เนื้อเพลง Role Model คำอ่านไทย Eminem

Ok I’m Going To Attempt To Drown Myself
(โอเค แอม โกอิ้ง ทู แอ็ทเทมท ทู ดเราน ไมเซลฟ)
You Can Try This At Home
(ยู แค็น ทไร ดีซ แอ็ท โฮม)
You Can Be Just Like Me
(ยู แค็น บี จัซท ไลค มี)

Mic Check One Two We Recordin
(ไมคะ เช็ค วัน ทู วี Recordin)
I’m Cancerous So When I Diss You Wouldn’t Wanna Answer This
(แอม แคนเซอะรัซ โซ ฮเว็น นาย ดิซ ยู วูดดึ่น วอนนา อานเซอะ ดีซ)
If You Responded Back With A Battle Rap You Wrote For Canibus
(อิฟ ยู ริซพอนด แบ็ค วิฑ อะ แบ๊ทเทิ้ล แร็พ ยู โรท ฟอ เคนีบัส)
I Strangled You To Death Then I Choked You Again
(ไอ สแตงเกิล ยู ทู เด็ธ เด็น นาย โชค ยู อะเกน)
Then Break Your F*ckin Legs Till Your Bones Poke Through Your Skin
(เด็น บเรค ยุร เอฟ *ckin เล็ก ทิล ยุร บอน โพค ธรู ยุร ซคิน)
You Beef Wit Me I’ma Even The Score Equally
(ยู บีฟ วิท มี แอมอา อีเฝ็น เดอะ ซโค อีคแว็ลลิ)
Take You On Jerry Springer And Beat Yer Ass Legally
(เทค ยู ออน เจริ สปิงเงอ แอ็นด บีท Yer อาซ ลีแก็ลลิ)
I Get You Blunted Off Of Funny Home Grown
(ไอ เก็ท ยู บลันท ออฟฟ อ็อฝ ฟันนิ โฮม กโรน)
Cause When I Smoke Out I Hit The Trees Harder Than Sonny Bono
(คอส ฮเว็น นาย ซโมค เอ้า ไอ ฮิท เดอะ ทรี อาณ์เดอ แฑ็น ซันนิ Bono)
Ohh No So If I Said I Never Did Drugs
(โอ้ โน โซ อิฟ ฟาย เซ็ด ดาย เนฝเออะ ดิด ดรัก)
That Would Mean I Lie And Get F*cked More Than The President Does
(แดท เวิด มีน นาย ไล แอ็นด เก็ท เอฟ *cked โม แฑ็น เดอะ พเรสอิเด็นท โด)
Hillary Clinton Tried To Slap Me And Call Me A Pervert
(Hillary คินทัน ทไร ทู ซแล็พ มี แอ็นด คอล มี อะ เพอเฝิท)
I Ripped Her F*ckin Tonsils Out And Fed Her Sherbet B*tch
(ไอ ริพ เฮอ เอฟ *ckin ทอนซิล เอ้า แอ็นด เฟ็ด เฮอ เฌอเบ็ท บี *tch)
My Nerves Hurt And Lately I’m On Edge
(มาย เนิฝ เฮิท แอ็นด เลทลิ แอม ออน เอ็จ)
Grabbed Vanilla Ice And Ripped Out His Blonde Dreads F*ck You
(แกรบเบด ฝะนีลละ ไอซ แอ็นด ริพ เอ้า ฮิส บล็อนด ดเร็ด เอฟ *ck ยู)
Every Girl I Ever Went Out Wit Is Goin Lez
(เอฝริ เกิล ไอ เอฝเออะ เว็นท เอ้า วิท อีส โกอิน Lez)
Follow Me And Do Exactly What The Song Says
(ฟอลโล มี แอ็นด ดู เอ็กแสคทลิ ฮว็อท เดอะ ซ็อง เซ)
Smoke Weed Take Pills Drop Outta School Kill People And Drink
(ซโมค วี เทค พิล ดร็อพ เอ๊าตา ซคูล คิล พี๊เพิ่ล แอ็นด ดริงค)
And Jump Behind The Wheel Like It Was Still Legal
(แอ็นด จัมพ บิไฮนด เดอะ ฮวีล ไลค อิท วอส ซทิล ลีแก็ล)
I’m Dumb Enough To Walk In A Store And Steal
(แอม ดัม อินัฟ ทู วอค อิน อะ ซโท แอ็นด ซทีล)
So I’m Dumb Enough To Ask For A Date With Lauryn Hill
(โซ แอม ดัม อินัฟ ทู อาซค ฟอ รา เดท วิฑ โลลีน ฮิล)
Some People Only See That I’m White Ignorin Skill
(ซัม พี๊เพิ่ล โอ๊นลี่ ซี แดท แอม ฮไวท Ignorin ซคิล)
Cause I Stand Out Like A Green Hat With A Orange Bill
(คอส ไอ ซแท็นด เอ้า ไลค เก กรีน แฮ็ท วิฑ อะ ออเร็นจ บิล)
But I Don’t Get Pissed Y’all Don’t Even See Through The Mist
(บัท ไอ ด้อนท์ เก็ท พิซ ยอล ด้อนท์ อีเฝ็น ซี ธรู เดอะ มิซท)
How The F*ck Can I Be White I Don’t Even Exist
(เฮา เดอะ เอฟ *ck แค็น นาย บี ฮไวท ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น เอ็กสีซท)
I Get A Clean Shave Bathe Go To A Rave
(ไอ เก็ท ดา คลีน เฌฟ เบฑ โก ทู อะ เรฝ)
Die From An Overdose And Dig Myself Up Out Of My Grave
(ได ฟร็อม แอน โอเฝอะโดซ แอ็นด ดิก ไมเซลฟ อัพ เอ้า อ็อฝ มาย กแรฝ)
My Middle Finger Won’t Go Down How Do I Wave
(มาย มิ๊ดเดิ้ล ฟีงเกอะ ว็อนท โก เดาน เฮา ดู ไอ เวฝ)
And This Is How I’m Supposed To Teach Kids How To Behave
(แอ็นด ดีซ ซิส เฮา แอม ซัพโพส ทู ทีช คิด เฮา ทู บิเฮฟ)

