เนื้อเพลง Follow Me คำอ่านไทย Craig David

Can you tell me?
(แค็น ยู เท็ล มี)
How do you feel? How do you feel?
(เฮา ดู ยู ฟีล [ เฮา ดู ยู ฟีล ])
How do you feel? talk, talk to me
(เฮา ดู ยู ฟีล [ ทอค , ทอค ทู มี ])

In your letter it said you wanted to talk to me, talk to me talk to me
(อิน ยุร เลทเทอะ อิท เซ็ด ยู ว็อนท ทู ทอค ทู มี , ทอค ทู มี ทอค ทู มี)
That you’re missing my loving
(แดท ยัวร์ มีซซิง มาย ลัฝอิง)
Asking am I gonna’ give it to ya
(อาคกิ้ง แอ็ม ไอ กอนนะ กิฝ อิท ทู ยา)
She said I like the way you put it down on me, me, me baby
(ชี เซ็ด ดาย ไลค เดอะ เว ยู พัท ดิธ เดาน ออน มี , มี , มี เบบิ)
That there’s nothing more she’d rather do, do than
(แดท แดร์ นัธอิง โม ชี ราฑเออะ ดู , ดู แฑ็น)

Follow me, follow me to my bedroom
(ฟอลโล มี , ฟอลโล มี ทู มาย เบดรูม)
Both of our bodies
([ โบธ อ็อฝ เอ๊า บอดีสฺ])
Follow me, follow me to my bedroom
(ฟอลโล มี , ฟอลโล มี ทู มาย เบดรูม)
This’ll be a night you won’t forget
([ เดซเซล บี อะ ไนท ยู ว็อนท เฟาะเกท ])
This’ll be a night you won’t forget
([ เดซเซล บี อะ ไนท ยู ว็อนท เฟาะเกท ])

Relax, unwind and just take your time, take, take your take your time
(ริแลคซ , อันไวนด แอ็นด จัซท เทค ยุร ไทม , เทค , เทค ยุร เทค ยุร ไทม)
I would like to show you, get to know you, hold you, kiss you
(ไอ เวิด ไลค ทู โฌ ยู , เก็ท ทู โน ยู , โฮลด ยู , คิซ ยู)
Running my fingers through your hair
(รันนิง มาย ฟีงเกอะ ธรู ยุร แฮ)
How do you like it?
(เฮา ดู ยู ไลค อิท)
Let’s just take it nice and slow and enjoy the flow
(เล็ท จัซท เทค อิท ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล แอ็นด เอ็นจอย เดอะ ฟโล)

Follow me alright follow me to my bedroom
(ฟอลโล มี [ ออลไร๊ท ] ฟอลโล มี ทู มาย เบดรูม)
You know what you gotta do, you know what you gotta do take my hand
([ ยู โน ฮว็อท ยู กอททะ ดู , ยู โน ฮว็อท ยู กอททะ ดู เทค มาย แฮ็นด ])
Follow me, follow me to my bedroom
(ฟอลโล มี , ฟอลโล มี ทู มาย เบดรูม)
This’ll be a night you won’t forget
([ เดซเซล บี อะ ไนท ยู ว็อนท เฟาะเกท ])
Follow me, follow me to my bedroom
(ฟอลโล มี , ฟอลโล มี ทู มาย เบดรูม)
Follow me, follow me darling
([ ฟอลโล มี , ฟอลโล มี ดาลิง ])
Follow me, follow me to my bedroom
(ฟอลโล มี , ฟอลโล มี ทู มาย เบดรูม)
Can you follow me?
(แค็น ยู ฟอลโล มี)

Whe I get on top and I make it real hot and you tell me don’t stop
(Whe ไอ เก็ท ออน ท็อพ แอ็นด ดาย เมค อิท ริแอ็ล ฮ็อท แอ็นด ยู เท็ล มี ด้อนท์ ซท็อพ)
Ooh yeah Are you fallin’?
([ อู้ เย่ ] อาร์ ยู แฟลลิน)
Whe I get on top and I make it real hot and you tell me don’t stop
(Whe ไอ เก็ท ออน ท็อพ แอ็นด ดาย เมค อิท ริแอ็ล ฮ็อท แอ็นด ยู เท็ล มี ด้อนท์ ซท็อพ)
Whoser name are you calling?
(Whoser เนม อาร์ ยู คอลลิง)
When I get on top and I make it real hot and you tell me don’t stop
(ฮเว็น นาย เก็ท ออน ท็อพ แอ็นด ดาย เมค อิท ริแอ็ล ฮ็อท แอ็นด ยู เท็ล มี ด้อนท์ ซท็อพ)
Are you fallin’?
(อาร์ ยู แฟลลิน)
When I get on top and I make it real hot and you tell me don’t stop
(ฮเว็น นาย เก็ท ออน ท็อพ แอ็นด ดาย เมค อิท ริแอ็ล ฮ็อท แอ็นด ยู เท็ล มี ด้อนท์ ซท็อพ)
Ooh yeah talk, talk to me
([ อู้ เย่ ทอค , ทอค ทู มี ])

How do you feel? Both of our bodies
(เฮา ดู ยู ฟีล [ โบธ อ็อฝ เอ๊า บอดีสฺ])
How do you feel? This’ll be a night you won’t forget
(เฮา ดู ยู ฟีล [ เดซเซล บี อะ ไนท ยู ว็อนท เฟาะเกท ])
How do you feel? All I wanna know
(เฮา ดู ยู ฟีล [ ออล ไอ วอนนา โน ])
How do you feel? Is how do you feel?
(เฮา ดู ยู ฟีล [ อีส เฮา ดู ยู ฟีล ])
How do you feel? How do you feel?
(เฮา ดู ยู ฟีล [ เฮา ดู ยู ฟีล ])
How do you feel? Follow me lady
(เฮา ดู ยู ฟีล [ ฟอลโล มี เลดิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Follow Me คำอ่านไทย Craig David

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น