เนื้อเพลง I Got You คำอ่านไทย Nick Carter

People tell me, you stay where you belong
(พี๊เพิ่ล เท็ล มี , ยู ซเท ฮแว ยู บิลอง)
But all my life I’ve tried to prove them wrong
(บัท ดอร์ มาย ไลฟ แอฝ ทไร ทู พรูฝ เฑ็ม ร็อง)
They say I’m looking for something that can’t be found
(เด เซ แอม ลุคอิง ฟอ ซัมติง แดท แค็นท บี เฟานด)
They say I’m missing out and my feet don’t touch the ground
(เด เซ แอม มีซซิง เอ้า แอ็นด มาย ฟีท ด้อนท์ ทั๊ช เดอะ กเรานด)
But there are moments when you can’t deny what’s true
(บัท แดร์ อาร์ โมเม็นท ฮเว็น ยู แค็นท ดิไน ฮว็อท ทรู)
Just an ordinary day like when I met you
(จัซท แอน ออดิเนริ เด ไลค ฮเว็น นาย เม็ท ยู)

It’s funny how life can take new meaning
(อิทซ ฟันนิ เฮา ไลฟ แค็น เทค นยู มีนนิง)
You came and changed what I believed in
(ยู เคม แอ็นด เชนจ ฮว็อท ไอ บิลีฝ อิน)
The world on the outside’s trying to pull me in
(เดอะ เวิลด ออน ดิ เอาทไซด ทไรอิง ทู พุล มี อิน)
But they can’t touch me ‘cause I got you
(บัท เด แค็นท ทั๊ช มี คอส ไอ ก็อท ยู)
I got you, oh yeah
(ไอ ก็อท ยู , โอ เย่)

I want to thank you for all of the things you’ve done
(ไอ ว็อนท ทู แธ็งค ยู ฟอ ออล อ็อฝ เดอะ ธิง ยู๊ฟ ดัน)
And most for choosing me to be the one
(แอ็นด โมซท ฟอ ชูซิง มี ทู บี ดิ วัน)

It’s funny how life can take new meaning
(อิทซ ฟันนิ เฮา ไลฟ แค็น เทค นยู มีนนิง)
You came and changed what I believed in
(ยู เคม แอ็นด เชนจ ฮว็อท ไอ บิลีฝ อิน)
The world on the outside’s trying to pull me in
(เดอะ เวิลด ออน ดิ เอาทไซด ทไรอิง ทู พุล มี อิน)
But they can’t touch me ‘cause I got you
(บัท เด แค็นท ทั๊ช มี คอส ไอ ก็อท ยู)
I got you, oh yeah
(ไอ ก็อท ยู , โอ เย่)

And it hits me when I reach for you
(แอ็นด ดิท ฮิท มี ฮเว็น นาย รีช ฟอ ยู)
That I’m afraid you won’t be there
(แดท แอม อัฟเรด ยู ว็อนท บี แดร์)
Maybe I am in too deep, but I don’t care
(เมบี ไอ แอ็ม อิน ทู ดีพ , บัท ไอ ด้อนท์ แค)

I’m right where I belong
([ แอม ไรท ฮแว ไอ บิลอง ])
I got you, yeah and now we proved them wrong
(ไอ ก็อท ยู , เย่ [ แอ็นด เนา วี พรูฝ เฑ็ม ร็อง ])
I’ve got you yeah you can’t deny what’s true, no
(แอฝ ก็อท ยู เย่ [ ยู แค็นท ดิไน ฮว็อท ทรู , โน ])
And they can’t touch me baby now that I got you
(แอ็นด เด แค็นท ทั๊ช มี เบบิ [ เนา แดท ไอ ก็อท ยู ])
I got you, I got you I’m right where I belong oh yeah
(ไอ ก็อท ยู , ไอ ก็อท ยู [ แอม ไรท ฮแว ไอ บิลอง ] โอ เย่)
I’ve got you baby and now we proved them wrong
(แอฝ ก็อท ยู เบบิ [ แอ็นด เนา วี พรูฝ เฑ็ม ร็อง ])
You can’t deny what’s true
([ ยู แค็นท ดิไน ฮว็อท ทรู ])
Now they can’t touch me ‘cause I got you
(เนา เด แค็นท ทั๊ช มี คอส ไอ ก็อท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Got You คำอ่านไทย Nick Carter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น