เนื้อเพลง Again คำอ่านไทย Bruno Mars

Hands over my head
(แฮ็นด โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
Thinking what else could go wrong
(ติ้งกิง ฮว็อท เอ็ลซ เคิด โก ร็อง)
Would’ve stayed in bed
(วูดเด็ป ซเท อิน เบ็ด)
How could a day be so long
(เฮา เคิด อะ เด บี โซ ล็อง)

Never believe that things happen for a reason
(เนฝเออะ บิลีฝ แดท ธิง แฮพเพ็น ฟอ รา รี๊ซั่น)
But how this turned out removed all my doubts
(บัท เฮา ดีซ เทิน เอ้า ริมูฝ ออล มาย เดาท)
So believe, that for you I’ll do it all over again
(โซ บิลีฝ , แดท ฟอ ยู อิล ดู อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)
Do it all over again
(ดู อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)
All I went through
(ออล ไอ เว็นท ธรู)
Led me to you
(เล็ด มี ทู ยู)
So I’ll do it all over again for you.
(โซ อิล ดู อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน ฟอ ยู)

I missed the first train
(ไอ มิซ เดอะ เฟิซท ทเรน)
Stood out in the rain all day
(ซทูด เอ้า อิน เดอะ เรน ออล เด)
Little did I know
(ลิ๊ทเทิ่ล ดิด ดาย โน)
When I caught the next train
(ฮเว็น นาย คอท เดอะ เน็คซท ทเรน)
There you were to sweep me away
(แดร์ ยู เวอ ทู สวี้พ มี อะเว)
Cause that’s what’ve I waited for
(คอส แด๊ท whatve ไอ เวท ฟอ)

Never believe that things happen for a reason
(เนฝเออะ บิลีฝ แดท ธิง แฮพเพ็น ฟอ รา รี๊ซั่น)
But how this turned out removed all my doubts
(บัท เฮา ดีซ เทิน เอ้า ริมูฝ ออล มาย เดาท)
So believe, that for you I’ll do it all over again
(โซ บิลีฝ , แดท ฟอ ยู อิล ดู อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)
Do it all over again
(ดู อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)
All I went through
(ออล ไอ เว็นท ธรู)
Led me to you
(เล็ด มี ทู ยู)
So I’ll do it all over again for you. oh!
(โซ อิล ดู อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน ฟอ ยู โอ !)

Who ever thought a day got so wrong
(ฮู เอฝเออะ ธอท ดา เด ก็อท โซ ร็อง)
Could turn out so lovely oh!
(เคิด เทิน เอ้า โซ ลัฝลิ [ โอ ! ])
I’m so glad I found you woo!
(แอม โซ กแล็ด ดาย เฟานด ยู [ วู ! ])
Even though the day went so wrong
(อีเฝ็น โธ เดอะ เด เว็นท โซ ร็อง)
I wouldn’t change a thing yeah, oh
(ไอ วูดดึ่น เชนจ อะ ธิง [ เย่ , โอ ])
Oh I’ll do it, I’ll do it all over again
(โอ อิล ดู อิท , อิล ดู อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)
Do it all over again
(ดู อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)

All I went through
(ออล ไอ เว็นท ธรู)
Led me to you
(เล็ด มี ทู ยู)
So I’ll do it all over again for you. yeah, yeah, oh
(โซ อิล ดู อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน ฟอ ยู [ เย่ , เย่ , โอ ])
I’ll do it all over again I’ll do it all over, do it all over
(อิล ดู อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน [ อิล ดู อิท ดอร์ โอเฝอะ , ดู อิท ดอร์ โอเฝอะ ])
Do it all over again I’ll do it all over for you, for you
(ดู อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน [ อิล ดู อิท ดอร์ โอเฝอะ ฟอ ยู , ฟอ ยู ])
All I went through all I went through
(ออล ไอ เว็นท ธรู [ ออล ไอ เว็นท ธรู ])
Led me to you led me to you
(เล็ด มี ทู ยู [ เล็ด มี ทู ยู ])
So I’ll do it all over again for you. over again
(โซ อิล ดู อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน ฟอ ยู [ โอเฝอะ อะเกน ])

Who ever thought a day got so wrong
(ฮู เอฝเออะ ธอท ดา เด ก็อท โซ ร็อง)
Could turned out so lovely, oo
(เคิด เทิน เอ้า โซ ลัฝลิ , โอโอ)
Who ever thought a day got so wrong
(ฮู เอฝเออะ ธอท ดา เด ก็อท โซ ร็อง)
Could turned out so lovely…
(เคิด เทิน เอ้า โซ ลัฝลิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Again คำอ่านไทย Bruno Mars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น