เนื้อเพลง All N My Grill คำอ่านไทย Missy Elliott feat Big Boi (OutKast), Nicole

Uh, hit me
(อา , ฮิท มี)

[Missy]
([ มีซซิ ])
Don’t explain, you never change
(ด้อนท์ เอ็คซพเลน , ยู เนฝเออะ เชนจ)
Same old thing, same old game
(เซม โอลด ธิง , เซม โอลด เกม)
Say ya want to be wit’ me
(เซ ยา ว็อนท ทู บี วิท มี)
But show me my ring
(บัท โฌ มี มาย ริง)
Baby, let me think
(เบบิ , เล็ท มี ธิงค)
I been in the cold
(ไอ บีน อิน เดอะ โคลด)
The story untold, about to unfold
(เดอะ ซโทริ อันโทลด , อะเบาท ทู อันโฟลด)
How do you expect me
(เฮา ดู ยู เอ็คซเพคท มี)
To ever believe you want be wit’ me
(ทู เอฝเออะ บิลีฝ ยู ว็อนท บี วิท มี)

[Missy Nicole]
([ มีซซิ [ เนโคว ] ])
Why you all in my grill Why you all in
(ฮไว ยู ออล อิน มาย กริลล์ [ ฮไว ยู ออล อิน ])
Can you pay my bills Can you pay my bills
(แค็น ยู เพ มาย บิล [ แค็น ยู เพ มาย บิล ])
Let me know if you will Let me know, know
(เล็ท มี โน อิฟ ยู วิล [ เล็ท มี โน , โน ])
Cuz a chick gotta live A chick like me, I got to live
(คัซ อะ ชิค กอททะ ไลฝ [ อะ ชิค ไลค มี , ไอ ก็อท ทู ไลฝ ])

[Missy]
([ มีซซิ ])
Talk is talk, and talk is cheap
(ทอค อีส ทอค , แอ็นด ทอค อีส ชีพ)
Tell it to her, don’t say it to me
(เท็ล อิท ทู เฮอ , ด้อนท์ เซ อิท ทู มี)
Cuz I know I’m in control
(คัซ ไอ โน แอม อิน ค็อนทโรล)
See Trix are for kids, and boo I’m too old
(ซี Trix อาร์ ฟอ คิด , แอ็นด บู แอม ทู โอลด)
Go ‘head, with your games
(โก เฮ็ด , วิฑ ยุร เกม)
Don’t ever come back to me again
(ด้อนท์ เอฝเออะ คัม แบ็ค ทู มี อะเกน)
Where you go, remember me
(ฮแว ยู โก , ริเมมเบอะ มี)
I’m the best thing in history
(แอม เดอะ เบ็ซท ธิง อิน ฮีซโทะริ)

[Missy Nicole]
([ มีซซิ [ เนโคว ] ])
Why you all in my grill Why, why, why
(ฮไว ยู ออล อิน มาย กริลล์ [ ฮไว , ฮไว , ฮไว ])
Can you pay my bills Can you pay my bills
(แค็น ยู เพ มาย บิล [ แค็น ยู เพ มาย บิล ])
Let me know if you will Let me know boy, boy
(เล็ท มี โน อิฟ ยู วิล [ เล็ท มี โน บอย , บอย ])
Cuz a chick gotta live A chick got to live, ooh yeah
(คัซ อะ ชิค กอททะ ไลฝ [ อะ ชิค ก็อท ทู ไลฝ , อู้ เย่ ])

[Missy Nicole]
([ มีซซิ [ เนโคว ] ])
Third time Third time
(เธิด ไทม [ เธิด ไทม ])
I moved you in, took you back
(ไอ มูฝ ยู อิน , ทุค ยู แบ็ค)
In my life I was a fool
(อิน มาย ไลฟ [ ไอ วอส ซา ฟูล ])
I don’t know what’s wrong with me
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ร็อง วิฑ มี)
Third time Third time
(เธิด ไทม [ เธิด ไทม ])
I moved you in, took you back in my life oh yeah, yeah
(ไอ มูฝ ยู อิน , ทุค ยู แบ็ค อิน มาย ไลฟ [ โอ เย่ , เย่ ])

[Missy Nicole]
([ มีซซิ [ เนโคว ] ])
Why you all in my grill All in my grill
(ฮไว ยู ออล อิน มาย กริลล์ [ ออล อิน มาย กริลล์ ])
Can you pay my bills Can you pay my bills, yeah
(แค็น ยู เพ มาย บิล [ แค็น ยู เพ มาย บิล , เย่ ])
Let me know if you will Let me know if you will
(เล็ท มี โน อิฟ ยู วิล [ เล็ท มี โน อิฟ ยู วิล ])
Cuz a chick gotta live oh, yeah
(คัซ อะ ชิค กอททะ ไลฝ [ โอ , เย่ ])

