เนื้อเพลง All These Things I Hate (Revolve Around Me) คำอ่านไทย Bullet For My Valentine

Once more I’ll say goodbye to you
(วันซ โม อิล เซ กู๊ดบาย ทู ยู)
Things happen, but we don’t really know why
(ธิง แฮพเพ็น , บัท วี ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โน ฮไว)
If it’s supposed to be like this
(อิฟ อิทซ ซัพโพส ทู บี ไลค ดีซ)
Why do most of us ignore the chance to miss?
(ฮไว ดู โมซท อ็อฝ อัซ อิกโน เดอะ ชานซ ทู มิซ)
Oh yeah
(โอ เย่)

Torn apart at the seams and my dreams turn to tears
(โทน อะพาท แอ็ท เดอะ ซีม แซน มาย ดรีม เทิน ทู เทีย)
I’m not feeling this situation
(แอม น็อท ฟีลอิง ดีซ ซิชิวเอฌัน)
Run away try to find that safe place you can hide
(รัน อะเว ทไร ทู ไฟนด แดท เซฟ พเลซ ยู แค็น ไฮด)
The best place to be when you’re feeling like
(เดอะ เบ็ซท พเลซ ทู บี ฮเว็น ยัวร์ ฟีลอิง ไลค)

Me! Me
(มี ! [ มี ])
Yeah! Yeah
(เย่ ! [ เย่ ])
All these things I hate revolve around
(ออล ฑิส ธิง ซาย เฮท ริฝอลฝ อะเรานด)
Me Me
(มี [ มี ])
Yeah! Yeah
(เย่ ! [ เย่ ])
Just back off before I snap
(จัซท แบ็ค ออฟฟ บิโฟ ไอ ซแน็พ)

Once more you tell those lies to me
(วันซ โม ยู เท็ล โฑส ไล ทู มี)
Why can’t you just be straight up with honesty?
(ฮไว แค็นท ยู จัซท บี ซทเรท อัพ วิฑ ออนเอ็ซทิ)
When you say those things in my ear
(ฮเว็น ยู เซ โฑส ธิง ซิน มาย เอีย)
Why do you always tell me what you wanna hear?
(ฮไว ดู ยู ออลเว เท็ล มี ฮว็อท ยู วอนนา เฮีย)
Oh yeah yeah!
(โอ เย่ [ เย่ ! ])

Wear your heart on your sleeve, make things hard to believe
(แว ยุร ฮาท ออน ยุร ซลีฝ , เมค ธิง ฮาด ทู บิลีฝ)
I’m not feeling this situation
(แอม น็อท ฟีลอิง ดีซ ซิชิวเอฌัน)
Run away try to find that safe place you can hide
(รัน อะเว ทไร ทู ไฟนด แดท เซฟ พเลซ ยู แค็น ไฮด)
It’s the best place to be when you’re feeling like
(อิทซ เดอะ เบ็ซท พเลซ ทู บี ฮเว็น ยัวร์ ฟีลอิง ไลค)

Me! Me!
(มี ! [ มี ! ])
Yeah! Yeah!
(เย่ ! [ เย่ ! ])
All these things I hate revolve around
(ออล ฑิส ธิง ซาย เฮท ริฝอลฝ อะเรานด)
Me! Me!
(มี ! [ มี ! ])
Yeah! Yeah!
(เย่ ! [ เย่ ! ])
Just back off before I snap and you’ll
(จัซท แบ็ค ออฟฟ บิโฟ ไอ ซแน็พ แอ็นด โยว)
See! Me!
(ซี ! [ มี ! ])
Me! Me!
(มี ! [ มี ! ])
All these things I hate revolve around
(ออล ฑิส ธิง ซาย เฮท ริฝอลฝ อะเรานด)
Me! Me!
(มี ! [ มี ! ])
Yeah! Yeah!
(เย่ ! [ เย่ ! ])
Just back off before I snap
(จัซท แบ็ค ออฟฟ บิโฟ ไอ ซแน็พ)

Torn apart at the seams and my dreams turn to tears
(โทน อะพาท แอ็ท เดอะ ซีม แซน มาย ดรีม เทิน ทู เทีย)
I’m not feeling this situation
(แอม น็อท ฟีลอิง ดีซ ซิชิวเอฌัน)
Run away try to find that safe place you can hide
(รัน อะเว ทไร ทู ไฟนด แดท เซฟ พเลซ ยู แค็น ไฮด)
It’s the best place to be when you’re feeling like me
(อิทซ เดอะ เบ็ซท พเลซ ทู บี ฮเว็น ยัวร์ ฟีลอิง ไลค มี)
it’s the best place to be when you’re!
([ อิทซ เดอะ เบ็ซท พเลซ ทู บี ฮเว็น ยัวร์ ! ])

Me! Me!
(มี ! [ มี ! ])
Yeah! Yeah!
(เย่ ! [ เย่ ! ])
All these things I hate revolve around
(ออล ฑิส ธิง ซาย เฮท ริฝอลฝ อะเรานด)
Me! Me!
(มี ! [ มี ! ])
Yeah! Yeah!
(เย่ ! [ เย่ ! ])
Just back off before I snap and you’ll
(จัซท แบ็ค ออฟฟ บิโฟ ไอ ซแน็พ แอ็นด โยว)
See! Me!
(ซี ! [ มี ! ])
Me! Me!
(มี ! [ มี ! ])
All these things I hate revolve around
(ออล ฑิส ธิง ซาย เฮท ริฝอลฝ อะเรานด)
Me! Me!
(มี ! [ มี ! ])
Yeah! Yeah!
(เย่ ! [ เย่ ! ])
Just back off before I snap
(จัซท แบ็ค ออฟฟ บิโฟ ไอ ซแน็พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All These Things I Hate (Revolve Around Me) คำอ่านไทย Bullet For My Valentine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น