เนื้อเพลง What It Takes คำอ่านไทย Aerosmith

There goes my old girlfriend
(แดร์ โกซ มาย โอลด เกลิลเฟรน)
There’s another diamond ring
(แดร์ แอะนัธเออะ ไดมันด ริง)
And, uh, all those late night promises
(แอ็นด , อา , ออล โฑส เลท ไนท พรอมอิซ)
I guess they don’t mean a thing
(ไอ เก็ซ เด ด้อนท์ มีน อะ ธิง)
So baby, what’s the story?
(โซ เบบิ , ฮว็อท เดอะ ซโทริ)
Did you find another man?
(ดิด ยู ไฟนด แอะนัธเออะ แม็น)
Is it easy to sleep in the bed that we made?
(อีส ซิท อีสอิ ทู ซลีพ อิน เดอะ เบ็ด แดท วี เมด)
When you don’t look back I guess the feelings start to fade away
(ฮเว็น ยู ด้อนท์ ลุค แบ็ค ไอ เก็ซ เดอะ ฟีลอิง ซทาท ทู เฝด อะเว)
I used feel your fire
(ไอ ยูซ ฟีล ยุร ไฟร)
But now it’s cold inside
(บัท เนา อิทซ โคลด อีนไซด)
And you’re back on the street
(แอ็นด ยัวร์ แบ็ค ออน เดอะ ซทรีท)
Like you didn’t miss a beat, yeah
(ไลค ยู ดิ๊นอิน มิซ ซา บีท , เย่)

Tell me what it takes to let you go
(เท็ล มี ฮว็อท ดิธ เทค ทู เล็ท ยู โก)
Tell me how the pain’s supposed to go
(เท็ล มี เฮา เดอะ เพน ซัพโพส ทู โก)
Tell me how it is that you can sleep in the night
(เท็ล มี เฮา อิท อีส แดท ยู แค็น ซลีพ อิน เดอะ ไนท)
Without thinkin’ you lost everything that was good in your life to the toss of
(วิเฑาท ติ้งกิน ยู ล็อซท เอ๊วี่ติง แดท วอส เกิด อิน ยุร ไลฟ ทู เดอะ ท็อซ อ็อฝ)
the dice?
(เดอะ ไดซ)
Tell me what it takes to let you go
(เท็ล มี ฮว็อท ดิธ เทค ทู เล็ท ยู โก)

Yeah
(เย่)

Girl, before I met you I was F-I-N-E fine
(เกิล , บิโฟ ไอ เม็ท ยู ไอ วอส เอฟ ไอ เอ็น อี ไฟน)
But your love made me a prisoner
(บัท ยุร ลัฝ เมด มี อะ พรีสเนอะ)
Yeah, my heart’s been doin’ time
(เย่ , มาย ฮาท บีน โดย ไทม)
You spent me up like money
(ยู ซเพ็นท มี อัพ ไลค มันอิ)
And then you hung me out to dry
(แอ็นด เด็น ยู ฮัง มี เอ้า ทู ดไร)
It was easy to keep all your lies in disguise
(อิท วอส อีสอิ ทู คีพ ออล ยุร ไล ซิน ดิซไกส)
‘Cause you had me in deep with the devil in your eyes
(คอส ยู แฮ็ด มี อิน ดีพ วิฑ เดอะ เด๊ฝิ้ล อิน ยุร ไอ)

Tell me what it takes to let you go
(เท็ล มี ฮว็อท ดิธ เทค ทู เล็ท ยู โก)
Tell me how the pain’s supposed to go
(เท็ล มี เฮา เดอะ เพน ซัพโพส ทู โก)
Tell me how it is that you can sleep in the night
(เท็ล มี เฮา อิท อีส แดท ยู แค็น ซลีพ อิน เดอะ ไนท)
Without thinking you lost everything that was good in your life to the toss of
(วิเฑาท ติ้งกิง ยู ล็อซท เอ๊วี่ติง แดท วอส เกิด อิน ยุร ไลฟ ทู เดอะ ท็อซ อ็อฝ)
the dice?
(เดอะ ไดซ)
Tell what it takes to let you go
(เท็ล ฮว็อท ดิธ เทค ทู เล็ท ยู โก)

Guitar!
(กิทา !)

Tell that you’re happy that you’re on your own, yeah, yeah, yeah
(เท็ล แดท ยัวร์ แฮพพิ แดท ยัวร์ ออน ยุร โอน , เย่ , เย่ , เย่)
Tell me that it’s better when you’re all alone
(เท็ล มี แดท อิทซ เบทเทอะ ฮเว็น ยัวร์ ออล อะโลน)
Tell me that your body doesn’t miss my touch
(เท็ล มี แดท ยุร บอดอิ ดัสอินท มิซ มาย ทั๊ช)
Tell me that my lovin’ didn’t mean that much
(เท็ล มี แดท มาย ลัฝวิน ดิ๊นอิน มีน แดท มัช)
Tell me you ain’t dyin’ when you’re cryin’ for me
(เท็ล มี ยู เอน ดายอิน ฮเว็น ยัวร์ คายอิน ฟอ มี)

Tell me what it takes to let you go
(เท็ล มี ฮว็อท ดิธ เทค ทู เล็ท ยู โก)
Tell me how the pain’s supposed to go
(เท็ล มี เฮา เดอะ เพน ซัพโพส ทู โก)
Tell me how it is that you can sleep in the night
(เท็ล มี เฮา อิท อีส แดท ยู แค็น ซลีพ อิน เดอะ ไนท)
Without thinking you lost everything that was good in your life to the toss of
(วิเฑาท ติ้งกิง ยู ล็อซท เอ๊วี่ติง แดท วอส เกิด อิน ยุร ไลฟ ทู เดอะ ท็อซ อ็อฝ)
the dice?
(เดอะ ไดซ)
Tell me who’s to blame for thinkin’ twice
(เท็ล มี ฮู ทู บเลม ฟอ ติ้งกิน ทไวซ)
No, no, no, no ’cause I don’t wanna burn in paradise
(โน , โน , โน , โน คอส ไอ ด้อนท์ วอนนา เบิน อิน แพระไดส)

Ooo, let go, let go, let go, I don’t wanna burn in paradise
(อู้ , เล็ท โก , เล็ท โก , เล็ท โก , ไอ ด้อนท์ วอนนา เบิน อิน แพระไดส)
Let it go, let it go, let it go, let it go, let it go, let it go, let it go,
(เล็ท ดิธ โก , เล็ท ดิธ โก , เล็ท ดิธ โก , เล็ท ดิธ โก , เล็ท ดิธ โก , เล็ท ดิธ โก , เล็ท ดิธ โก ,)
Let it go, let it go, let it go, let it go, let it go, let it go
(เล็ท ดิธ โก , เล็ท ดิธ โก , เล็ท ดิธ โก , เล็ท ดิธ โก , เล็ท ดิธ โก , เล็ท ดิธ โก)
I don’t wanna burn, I don’t wanna burn
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เบิน , ไอ ด้อนท์ วอนนา เบิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What It Takes คำอ่านไทย Aerosmith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น