เนื้อเพลง I Should Be So Lucky คำอ่านไทย Kylie Minogue

Written: stock aitken waterman
(วึ้น : ซท็อค aitken waterman)

1a:
(1a :)
In my imagination
(อิน มาย อิแมจิเนฌัน)
There is no complication
(แดร์ อีส โน คอมพลิเคฌัน)
I dream about you all the time
(ไอ ดรีม อะเบาท ยู ออล เดอะ ไทม)
In my mind a celebration
(อิน มาย ไมนด อะ เซลิบเรฌัน)
The sweetest of sensation
(เดอะ สีสเดส อ็อฝ เซ็นเซฌัน)
Thinking you could be mine
(ติ้งกิง ยู เคิด บี ไมน)

1b:
(1b :)
In my imagination
(อิน มาย อิแมจิเนฌัน)
There is no hesitation
(แดร์ อีส โน เฮสิเทฌัน)
We walk together hand in hand
(วี วอค ทุเกฑเออะ แฮ็นด อิน แฮ็นด)
I’m dreaming
(แอม ดรีมมิง)
You fell in love with me
(ยู เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ มี)
Like i’m in love with you
(ไลค แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
But dreaming’s all i do
(บัท ดรีมมิง ซอร์ ไอ ดู)
If only they’d come true
(อิฟ โอ๊นลี่ เดยฺ คัม ทรู)

Chorus:
(โครัซ :)
I should be so lucky
(ไอ เชิด บี โซ ลัคคิ)
Lucky lucky lucky
(ลัคคิ ลัคคิ ลัคคิ)
I should be so lucky in love
(ไอ เชิด บี โซ ลัคคิ อิน ลัฝ)
I should be so lucky
(ไอ เชิด บี โซ ลัคคิ)
Lucky lucky lucky
(ลัคคิ ลัคคิ ลัคคิ)
I should be so lucky in love
(ไอ เชิด บี โซ ลัคคิ อิน ลัฝ)

2a:
(2a :)
It’s a crazy situation
(อิทซ ซา คเรสิ ซิชิวเอฌัน)
You always keep me waiting
(ยู ออลเว คีพ มี เวททิง)
Because its only make believe
(บิคอส อิทซ โอ๊นลี่ เมค บิลีฝ)
And i would come a-running
(แอ็นด ดาย เวิด คัม อะ รันนิง)
To give you all my loving
(ทู กิฝ ยู ออล มาย ลัฝอิง)
If one day you would notice me
(อิฟ วัน เด ยู เวิด โนทิซ มี)

2b:
(2b :)
My heart is close to breaking
(มาย ฮาท อีส คโลส ทู บเรคคิง)
And i can’t go on faking
(แอ็นด ดาย แค็นท โก ออน เฟคกิ้ง)
The fantasy that you’ll be mine
(เดอะ แฟนทะซิ แดท โยว บี ไมน)
I’m dreaming
(แอม ดรีมมิง)
That you’re in love with me
(แดท ยัวร์ อิน ลัฝ วิฑ มี)
Like i’m in love with you
(ไลค แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
But dreaming’s all i do
(บัท ดรีมมิง ซอร์ ไอ ดู)
If only they’d come true
(อิฟ โอ๊นลี่ เดยฺ คัม ทรู)

Chorus:
(โครัซ :)

Bridge:
(บริจ :)
I should be so lucky so lucky, so lucky
(ไอ เชิด บี โซ ลัคคิ [ โซ ลัคคิ , โซ ลัคคิ ])
I should be so lucky
(ไอ เชิด บี โซ ลัคคิ)
I, i, i, i
(ไอ , ไอ , [ ไอ , ไอ ])
I should be so lucky so lucky, so lucky
(ไอ เชิด บี โซ ลัคคิ [ โซ ลัคคิ , โซ ลัคคิ ])
I should be so lucky
(ไอ เชิด บี โซ ลัคคิ)
I, i, i, i, i, i, i, i, i, i
(ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ)

1b:
(1b :)

Chorus:
(โครัซ :)
repeat & fade
([ ริพีท & เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Should Be So Lucky คำอ่านไทย Kylie Minogue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น