Why you all in my grill
(ฮไว ยู ออล อิน มาย กริลล์)
Can you pay my bills Ooh, pay my bills
(แค็น ยู เพ มาย บิล [ อู้ , เพ มาย บิล ])
Let me know if you will Let me know, let me know baby, baby
(เล็ท มี โน อิฟ ยู วิล [ เล็ท มี โน , เล็ท มี โน เบบิ , เบบิ ])
Cuz a chick gotta live A chick like me, I got to live
(คัซ อะ ชิค กอททะ ไลฝ [ อะ ชิค ไลค มี , ไอ ก็อท ทู ไลฝ ])

[Missy]
([ มีซซิ ])
If you want me, where’s my dough?
(อิฟ ยู ว็อนท มี , ฮแว มาย โด)
Give me money, buy me clothes
(กิฝ มี มันอิ , ไบ มี คโลฑ)
No need for talking, have my dough
(โน นีด ฟอ ทอคอิง , แฮ็ฝ มาย โด)
Where’s my money? Where’s my clothes?
(ฮแว มาย มันอิ ฮแว มาย คโลฑ)

If you want me, where’s my dough?
(อิฟ ยู ว็อนท มี , ฮแว มาย โด)
Give me money, buy me clothes
(กิฝ มี มันอิ , ไบ มี คโลฑ)
No need for talking, have my dough?
(โน นีด ฟอ ทอคอิง , แฮ็ฝ มาย โด)
Where’s my money? Where’s my clothes?
(ฮแว มาย มันอิ ฮแว มาย คโลฑ)

[Big Boi]
([ บิก บอย])
Aight, uh
(ไอชฺ, อา)
Why you all in my grill?
(ฮไว ยู ออล อิน มาย กริลล์)
I’m thinkin’ it’s time to chill
(แอม ติ้งกิน อิทซ ไทม ทู ชิล)
Yeah, but you on a drill, though
(เย่ , บัท ยู ออน อะ ดริล , โธ)
I couldn’t even step out the baby blue Bonneville
(ไอ คูดซึ่น อีเฝ็น ซเท็พ เอ้า เดอะ เบบิ บลู Bonneville)
Cuz you be tryin’ to kill my hoe, my girlfriend
(คัซ ยู บี ทายอิน ทู คิล มาย โฮ , มาย เกลิลเฟรน)
And people around me is tellin’ me that you’s a stalker
(แอ็นด พี๊เพิ่ล อะเรานด มี อีส เทลลิน มี แดท ยู ซา สทอคเกอร์)
Like Darth Vader takes a Skywalker
(ไลค Darth Vader เทค ซา Skywalker)
I told you I was the street talker
(ไอ โทลด ยู ไอ วอส เดอะ ซทรีท ทอกเคอ)
It ain’t my fault you dirty your Victoria’s Secret’s
(อิท เอน มาย ฟอลท ยู เดอทิ ยุร ฝิคโทเรียะ ซีคเร็ท)
And your Frederick’s
(แอ็นด ยุร Fredericks)
You wanted the Waldorf Astoria
(ยู ว็อนท เดอะ Waldorf Astoria)
But instead I took you to Cedrick’s, to entertain you
(บัท อินซเทด ดาย ทุค ยู ทู Cedricks , ทู เอนเทอะเทน ยู)
To give you to the”G”, and never claim you
(ทู กิฝ ยู ทู เดอะ”จี”, แอ็นด เนฝเออะ คเลม ยู)
Me and Missy, we get it straight pissin’
(มี แอ็นด มีซซิ , วี เก็ท ดิธ ซทเรท พิสซิน)
Oh yeah, we puffin’ on one of them thangs too
(โอ เย่ , วี พัฟฟิน ออน วัน อ็อฝ เฑ็ม เตง ทู)
You blamin’ who? You namin’ who?
(ยู เบรมมิน ฮู ยู namin ฮู)
I know you ain’t bringin’ that lame crew
(ไอ โน ยู เอน บริงอิน แดท เลม ครู)
Big Boi, they the phat sacks
(บิก บอย, เด เดอะ แฟททฺ แซ็ค)
She pretty D, all they same, boo
(ชี พรีททิ ดี , ออล เด เซม , บู)
But I’m backed by the Dungeon Family
(บัท แอม แบ็ค ไบ เดอะ ดันจัน แฟมอิลิ)
So you can go ‘head wit’ all that stabbin’ me
(โซ ยู แค็น โก เฮ็ด วิท ดอร์ แดท stabbin มี)
Cuz I will jab thee, and slam thee
(คัซ ไอ วิล แจ็บ ฑี , แอ็นด ซแล็ม ฑี)
And Bobby Boochet yo’ ass, G
(แอ็นด บอบบิ Boochet โย อาซ , จี)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All N My Grill คำอ่านไทย Missy Elliott feat Big Boi (OutKast), Nicole

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น