เนื้อเพลง Hands All over คำอ่านไทย Maroon 5

Oh yeah
(โอ เย่)
Oh yeah
(โอ เย่)

So scared of breakin’ it, that you won’t let it bend,
(โซ ซคา อ็อฝ เบรกกิ้น หนิด , แดท ยู ว็อนท เล็ท ดิธ เบ็นด ,)
And I wrote two hundred letters I will never send
(แอ็นด ดาย โรท ทู ฮันดเร็ด เลทเทอะ ซาย วิล เนฝเออะ เซ็นด)
Sometimes these cuts are so much deeper than they seem,
(ซัมไทม์ ฑิส คัท แซร์ โซ มัช ดิพเพอแฑ็น เด ซีม ,)
You’d rather cover up, I’d rather let them bleed
(ยูต ราฑเออะ คัฝเออะ อัพ , อาย ราฑเออะ เล็ท เฑ็ม บลีด)
So let me be, and I’ll set you free
(โซ เล็ท มี บี , แอ็นด อิล เซ็ท ยู ฟรี)

I am in misery
(ไอ แอ็ม อิน มีสริ)
There ain’t nobody
(แดร์ เอน โนบอดี้)
who can comfort me oh yeah
(ฮู แค็น คัมเฟิท มี [ โอ เย่ ])
Why won’t you answer me?
(ฮไว ว็อนท ยู อานเซอะ มี)
The silence is slowly killing me oh yeah
(เดอะ ไซเล็นซ อีส ซโลลิ คีลลิง มี [ โอ เย่ ])
Girl, you really got me bad,
(เกิล , ยู ริแอ็ลลิ ก็อท มี แบ็ด ,)
you really got me bad
(ยู ริแอ็ลลิ ก็อท มี แบ็ด)
And I’m gonna get you back,
(แอ็นด แอม กอนนะ เก็ท ยู แบ็ค ,)
I’m gonna get you back
(แอม กอนนะ เก็ท ยู แบ็ค)

Your salty skin and how
(ยุร ซอลทิ ซคิน แอ็นด เฮา)
It mixes in with mine
(อิท mixes ซิน วิฑ ไมน)
The way it feels to be
(เดอะ เว อิท ฟีล ทู บี)
Completely intertwined
(ค็อมพลีทลี อินเทอร์ทวาน)
It’s not that I didn’t care
(อิทซ น็อท แดท ไอ ดิ๊นอิน แค)
It’s that I didn’t know
(อิทซ แดท ไอ ดิ๊นอิน โน)
It’s not what I didn’t feel,
(อิทซ น็อท ฮว็อท ไอ ดิ๊นอิน ฟีล ,)
It’s what I didn’t show
(อิทซ ฮว็อท ไอ ดิ๊นอิน โฌ)
So let me be
(โซ เล็ท มี บี)
I’ll set you free
(อิล เซ็ท ยู ฟรี)

I am in misery
(ไอ แอ็ม อิน มีสริ)
There ain’t nobody
(แดร์ เอน โนบอดี้)
who can comfort me oh yeah
(ฮู แค็น คัมเฟิท มี [ โอ เย่ ])
Why won’t you answer me?
(ฮไว ว็อนท ยู อานเซอะ มี)
The silence is slowly killing me oh yeah
(เดอะ ไซเล็นซ อีส ซโลลิ คีลลิง มี [ โอ เย่ ])
Girl, you really got me bad,
(เกิล , ยู ริแอ็ลลิ ก็อท มี แบ็ด ,)

you really got me bad
(ยู ริแอ็ลลิ ก็อท มี แบ็ด)
And I’m gonna get you back,
(แอ็นด แอม กอนนะ เก็ท ยู แบ็ค ,)
I’m gonna get you back
(แอม กอนนะ เก็ท ยู แบ็ค)

You say your faith is shaken
(ยู เซ ยุร เฟธ อีส เฌคเอ็น)
You may be mistaken
(ยู เม บี มิซเทคเอ็น)
You keep me wide awake and
(ยู คีพ มี ไวด อะเวค แอ็นด)
Waiting for the sun
(เวททิง ฟอ เดอะ ซัน)
I’m desperate and confused
(แอม เดซเพอะริท แอ็นด ค็อนฟยูส)
So far away from you
(โซ ฟา อะเว ฟร็อม ยู)
I’m getting there
(แอม เกดดดิ้ง แดร์)
I don’t care where I have to run
(ไอ ด้อนท์ แค ฮแว ไอ แฮ็ฝ ทู รัน)

Why do you do what you do to me, yeah
(ฮไว ดู ยู ดู ฮว็อท ยู ดู ทู มี , เย่)
Why won’t you answer me, answer me yeah
(ฮไว ว็อนท ยู อานเซอะ มี , อานเซอะ มี เย่)
Why do you do what you do to me yeah
(ฮไว ดู ยู ดู ฮว็อท ยู ดู ทู มี เย่)
Why won’t you answer me, answer me yeah
(ฮไว ว็อนท ยู อานเซอะ มี , อานเซอะ มี เย่)

I am in misery
(ไอ แอ็ม อิน มีสริ)
There ain’t nobody
(แดร์ เอน โนบอดี้)
who can comfort me, oh yeah
(ฮู แค็น คัมเฟิท มี , โอ เย่)
Why won’t you answer me?
(ฮไว ว็อนท ยู อานเซอะ มี)
The silence is slowly killing me, oh yeah
(เดอะ ไซเล็นซ อีส ซโลลิ คีลลิง มี , โอ เย่)
Girl, you really got me bad,
(เกิล , ยู ริแอ็ลลิ ก็อท มี แบ็ด ,)
you really got me bad
(ยู ริแอ็ลลิ ก็อท มี แบ็ด)
And I’m gonna get you back,
(แอ็นด แอม กอนนะ เก็ท ยู แบ็ค ,)
I’m gonna get you back
(แอม กอนนะ เก็ท ยู แบ็ค)

[Fading]
([ เฟดิง ])
Girl, you really got me bad,
(เกิล , ยู ริแอ็ลลิ ก็อท มี แบ็ด ,)
you really got me bad
(ยู ริแอ็ลลิ ก็อท มี แบ็ด)
And I’m gonna get you back,
(แอ็นด แอม กอนนะ เก็ท ยู แบ็ค ,)
I’m gonna get you back
(แอม กอนนะ เก็ท ยู แบ็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hands All over คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น