เนื้อเพลง Loving You คำอ่านไทย Elvis Presley

I will spend my whole life through
(ไอ วิล ซเพ็นด มาย โฮล ไลฟ ธรู)
loving you, loving you.
(ลัฝอิง ยู , ลัฝอิง ยู)
Winter, summer, spring-time, too,
(วีนเทอะ , ซัมเมอะ , ซพริง ไทม , ทู ,)
loving you, loving you.
(ลัฝอิง ยู , ลัฝอิง ยู)
Makes no difference where I go or what I do.
(เมค โน ดีฟเฟอะเร็นซ ฮแว ไอ โก ออ ฮว็อท ไอ ดู)
You know that I’ll always be loving you.
(ยู โน แดท อิล ออลเว บี ลัฝอิง ยู)

If I’m seen with someone new,
(อิฟ แอม ซีน วิฑ ซัมวัน นยู ,)
don’t be blue, don’t be blue.
(ด้อนท์ บี บลู , ด้อนท์ บี บลู)
I’ll be faithful I’ll be true;
(อิล บี เฟธฟุล อิล บี ทรู 😉
always true, true to you.
(ออลเว ทรู , ทรู ทู ยู)
There is only one for me, and you know who.
(แดร์ อีส โอ๊นลี่ วัน ฟอ มี , แอ็นด ยู โน ฮู)
You know that I’ll always be loving you.
(ยู โน แดท อิล ออลเว บี ลัฝอิง ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Loving You คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น