เนื้อเพลง Never Again คำอ่านไทย Kelly Clarkson

Never Again
(เนฝเออะ อะเกน)

I hope the ring you gave to her
(ไอ โฮพ เดอะ ริง ยู เกฝ ทู เฮอ)
turns her finger green
(เทิน เฮอ ฟีงเกอะ กรีน)
I hope when you’re in bed with her
(ไอ โฮพ ฮเว็น ยัวร์ อิน เบ็ด วิฑ เฮอ)
you think of me
(ยู ธิงค อ็อฝ มี)
I would never wish bad things
(ไอ เวิด เนฝเออะ วิฌ แบ็ด ธิง)
but I don’t wish you well
(บัท ไอ ด้อนท์ วิฌ ยู เว็ล)
Could you tell
(เคิด ยู เท็ล)
by the flames that burned your words
(ไบ เดอะ ฟเลม แดท เบิน ยุร เวิด)
I never read your letter
(ไอ เนฝเออะ เร็ด ยุร เลทเทอะ)
’cause I knew what you’d say
(คอส ไอ นยู ฮว็อท ยูต เซ)
Give me that Sunday school answer
(กิฝ มี แดท ซันดิ ซคูล อานเซอะ)
Try make it all okay
(ทไร เมค อิท ดอร์ โอเค)

Does it hurt
(โด ซิท เฮิท)
to know I’ll never be there
(ทู โน อิล เนฝเออะ บี แดร์)
But it s*cks
(บัท ดิธ เอส *cks)
to see my face everywhere
(ทู ซี มาย เฟซ เอวี่แวร์)
It was you
(อิท วอส ยู)
who chose to end it like you did
(ฮู โชส ทู เอ็นด ดิท ไลค ยู ดิด)
I was the last to know
(ไอ วอส เดอะ ลาซท ทู โน)
you knew
(ยู นยู)
exactly what you would do
(เอ็กแสคทลิ ฮว็อท ยู เวิด ดู)
And don’t say
(แอ็นด ด้อนท์ เซ)
you simply lost your way
(ยู ซีมพลิ ล็อซท ยุร เว)
She may believe you
(ชี เม บิลีฝ ยู)
but I never will
(บัท ไอ เนฝเออะ วิล)
never again
(เนฝเออะ อะเกน)

If she really knows the truth
(อิฟ ชี ริแอ็ลลิ โน เดอะ ทรูธ)
she deserves you
(ชี ดิเสิฝ ยู)
A trophy wife Oh, how cute
(อะ ทโรฟิ ไวฟ โอ , เฮา คยูท)
Ignorance is bliss
(อีกโนะแร็นซ อีส บลิซ)
But when your day comes
(บัท ฮเว็น ยุร เด คัม)
and he’s through with you
(แอ็นด อีส ธรู วิฑ ยู)
and he’ll be through with you
(แอ็นด เฮ็ล บี ธรู วิฑ ยู)
You’ll die together, but alone
(โยว ได ทุเกฑเออะ , บัท อะโลน)
You wrote me in a letter
(ยู โรท มี อิน อะ เลทเทอะ)
you couldn’t say it right to my face
(ยู คูดซึ่น เซ อิท ไรท ทู มาย เฟซ)
Well, give me that Sunday school answer
(เว็ล , กิฝ มี แดท ซันดิ ซคูล อานเซอะ)
repent yourself away
(ริเพนท ยุรเซลฟ อะเว)

Does it hurt
(โด ซิท เฮิท)
To know I’ll never be there
(ทู โน อิล เนฝเออะ บี แดร์)
but it s*cks
(บัท ดิธ เอส *cks)
to see my face everywhere
(ทู ซี มาย เฟซ เอวี่แวร์)
It was you
(อิท วอส ยู)
who chose to end it like you did
(ฮู โชส ทู เอ็นด ดิท ไลค ยู ดิด)
I was the last to know
(ไอ วอส เดอะ ลาซท ทู โน)
you knew
(ยู นยู)
exactly what you would do
(เอ็กแสคทลิ ฮว็อท ยู เวิด ดู)
And don’t say
(แอ็นด ด้อนท์ เซ)
you simply lost your way
(ยู ซีมพลิ ล็อซท ยุร เว)
They may believe you
(เด เม บิลีฝ ยู)
but I never will
(บัท ไอ เนฝเออะ วิล)
never again
(เนฝเออะ อะเกน)

Never again will I hear you
(เนฝเออะ อะเกน วิล ไอ เฮีย ยู)
Never again will I miss you
(เนฝเออะ อะเกน วิล ไอ มิซ ยู)
Never again will I fall to you
(เนฝเออะ อะเกน วิล ไอ ฟอล ทู ยู)
Never
(เนฝเออะ)
Never again will I kiss you
(เนฝเออะ อะเกน วิล ไอ คิซ ยู)
Never again will I want to
(เนฝเออะ อะเกน วิล ไอ ว็อนท ทู)
Never again will I love you
(เนฝเออะ อะเกน วิล ไอ ลัฝ ยู)
Never!
(เนฝเออะ !)

Does it hurt
(โด ซิท เฮิท)
to know I’ll never be there
(ทู โน อิล เนฝเออะ บี แดร์)
But it s*cks
(บัท ดิธ เอส *cks)
to see my face everywhere
(ทู ซี มาย เฟซ เอวี่แวร์)
It was you
(อิท วอส ยู)
who chose to end it like you did
(ฮู โชส ทู เอ็นด ดิท ไลค ยู ดิด)
I was the last to know
(ไอ วอส เดอะ ลาซท ทู โน)
you knew
(ยู นยู)
exactly what you would do
(เอ็กแสคทลิ ฮว็อท ยู เวิด ดู)
And don’t say
(แอ็นด ด้อนท์ เซ)
you simply lost your way
(ยู ซีมพลิ ล็อซท ยุร เว)
They may believe you
(เด เม บิลีฝ ยู)
but I never will
(บัท ไอ เนฝเออะ วิล)
I never will
(ไอ เนฝเออะ วิล)
I never will
(ไอ เนฝเออะ วิล)
never again
(เนฝเออะ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Again คำอ่านไทย Kelly Clarkson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น