Now Follow Me And Do Exactly What You See
(เนา ฟอลโล มี แอ็นด ดู เอ็กแสคทลิ ฮว็อท ยู ซี)
Don’t You Wanna Grow Up To Be Just Like Me
(ด้อนท์ ยู วอนนา กโร อัพ ทู บี จัซท ไลค มี)
I Slap Women And Eat Shrooms Then O D
(ไอ ซแล็พ วีมเอิน แอ็นด อีท Shrooms เด็น โอ ดี)
Now Don’t You Wanna Grow Up To Be Just Like Me
(เนา ด้อนท์ ยู วอนนา กโร อัพ ทู บี จัซท ไลค มี)

Me And Marcus Allen Went Over To See Nicole
(มี แอ็นด มาร์เคดซฺ อัลเลน เว็นท โอเฝอะ ทู ซี เนโคว)
When We Heard A Knock At The Door Must Have Been Ron Gold’
(ฮเว็น วี เฮิด อะ น็อค แกท เดอะ โด มัซท แฮ็ฝ บีน รอน โกลด)
Jumped Behind The Door Put The Orgy On Hold
(จัมพ บิไฮนด เดอะ โด พัท ดิ ออจิ ออน โฮลด)
Killed Em Both And Smeared Blood In A White Bronco We Did It
(คิล เอ็ม โบธ แอ็นด ซเมีย บลัด อิน อะ ฮไวท บรองโค วี ดิด ดิท)
My Mind Won’t Work If My Spine Don’t Jerk
(มาย ไมนด ว็อนท เวิค อิฟ มาย ซไพน ด้อนท์ เจิค)
I Slapped Garth Brooks Out Of His Rhinestone Shirt
(ไอ สแลพ กาต บรุค เอ้า อ็อฝ ฮิส Rhinestone เฌิท)
I’m Not A Player Just A Ill Rhyme Sayer
(แอม น็อท ดา เพย์เยอร์ จัซท ดา อิล ไรม Sayer)
That’ll Spray An Aerosol Can Up At The Ozone Layer Psssssssh
(แธดิลซพเร แอน แอโระซ็อล แค็น อัพ แอ็ท ดิ โอโสน เลเออะ Psssssssh)
My Rap Style’s Warped I’m Runnin Out The Morgue
(มาย แร็พ ซไทล วอพ แอม รูนนิน เอ้า เดอะ มอก)
Witcha Dead Grandmother’s Corpse To Throw It On Your Porch
(วิทชา เด็ด แกรนมาเต่อ คอพซ ทู ธโร อิท ออน ยุร โพช)
Jumped In A Chickenhawk Cartoon Wit A Cape On
(จัมพ อิน อะ Chickenhawk คาทูน วิท ดา เคพ ออน)
And Beat Up Foghorn Leghorn With An Acorn
(แอ็นด บีท อัพ Foghorn เลกฮอน วิฑ แอน เอคอน)
I’m Bout As Normal As Norman Bates With Deformative Traits
(แอม เบาท แอ็ส นอแม็ล แอ็ส นอแม็น เบท วิฑ Deformative ทเรท)
A Premature Birth That Was Four Minutes Late
(อะ พรีมัทยูร เบิธ แดท วอส โฟ มินยูท เลท)
Mother Are You There I Love You
