส โฟ๊เซน)
And that the night is the thieves
(แอ็นด แดท เดอะ ไนท อีส เดอะ ธีฝ)
Few moments when you open my mind to things I’ve never seen
(ฟยู โมเม็นท ฮเว็น ยู โอเพ็น มาย ไมนด ทู ธิง แอฝ เนฝเออะ ซีน)

Cuz when I’m kissing you my senses come alive
(คัซ ฮเว็น แอม คิสซิงยู มาย เซ็นซ คัม อะไลฝ)
Almost like the puzzle piece I’ve been trying to find
(ออลโมซท ไลค เดอะ พั๊ซเซิ่ล พีซ แอฝ บีน ทไรอิง ทู ไฟนด)
Falls right into place you’re all that it takes
(ฟอล ไรท อีนทุ พเลซ ยัวร์ ออล แดท ดิธ เทค)
My doubts fade away when I’m kissing you
(มาย เดาท เฝด อะเว ฮเว็น แอม คิสซิงยู)
When I’m kissing you it all starts making sense
(ฮเว็น แอม คิสซิงยู อิท ดอร์ ซทาท เมคอิง เซ็นซ)
And all the questions I’ve been asking in my head
(แอ็นด ออล เดอะ คเวซชัน แอฝ บีน อาคกิ้ง อิน มาย เฮ็ด)
Like are you the one should I really trust
(ไลค อาร์ ยู ดิ วัน เชิด ดาย ริแอ็ลลิ ทรัซท)
Crystal clear it becomes when I’m kissing you
(ครีซแท็ล คเลีย อิท บิคัม ฮเว็น แอม คิสซิงยู)

Past loves they never got really far
(พาซท ลัฝ เด เนฝเออะ ก็อท ริแอ็ลลิ ฟา)
Walls of pictures I’ve got in my heart
(วอล อ็อฝ พีคเชอะ แอฝ ก็อท อิน มาย ฮาท)
And I promise I wouldn’t do this
(แอ็นด ดาย พรอมอิซ ไอ วูดดึ่น ดู ดีซ)
Till I knew it was right for me
(ทิล ไอ นยู อิท วอส ไรท ฟอ มี)
But no one no guy that I met before
(บัท โน วัน โน ไก แดท ไอ เม็ท บิโฟ)
Could make me make me feel so right and secure
(เคิด เมค มี [ เมค มี ] ฟีล โซ ไรท แอ็นด ซิคยูร)
And have you noticed I loose my focus
(แอ็นด แฮ็ฝ ยู โนทิซ ดาย ลูซ มาย โฟ๊คัส)
And the world around me disappears
(แอ็นด เดอะ เวิลด อะเรานด มี ดิแซ็พเพีย)

Cuz when I’m kissing you my senses come alive
(คัซ ฮเว็น แอม คิสซิงยู มาย เซ็นซ คัม อะไลฝ)
Almost like the puzzle piece I’ve been trying to find
(ออลโมซท ไลค เดอะ พั๊ซเซิ่ล พีซ แอฝ บีน ทไรอิง ทู ไฟนด)
Falls right into place you’re all that it takes
(ฟอล ไรท อีนทุ พเลซ ยัวร์ ออล แดท ดิธ เทค)
My doubts fade away when I’m kissing you
(มาย เดาท เฝด อะเว ฮเว็น แอม คิสซิงยู)
When I’m kissing you it all starts making sense
(ฮเว็น แอม คิสซิงยู อิท ดอร์ ซทาท เมคอิง เซ็นซ)
And all the questions I’ve been asking in my head
(แอ็นด ออล เดอะ คเวซชัน แอฝ บีน อาคกิ้ง อิน มาย เฮ็ด)
Like are you the one should I really trust
(ไลค อาร์ ยู ดิ วัน เชิด ดาย ริแอ็ลลิ ทรัซท)
Crystal clear it becomes when I’m kissing you
(ครีซแท็ล คเลีย อิท บิคัม ฮเว็น แอม คิสซิงยู)

I’ve never felt nothing like this
(แอฝ เนฝเออะ เฟ็ลท นัธอิง ไลค ดีซ)
You’re making me open up
(ยัวร์ เมคอิง มี โอเพ็น อัพ)
No point in even trying to fight this
(โน พอยนท อิน อีเฝ็น ทไรอิง ทู ไฟท ดีซ)
It kinda feels like it’s love
(อิท กินดา ฟีล ไลค อิทซ ลัฝ)

Cuz when I’m kissing you my senses come alive Come alive
(คัซ ฮเว็น แอม คิสซิงยู มาย เซ็นซ คัม อะไลฝ [ คัม อะไลฝ ])
Almost like the puzzle piece I’ve been trying to find
(ออลโมซท ไลค เดอะ พั๊ซเซิ่ล พีซ แอฝ บีน ทไรอิง ทู ไฟนด)
Falls right into place you’re all that it takes
(ฟอล ไรท อีนทุ พเลซ ยัวร์ ออล แดท ดิธ เทค)
My doubts fade away when I’m kissing you
(มาย เดาท เฝด อะเว ฮเว็น แอม คิสซิงยู)
When I’m kissing you it all starts making sense All starts making sense
(ฮเว็น แอม คิสซิงยู อิท ดอร์ ซทาท เมคอิง เซ็นซ [ ออล ซทาท เมคอิง เซ็นซ ])
And all the questions I’ve been asking in my head
(แอ็นด ออล เดอะ คเวซชัน แอฝ บีน อาคกิ้ง อิน มาย เฮ็ด)
Like are you the one should I really trust Should I really trust
(ไลค อาร์ ยู ดิ วัน เชิด ดาย ริแอ็ลลิ ทรัซท [ เชิด ดาย ริแอ็ลลิ ทรัซท ])
How clear it becomes when I’m kissing you
(เฮา คเลีย อิท บิคัม ฮเว็น แอม คิสซิงยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kissin’ U คำอ่านไทย Miranda Cosgrove

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น