(ม๊าเธ่อร์ อาร์ ยู แดร์ ไอ ลัฝ ยู)
I Never Meant To Hit You Over The Head With That Shovel
(ไอ เนฝเออะ เม็นท ทู ฮิท ยู โอเฝอะ เดอะ เฮ็ด วิฑ แดท โชฝโว)
Will Someone Explain To My Brain That I Just Severed
(วิล ซัมวัน เอ็คซพเลน ทู มาย บเรน แดท ไอ จัซท เซฝเออะ)
A Main Vein With A Chainsaw And I’m In Pain
(อะ เมน เฝน วิฑ อะ เชนซอร์ แอ็นด แอม อิน เพน)
I Take A Breather And Sighed Either I’m High Or I’m Nuts
(ไอ เทค เก บรีฑเออะ แอ็นด ไซ อีเฑอะ แอม ไฮ ออ แอม นัท)
Cause If You Ain’t Tiltin This Room Neither Am I
(คอส อิฟ ยู เอน Tiltin ดีซ รุม นีเฑอะไนเฑอะ แอ็ม ไอ)
So When You See Your Mom With A Thermometer Shoved In Her Ass
(โซ ฮเว็น ยู ซี ยุร มัม วิฑ อะ เธอะมอมอิเทอะ ฌัฝ อิน เฮอ อาซ)
Then It Probably Is Obvious I Got It On With Her
(เด็น หนิด พรอบอับลิ อีส ออบเฝียซ ซาย ก็อท ดิธ ออน วิฑ เฮอ)
Cause When I Drop This Solo Sh*t It’s Over With
(คอส ฮเว็น นาย ดร็อพ ดีซ โซโล ฌะ *ที อิทซ โอเฝอะ วิฑ)
I Bought Cage’s Tape Opened It And Dubbed Over It
(ไอ บอท เคจ เทพ โอเพ็น ดิท แอ็นด ดับ โอเฝอะ อิท)

I Came To The Club Drunk With A Fake Id
(ไอ เคม ทู เดอะ คลับ ดรังค วิฑ อะ เฟค อาย)
Don’t You Wanna Grow Up To Be Just Like Me
(ด้อนท์ ยู วอนนา กโร อัพ ทู บี จัซท ไลค มี)
I’ve Been With 10 Women Who Got Hiv
(แอฝ บีน วิฑ เทน วีมเอิน ฮู ก็อท Hiv)
Now Don’t You Wanna Grow Up To Be Just Like Me
(เนา ด้อนท์ ยู วอนนา กโร อัพ ทู บี จัซท ไลค มี)
I Got Genital Warts And It Burns When I Pee
(ไอ ก็อท เจนอิแท็ล วอท แซน ดิท เบิน ฮเว็น นาย พี)
Don’t You Wanna Grow Up To Be Just Like Me
(ด้อนท์ ยู วอนนา กโร อัพ ทู บี จัซท ไลค มี)
I Tie A Rope Around My Penis And Jump From A Tree
(ไอ ไท อะ โรพ อะเรานด มาย พีนิซ แซน จัมพ ฟร็อม มา ทรี)
You Probably Wanna Grow Up To Be Just Like Me
(ยู พรอบอับลิ วอนนา กโร อัพ ทู บี จัซท ไลค มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Role Model คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น